Suunta 100 -turvallisuuskampanja muistuttaa ennakoinnin tärkeydestä / ISS safety campaign highlights the importance of thinking before doing

ISS-konsernin globaalin työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristövision nimi on Suunta 100. Tämän vuoden Suunta 100 -turvallisuuskampanja toteutettiin tuttuun tapaan helmikuussa kaikissa ISS-maissa.

Our global vision for health, safety and the environmental performance is called Drive to 100. The annual global safety campaign was implemented in February.

Turvallisuuskampanjan avulla herätellään koko ISS:n henkilöstöä ajattelemaan turvallisuutta ja toimimaan ennakoivan turvallisuuskulttuurin mukaisesti. Tämän vuoden Suunta 100 -turvallisuuskampanjalle on valittu neljä tärkeää teemaa.

The safety campaign aims to get all ISS personnel to think about safety and to contribute to our proactive safety culture. There are four important themes in this year’s Drive to 100 Safety Campaign.

1. Kohdeturvallisuus / Site safety

Kohtaamme monissa asiakaskohteissa liikkuvia työkoneita ja muita kulkuneuvoja. Muista siis havainnoida ympäristöäsi ja varmistaa, että työkoneen kuljettajakin huomaa sinut. Käytä huomioliivejä kohdeohjeiden mukaisesti.

There are many moving machines and other vehicles at our many customer locations. Remember to observe your environment and make sure the driver of the vehicle can see you. Please use high visibility vest according to your site instructions.

2. Riskien tunnistaminen / Identifying risks – STOP!

Pysähtyminen ja riskien arviointi on tehokas tapa lisätä turvallisuutta ennen työn aloittamista. Tämä on tärkeä sääntö niin töissä kuin vapaalla.

Hyvä apu riskien skannaamiseen on Oman työtehtävän riskienarviointi SUUNTA-järjestelmässä. Pääset järjestelmään LuurISSa-sovelluksen kautta.

Stop and observe the risks at your work site or work task - it is an effective way to make things safer before you start working. This is an important rule whether you are at work or not.

Please make a Last Minute Risk Assessment at SUUNTA system before starting any work. You can find SUUNTA system via LuurISSa application.

3. Korkealla työskentely / Working at heights

Putoaminen voi aiheuttaa vakavat seuraukset riippumatta putoamiskorkeudesta. Sen vuoksi haluamme korostaa Suunta 100 -kampanjassa joka kerta korkealla työskentelyn ohjeiden noudattamista.

Falling can have serious consequences regardless of the height. That is why, in each Drive to 100 campaign, we want to place a special focus on following the instructions for working at heights.

4. Pystyssä pysyminen / Stay on your feet

Liukastumiset, kaatumiset ja kompastumiset ovat yleisin tapaturmatyyppi ISS:llä. Kiinnitä erityistä huomiota jalkineisiin ja liukuesteisiin ja keskity liikkumiseen.

Slips, trips and falls are the most common type of accident at ISS. Pay special attention to your shoes and anti-slip footwear, and focus on how and where you walk.