Vältä vakava vaara – noudata korkealla työskentelyn ohjeita / Avoid serious hazards – observe the instructions for working at heights

Putoaminen on yksi vakavimmista vaaroistamme. Valitettavasti tämä vaara on johtanut tikastyöskentelyn yhteydessä kahteen vakavaan työtapaturmaan syksyn aikana. Otetaan opiksi tapaturmista ja kerrataan yhdessä korkealla työskentelyn säännöt.

Please scroll down to read the article in English.

Ensisijaisena tavoitteena kaikissa työtehtävissä on putoamisvaaran poistaminen eli korkealla työskentelyn välttäminen. Jos putoamisvaaraa ei voida poistaa, se pyritään torjumaan. Tärkeää on pitää mielessä kahden metrin sääntö; kun työskennellään kahta metriä korkeammalla ja kahta metriä lähempänä reunaa, putoaminen on ehkäistävä rakenteellisesti esimerkiksi kaiteen avulla tai henkilökohtaisia putoamissuojaimia käyttämällä.

Varmistathan aina kaikkien työhön osallistuvien ja muiden alueella liikkuvien turvallisuuden.

Tikas- ja telinetyöskentely

 • Tutustu päivitettyyn tikas- ja telineohjeeseen: Tikas- ja telineohje.pdf 
 • Älä koskaan työskentele nojatikkailta
 • Tarkista tikkaiden kunto ennen käyttöönottoa
 • Varmista, että telineessä on telinekortti

Kattotyöskentely

Esimies

 • Arvioi riskit
 • Perehdytä riskit ja kattoturvalaitteet työntekijöille
 • Anna kirjallinen työlupa työntekijälle

Työntekijä

 • Älä aloita työtä ennen kuin olet saanut perehdytyksen ja työluvan
 • Noudata ohjeita
 • Käytä sovittuja suojaimia
 • Eristä alapuolinen alue

Suojaimet

 • Suojavaatetus ja turvakengät
 • Työssä tarvittavat suojakäsineet, silmä-, hengitys- ja kuulosuojaimet
 • Tarkastetut turvavaljaat
 • Kattokiinnityspaikka eli kattoturvalaite standardien mukainen
 • Leukahihnallinen suojakypärä

Turvavaljaat

 • Tarkista, onko turvavaljaat vuositarkistettu! Jos ei ole tai et tiedä, älä käytä niitä, ota yhteyttä esimieheesi
 • Näin puet turvavaljaat oikein – katso uusi video >> 

Henkilönostimet

 • Käytä sellaisia nostimia mihin sinulla on lupa
 • Varmista nostimen kunto
 • Vaarallisista tai vaikeista nostoista (mm. katvenosto, ahdas paikka) tehdään kirjallinen nostosuunnitelma

PS. Muista putoamisvaara myös kotona esimerkiksi joulukuusen koristelussa tai kausivalojen virittelyssä. Jos kotoa ei löydy tukevia tikkaita, siinä on hyvä lahjavinkki. Turvallista joulua!

***

Falling down is one of our most serious hazards. During the autumn, this hazard has unfortunately caused two serious accidents while working on ladders. Let’s learn from the accidents and recap together the rules of working at heights.

In all work, the primary goal is to eliminate the risk of falling down, i.e. to avoid work at heights. If the risk of falling down cannot be eliminated, it must be controlled. It is important to remember the two-metre rule: when working at heights exceeding two metres and closer than two metres from the edge, falling down must be prevented by structural measures, for example by a handrail or by using a personal safety harness.

Please always ensure the safety of persons participating in the work and others in the area.

Working on ladders and scaffolding

 • Study the updated Instructions for ladders and scaffolding: Instructions for ladders and scaffolding.pdf
 • Never work on leaning ladders
 • Check the condition of ladders before using them
 • Make sure that the scaffold has a scaffold card attached to it

Working on the roof

Supervisor

 • Assess the risks
 • Familiarise the workers with the risks and safety equipment for working on the roof
 • Issue a written work permit for the worker

Employee

 • Do not start the work before you have been familiarised with it and received a work permit
 • Follow the instructions
 • Use the agreed protective equipment
 • Isolate the area below the work

Personal protective equipment

 • Protective clothing and safety footwear
 • Protective gloves, goggles, respirators and hearing protectors required for the work
 • Inspected safety harness
 • Fixing point, i.e. safety device for roof work, compliant with the standards
 • Helmet with a chin strap

Safety harness

Access platforms

 • Only use access platforms you have a permit for
 • Ensure the good condition of the platform
 • A written lifting plan must be made of hazardous or difficult lifting operations (including lifting when there is a blind spot or a confined space)

P.S. You should also remember the risk of falling down at home, for example when decorating the Christmas tree or setting up seasonal lights. If you do not have sturdy ladders at home, that’s a good tip for a Christmas present. Have a safe Christmas!