Vältä vakava vaara – noudata korkealla työskentelyn ohjeita / Avoid serious hazards – adhere to the instructions for working at heights

Putoaminen on vakava vaara. Pyri tekemään työ lattiatasolta apuvälineitä hyödyntäen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, noudata huolellisesti korkealla työskentelyn ohjeita.

Please scroll down to read the article in English.

Ensisijaisena tavoitteena kaikissa työtehtävissä on putoamisvaaran poistaminen ja korkealla työskentelyn välttäminen. Jos korkealla työskentelyä ei voi välttää, vaara tulee poistaa. Tärkeää on pitää mielessä kahden metrin sääntö; kun työskennellään kahta metriä korkeammalla tai kahta metriä lähempänä reunaa, putoaminen on ehkäistävä rakenteellisesti esimerkiksi kaiteen avulla tai käyttämällä henkilökohtaisia putoamissuojaimia ja kiinnittämällä ne oikein.

Varmistathan aina kaikkien työhön osallistuvien ja muiden alueella liikkuvien turvallisuuden.

Tikas- ja telinetyöskentely

 • Tunne ISS tikasohjeen Tikasohje.pdf ja ISS telineohjeen Telineohje.pdf vaatimukset:  
 • Älä koskaan työskentele nojatikkailta
 • Älä käytä tuoleja, pöytiä tai muita esineitä apuvälineenä
 • Tarkista tikkaiden kunto ennen käyttöönottoa
 • Varmista, että telineessä on telinekortti

Kattotyöskentely

Kattotyöskentely vaatii aina riskienarviointia ja huolellisia toimenpiteitä putoamisvaaran poistamiseksi. Veden, jään ja lumen aiheuttama liukkaus lisää putoamisvaaraa merkittävästi!

Esimies

 • Arvioi riskit (Työn turvallisuussuunnitelma -lomake TTS)
 • Perehdytä riskit ja kattoturvalaitteet työntekijöille
 • Anna kirjallinen työlupa työntekijälle

Työntekijä

 • Älä aloita työtä ennen kuin olet saanut perehdytyksen ja työluvan
 • Noudata ohjeita
 • Käytä sovittuja suojaimia
 • Eristä alapuolinen alue

Suojaimet

 • Suojavaatetus ja turvakengät
 • Leukahihnallinen kypärä
 • Muut työtehtävän vaatimat henkilökohtaiset suojaimet
 • Tarkastetut turvavaljaat ja köydet
 • Kattokiinnityspaikka eli kattoturvalaite standardien mukaisesti

Turvavaljaat

 • Muista 2 metrin sääntö!
 • Tarkista, onko turvavaljaat vuositarkistettu! Jos ei ole tai et tiedä, älä käytä niitä, ota yhteyttä esimieheesi
 • Näin puet turvavaljaat oikein – katso ohjevideo >> 

Henkilönostimet

 • Nostimen käyttö vaatii kirjallisen luvan
 • Suunnittele työ ja ota huomioon esimerkiksi sääolosuhteet
 • Varmista nostimen kunto
 • Käytä turvavaljaita ja kypärää
 • Varmista työalueen ja alustan turvallisuus
 • Eristä työalue ja estä esineiden putoaminen

PS. Muista putoamisvaara myös kotona. Tuoli, pöytä tai muu vastaava ei ole turvallinen työalusta. Jos kotoa ei löydy tukevia tikkaita, lisää hankintalistallesi!

***

Fall from height is a serious hazard. Try to work with your feet on the ground using relevant tools and equipment. If this is not possible, follow the safety procedures.

In all work, the primary goal is to eliminate the risk of falling down, i.e. to avoid work at heights. If the risk of falling down cannot be eliminated, it must be controlled. It is important to remember the two-metre rule: when working at heights exceeding two metres or closer than two metres from the edge, falling down must be prevented by structural measures, for example by fixed railing or by using a personal safety harness that is attached to prevent or stop the fall.

Please always ensure the safety of persons participating in the work and of others in the area.

Working on ladders and scaffolding

 • Study the ISS Instructions for ladders and scaffolding: Instructions for ladders and scaffolding.pdf
 • Never work on leaning ladders
 • Do not use chairs, tables or other inappropriate objects
 • Check the condition of ladders before using them
 • Make sure that the scaffold has an inspection card attached to it

Working on the roof

Working on the roof requires risk assessment and effective control measures to remove the risk of falling. Water, ice and snow increases the slip and fall risk significantly!

Supervisor

 • Make a risk assessment
 • Ensure the workers are familiar with the risks and safety equipment for working on the roof
 • Issue a written work permit for the worker

Employee

 • Do not start the work before you have been trained and received a written permit to work
 • Follow the instructions
 • Use the agreed personal protective equipment
 • Isolate the area below the work

Personal protective equipment

 • Protective clothing and safety footwear
 • Protective gloves, goggles, respirators and hearing protectors required for the work
 • Inspected safety harness
 • Fixing point, i.e. safety device for the roof work, compliant with the standards
 • Helmet with a chin strap

Safety harness

Access platforms

 • Only use access platforms you have a written permit for
 • Plan the work and take into account weather conditions
 • Ensure the platform is appropriately inspected
 • Wear a safety harness and helmet
 • Ensure the risks from the working area and surfaces are properly controlled
 • Isolate the working area and control the risk from falling objects

P.S. Please remember the fall hazard also at home. A chair, table etc. is not a safe platform, if you need to climb up. Consider buying proper ladders for home use.