Tietoisku: Pyöriviin laitteisiin liittyy vakava vaara

Tietoisku: Pyöriviin laitteisiin liittyy vakava vaara

Erilaisiin työvälineisiin, kuten -koneisiin ja -laitteisiin, liittyy vakava vaara niiden ollessa käynnissä tai jos ne käynnistyvät vahingossa. Vahinkokäynnistyminen pitää estää työkoneisiin ja -laitteisiin liittyvien huolto-, korjaus- ja puhdistustöiden aikana.

Muistutuksena tärkeitä ohjeita, jotka koskevat kaikkia:

– Esimiehen tulee perehdyttää työntekijät turvallisiin työtapoihin ja varmistaa heidän osaamisensa

– Älä aloita työtä, jos et tiedä, miten se tehdään turvallisesti

– Älä koskaan poista koneen suojia tai turvalaitteita

– Älä käytä konetta tai tee työtä, johon et ole saanut perehdytystä tai pätevyyttä

– Varmista, ettei työväline tai muu järjestelmän osa käynnisty vahingossa siihen tehtävien huolto-, korjaus- ja puhdistustöiden aikana

– Työvälineen tai -koneen erottaminen energialähteestään pitää varmistaa (mekaaninen, sähkö, paineilma, hydraulinen tms.) sen odottamattoman käynnistymisen estämiseksi

– Käytä aina vaadittuja, henkilökohtaisia suojaimia

Työvälineen tai koneen vahinkokäynnistymiseen ja energialähteestä erottamiseen liittyviä vaatimuksia:

– Työvälineen erottamisen energialähteestä suorittaa pätevä henkilö (esim. sähköasentaja tai tuotannon edustaja)

– Mahdollisesti varautunut energia on purettava ennen työn aloittamista (esim. paineilmalinjastosta on laskettava paine ulos)

– Erotuspisteet on lukittava ja merkittävä (lockout/tagout)

– Erotuksen toimivuudesta on varmistuttava ennen töiden aloitusta (esim. koekäynnistyksellä tai jännitteen mittauksella)

– Käsityöväline erotetaan energialähteestä yksinkertaisimmillaan poistamalla töpseli pistorasiasta tai muusta virtalähteestä ennen huoltotoimenpiteitä

Esimies, pidä turvavartti ja kertaa turvallisuusohjeet tiimisi kanssa. Tarkemmat ohjeet ja materiaalia löydät TTT-toimintakäsikirjasta tämän linkin kautta.