Työturvallisuus etusijalla: sähkötyöt

Sähköisku voi tappaa. Noudatetaan siis tarkasti sähköturvallisuuden sääntöjä!

  • Merkitse viallinen sähkölaite, ilmoita siitä ja estä muiden pääsy vaaralliseen kohteeseen.
  • Sähkötöitä saa tehdä vain sähkötöiden johtajan hyväksymä sähköalan ammattilainen.
  • Sähköalan ammattilaisen tulee aina erottaa työkohde ja varmistaa jännitteettömyys ennen työn aloittamista.
  • Maallikko saa vaihtaa lampun, kun virta on sammutettu. Jos lamppu ei toimi, on työ keskeytettävä ja kutsuttava sähköalan ammattilainen.
  • Jatkojohtojen on oltava ehjiä. Kosteissa tiloissa ja ulkona on käytettävä erillistä vikavirtasuojaa.
  • Ennen märkätilojen siivousta tarkista, että pistorasiaan ei ole kytketty hiustenkuivaimia tai muita vastaavia laitteita.
  • Sähköiskun saanut on aina saatettava hoitoon. Sydänoireet voivat ilmetä viiveellä.
  • Sähköiskusta on aina ilmoitettava alueen sähkötöiden johtajalle.

Lisätietoja saat esimieheltäsi!