Tee suojatiestä turvallinen

Tee suojatiestä turvallinen

61 000 ekaluokkalaista ja lukuisat muut lapset astuvat tällä ja ensi viikolla jälleen koulutielle. Tehdään yhdessä heidän matkastaan turvallinen.

Kun suomalaisilta on kysytty syitä *), miksei pysähdy suojatien eteen ja anna tilaa kävelijälle, vastauksista ovat nousseet esiin kiire ja huomion kiinnittyminen johonkin muuhun kuin liikennetilanteeseen. Samat taustatekijät näkyvät myös onnettomuustilastoissa. Kiireessä liikenteeseen lähdetään herkästi ottamaan menetettyä aikaa kiinni. Tällöin virheiden mahdollisuus kasvaa.

Tehokkain tapa lisätä suojateiden turvallisuutta on pudottaa ajonopeuksia: oikea tilannenopeus antaa aikaa havainnoinnille ja säästää äkkijarrutuksilta. Töyssyt ja muut hidasteet ohjaavat kuljettajaa hölläämään kaasujalkaa, mutta suojatieviivojen ja -merkkien pitäisi myös aina toimia herätteenä kuljettajalle.

Nyt kesälomien päättyessä on kiinnitettävä huomiota erityisesti koululaisiin. Tien ylitys on monelle usein se koulumatkan vaarallisin paikka. Mutta: me aikuiset voimme tehdä siitä turvallisen.

Kuljettaja, muista nämä:

  1. Noudata nopeusrajoituksia. Aja koulujen läheisyydessä tavallista rauhallisemmin.
  2. Anna tietä kävelijälle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.
  3. Lähesty liikennevaloja sellaisella nopeudella, jolla saat auton pysähtymään ilman hätäjarrutusta valojen vaihtuessa keltaiseksi.
  4. Pieni lapsi jää herkästi katveeseen. Seuraa koulujen läheisyydessä ja asuinalueilla tien reunoja ja katvealueita. Näin ehdit tehdä havainnot ajoissa.
  5. Vältä auton peruuttamista alueella, jossa on leikkiviä lapsia.

*) Suomalaisten mielipiteitä ja omia kokemuksia liikenteestä selvitettiin Liikenneturvan toimeksiannosta joulukuussa 2015.

Lähde: Liikenneturva
Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen