Tehdään yhdessä suojatiestä turvallinen // Let's make the crosswalk safe

Lähes 60 000 ekaluokkalaista ja sadat tuhannet muut lapset siirtyvät tällä viikolla lomalaitumilta koulutielle. Turvallinen koulutie syntyy yhteistyön tuloksena.

Tien ylitys on monelle lapselle usein koulumatkan jännittävin paikka. Erityisesti pienet koululaiset luottavat liikenteessä suojatien ja liikennevalojen turvaan. Me ISS:läiset kuljemme paljon, niin kodin ja työpaikan väliä kuin päivän aikanakin asiakaskohteesta toiseen. Voimme näyttää esimerkkiä olemalla tarkkana liikennesääntöjen kanssa, olemme liikenteessä sitten jalkaisin, polkupyörällä tai autolla.

Myös Liikenneturva muistuttaa, että suojatie on monen koulutien riskialttein kohta. Liikenneturva kysyi alkukesästä autoilijoilta, miten he voisivat huomioida lapset liikenteessä paremmin. Tarkkaavaisuutta parantaisi yli puolet vastaajista, ja tien annossa suojatien kohdalla skarppaisi 13 prosenttia.

Tehokkain tapa lisätä suojateiden turvallisuutta on pudottaa ajonopeuksia: tilanteeseen sopiva vauhti mahdollistaa erilaisten tilanteiden ja muiden liikkujien havainnoinnin tarpeeksi ajoissa.

Autoilija, muista nämä:
1. Noudata liikennevaloja ja nopeusrajoituksia. Sovita nopeutesi niin, että voit tarvittaessa pysähtyä.
2. Anna tietä jalankulkijalle suojatiellä – hiljennä ajoissa.
3. Kun käännyt risteyksessä tai poistut liikenneympyrästä, väistä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.
4. Älä ohita suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa.
5. Ole erityisen tarkkana koulujen läheisyydessä ja alueilla, joissa on leikkiviä lapsia.

Jalankulkija, muista nämä:
1. Pysähdy suojatien eteen, noudata aina liikennevaloja.
2. Katso rauhallisesti molempiin suuntiin ja varmista, että mahdollisesti tuleva auto antaa tietä.
3. Ole erityisen varovainen ylittäessäsi monikaistaista tietä. Suojatien eteen pysähtyneen auton takaa voi tulla toinen auto!

Lähde: Liikenneturva
Kuva: Liikenneturva Nina Mönkkönen

***
Hundreds of thousands of children will go back to school this week, after a long and sunny summer vacation. Let's make their school road safe.

For many children, crossing the road is often the most exciting spot on their way to school. They easily rely on the safety of pedestrian crossings and traffic lights in traffic. We at ISS travel a lot, both between home and work and during the day, from one customer destination to another. We can set an example by being careful with the traffic rules, whether we are in traffic on foot, by bicycle or by car.

Liikenneturva also reminds that the pedestrian crossing is the most risky part of many school roads. In the early summer, Liikenneturva asked drivers how they could better take children into account in traffic. Attentiveness would be improved by more than half of the respondents.

Driver, please keep in mind:
1. Follow traffic lights and speed limits. Adjust the driving speed so that you can stop if needed.
2. Give way to pedestrians who are on a crosswalk or preparing to step onto it.
3. When you turn at a crossing road or exit a roundabout, always give way to pedestrians and cyclists.
4. Never bypass a vehicle that has stopped in front of a crosswalk.
5. Be especially observant near schools and in areas where children usually play.

Pedestrian, please keep in mind:
1. Always stop in front of a crosswalk and follow traffic lights.
2. Look in both directions and be sure that any arriving vehicle gives way to you.
3. Be especially observant when crossing a road with multiple lanes.


Source: Liikenneturva
Photo: Liikenneturva Nina Mönkkönen