Tehdään yhdessä suojatiestä turvallinen / Let's make the crosswalk safe

Lähes 60 000 ekaluokkalaista ja sadat tuhannet muut lapset siirtyvät tällä viikolla koulutielle lämpimän kesäloman jälkeen. Tehdään yhdessä heidän matkastaan turallvinen.

Please scroll down to read the English summary.

Tien ylitys on monelle lapselle usein se koulumatkan jännittävin paikka. Erityisesti pienet koululaiset luottavat liikenteessä suojatien ja liikennevalojen turvaan. Turvallinen koulutie syntyy yhteistyön tuloksena. Me aikuiset voimme näyttää esimerkkiä olemalla tarkkana liikennesääntöjen kanssa, olemme liikenteessä sitten jalkaisin, polkupyörällä tai autolla.

Myös Liikenneturva kampanjoi näin koulujen alkaessa turvallisten risteys- ja suojatietilanteiden puolesta. Tehokkain tapa lisätä suojateiden turvallisuutta on pudottaa ajonopeuksia: tilanteeseen sopiva vauhti mahdollistaa erilaisten tilanteiden ja muiden liikkujien havainnoinnin tarpeeksi ajoissa.

Tuoreen kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että väistämis- ja muita liikennesääntöjä olisi hyvä kerrata. Varmuutta omaan liikenneosaamiseen voi hakea esimerkiksi Liikenneturvan Tunne liikennesäännöt -kampanjasivulta.

Autoilija, muista nämä:

  1. Noudata liikennevaloja ja nopeusrajoituksia. Sovita nopeutesi niin, että voit tarvittaessa pysähtyä.
  2. Anna tietä jalankulkijalle suojatiellä – hiljennä ajoissa.
  3. Kun käännyt risteyksessä tai poistut liikenneympyrästä, väistä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.
  4. Älä ohita suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa.
  5. Ole erityisen tarkkana koulujen läheisyydessä ja alueilla, joissa on leikkiviä lapsia.

Jalankulkija, muista nämä:

  1. Pysähdy suojatien eteen, noudata aina liikennevaloja.
  2. Katso rauhallisesti molempiin suuntiin ja varmista, että mahdollisesti tuleva auto antaa tietä.
  3. Ole erityisen varovainen ylittäessäsi monikaistaista tietä. Suojatien eteen pysähtyneen auton takaa voi tulla toinen auto!

***

Hundreds of thousands of children will go back to school this week, after a long and sunny summer vacation. Let's make their school road safe.

According to a new survey by the Finnish Road Safety Council, nearly 60 % of people think that rehearsing traffic rules is a good idea. You can refresh your knowledge by visiting this site >>

Driver, please keep in mind:

1. Follow traffic lights and speed limits. Adjust the driving speed so that you can stop if needed.
2. Give way to pedestrians who are on a crosswalk or preparing to step onto it.
3. When you turn at a crossing road or exit a roundabout, always give way to pedestrians and cyclists.
4. Never bypass a vehicle that has stopped in front of a crosswalk.
5. Be especially observant near schools and in areas where children usually play.

Pedestrian, please keep in mind:

1. Always stop in front of a crosswalk and follow traffic lights.
2. Look in both directions and be sure that any arriving vehicle gives way to you.
3. Be especially observant when crossing a road with multiple lanes.


Lähde/Source: Liikenneturva
Kuva/Photo: Liikenneturva/Nina Mönkkönen