Turvallisuus tehdään yhdessä / Safe workplace is made together

Meillä ISS:llä turvallisuus on päivän sana – joka päivä. Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri rakentuu arjessa pienistä teoista ja välittämisestä, ja siinä on jokaisella tärkeä rooli. Tämä pidetään mielessä myös tänään perjantaina 13. päivänä, joka on vanhojen uskomusten mukaan huonon onnen päivä.

Please scroll down to read the article in English.

Tässä kolme painavaa vinkkiä, joilla sinä voit vaikuttaa omaan ja työkaverin turvallisuuteen:

Pysähdy ennen työn aloittamista ja tee oman työtehtävän riskienarviointi. 

Arvioi työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat. Käytä SUUNTA-järjestelmässä olevaa valmista "Oman työtehtävän riskienarviointi" -tarkistuslistaa aina ennen uuden työn aloittamista tai uudessa työkohteessa. Riskienarviointi tulee myös uusia säännöllisesti, jotta työympäristön mahdolliset muutokset tulee otetuksi huomioon. Viime hetken riskienarviointi on tehokkain tapa tiedostaa työtehtävän vaarat ja varmistaa oma turvallisuus!

Katso tästä lisätietoa SUUNTA-järjestelmästä >>

Tee turvallisuushavaintoja. 

Jokaisella ISS:läisellä on mahdollisuus ja velvollisuus ilmoittaa epäkohdista sekä tehdä aloitteita turvallisuuden parantamiseksi. Turvallisuushavaintoilmoitukset tehdään SUUNTA-järjestelmään, ja esimiehet ottavat ne käsittelyyn.

Tekemällä havaintoja sinulla on erinomainen mahdollisuus parantaa kaikkien turvallisuutta! Katso tästä esimerkki havainnon matkasta konkreettiseksi toimenpiteeksi >> 

Keskeytä vaarallinen työ.

Mikäli näet vaaran omassa tai työkaverin työssä, keskeytä se. Turvallisuus on välittämistä, ja puuttumalla saatat ehkäistä vakavankin tapaturman. Jos työtä ei voi tehdä turvallisesti, sitä ei tule tehdä lainkaan ennen kuin vaara on poistettu. Muista ilmoittaa asiasta esimiehellesi, joka auttaa ratkaisun löytämisessä. Tarvittaessa työsuojeluvaltuutetut ovat tukenasi.

SUUNTA-järjestelmään pääset LuurISSa-sovelluksesta tai kirjoittamalla nettiselaimeen osoitteen suunta.iss.fi. Jos et vielä ole saanut käyttäjätunnuksia, pyydä ne esimieheltäsi. Samoilla tunnuksilla pääset MyLearning-järjestelmään, jossa sinua odottavat oman koulutuspolkusi mukaiset verkkokurssit ja muu sisältö.

ISS:n esimiehillä on mahdollisuus palkita tiimiläisiään esimerkillisestä toiminnasta, joten varmista, että aktiivisuutesi näkyy SUUNTA-raporteilla oman työtehtävän riskienarviointeina ja havaintoina!

Tapaturmapäivää vietetään aina perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivänä kiinnitetään suomalaisten huomio tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn. Lue lisää >> 
 

***

At ISS, safety is the word of the day – every day. A proactive occupational safety culture is made of small everyday acts and caring – we all play an important role in it. Let’s also keep this in mind today, Friday the 13th, a day believed to bring bad luck.

Below, you can find three useful tips for having an impact on your safety and that of your colleagues:

Before starting to work, stop and assess the risks associated with the task at hand.

Assess any hazards involved in the task at hand and the work environment. Use the “Risk assessment of personal tasks” checklist available in the SUUNTA system always before starting a new task and when working in a new location. The risk assessment must also be repeated regularly to ensure that any changes in the work environment are taken into account. A last-minute risk assessment is the most effective way to identify any work hazards and ensure your safety!

For more information about the SUUNTA system, click here >> 

Make safety observations.

Everyone at ISS has the opportunity and obligation to report any deficiencies and make proposals for improving safety. Submit your safety observations to the SUUNTA system so that supervisors can start processing them.

By making observations, you have an excellent opportunity to improve everyone’s safety! Check an example of how an observation turns into a concrete measure >>

Stop any hazardous work.

If you identify a hazard in your work or that of your colleagues, stop working. Safety is caring, and by taking action you may prevent a serious accident. If work cannot be done safely, it should not be done at all, until the hazard has been eliminated. Remember to inform your supervisor, who will help you find a solution. If required, occupational safety delegates support you. 

You can access the SUUNTA system from the LuuISSa app or by entering suunta.iss.fi in your browser. If you do not have any user credentials yet, please contact your supervisor. You can use the same credentials to access the MyLearning system where online courses and other content matching your training path await you.

ISS supervisors can reward their team members for exemplary activities – make sure that your activities are shown in SUUNTA reports as your task risk assessments and observations!

The national accident prevention day is always celebrated on Friday the 13th to draw people’s attention to accidents and their prevention. Read more >>