Turvallista työpäivää on vau-juttu!

Turvallista työpäivää on vau-juttu!

Vuoden 2018 aikana järjestetään useita Turvallista työpäivää -henkilöstötapahtumia eri puolilla Suomea. Tapahtumilla on suora ja merkittävä vaikutus työturvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

Turvallista työpäivää -tapahtumilla on useamman vuoden perinne. Viime vuonna osallistujia oli noin tuhat, tänä vuonna määrä on tarkoitus tuplata. Kaksituntinen koulutustapahtuma toteutetaan rasteina; osallistujat kiertävät noin yhdeksän rastia ja keräävät kuittauksia rastipassiin. Täydestä rastipassista saa merkinnän MyLearning-oppimispolkuun.

Tapahtuman päätavoitteina on vahvistaa osallistujien tietoa, taitoa ja turvallisuusasennetta. On ensiarvoisen tärkeää, että jokainen ISS:läinen tuntee yrityksen säännöt ja toimintatavat sekä tunnistaa riskit. Tavoitteena on myös, että jokainen osaisi toimia oikein ja hyödyntää esimerkiksi ensiaputaitojaan tarvittaessa.

Turvallisuusasenteella tarkoitetaan sitä, että turvallisuudesta välittäminen olisi jokaisella selkärangassa. Näissä tapahtumissa on tarkoitus herätellä ihmisiä ja saada heidät ymmärtämään työturvallisuuden suuri merkitys. Se ei ole pelkästään tylsä mittari.

– Toki Turvallista työpäivää -tapahtumilla on vaikutusta myös tapaturmataajuuslukuun (LTIF). Sitä saadaan pienennettyä juuri asennemuutoksen myötä, kun välitetään itsestä ja muista sekä maltetaan pysähtyä ja keskittyä ennen työn aloittamista, sanoo ISS Palveluiden työturvallisuusjohtaja Vesa Suomalainen.

Kevään aikana tapahtumia on järjestetty jo kuudella paikkakunnalla, alkusyksylle on aikataulutettu seuraavat kuusi. Palaute on ollut pelkästään positiivista.

– Korviini on kantautunut jopa Vau-kommenteja. Kaikki tuntuvat olevan yksimielisiä siitä, että tällaisille tilaisuuksille on tarvetta ja että nämä voisivat olla pakollisia kaikille. Myös mukana olevilta kumppaneilta on tullut kiitosta; vastaavanlaisia konsepteja on muissa yrityksissä vähän. ISS:llä otetaan turvallisuusasiat tosissaan, ja se näkyy! kiittelee Vesa.

Millä mielellä turvallisuustapahtumaa vietettiin Espoon Riihitontuntiellä?

Palveluohjaaja ja siivooja Jelena Krolova, 7 vuotta ISS:llä

”Tapahtumaan oli valittu hyödyllisiä, tärkeitä aiheita. Hyvä että omat alaisetkin pääsevät kuulemaan tärkeitä asioita suoraan asiantuntijoilta. Tekee porukalle myös hyvää päästä muualle, pois tavanomaisista työympyröistä tutustumaan toisiinsa ja tekemään muuta. Rasteilla voisi olla vielä enemmän käytännön tekemistä.”

Siivooja Liisa Jansson, 15 vuotta siivoojana

”Oli positiivinen yllätys, että tapahtuma oli toteutettu rasteina. Jaksaa paremmin paneutua aiheisiin, kun saa tehdä samalla vähän tehtäviä ja mennä porukan kanssa rastilta toiselle. Paljon oli itselle tuttuja asioita, mutta kertaus on aina hyväksi. Yksi parhaista rasteista oli ensiapupiste. Rastilla esiteltiin defibrillaattorin käyttöä, eikä se vaikuttanutkaan niin pelottavalta kuin mitä olin ajatellut.”

Espoon tapahtumassa oli vilskettä, osallistujia lähes 300. Tilaisuutta oli avaamassa johtoryhmän jäsen Riku Kolari.

Kaikki pääsivät kokeilemaan alkusammutusta.

Kaikki pääsivät kokeilemaan alkusammutusta.
 

Mehiläinen tarjosi ensiapuoppeja.
Vesa Suomalainen muistutti kaikkia pyytämään oman Suunta 100 -kortin esimieheltä ja kortin ohjeen mukaisesti aina pysähtymään ja arvioimaan riskit ennen työn aloittamista.

Teksti: Kaisa-Leena Laine