Suunta 100 -kampanja kannustaa ottamaan turvallisuuden tavaksi // ISS safety campaign: let’s make safety second nature

ISS-konsernin globaalin työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristövision nimi on Suunta 100. Helmikuussa käynnistyy tuttuun tapaan Suunta 100 -turvallisuuskampanja kaikissa ISS-maissa. Turvallisuuskampanjalla korostetaan tärkeitä turvallisuussääntöjä ja herätellään koko henkilöstöä pitämään huolta itsestä ja työkavereista.

* Please scroll down to read the article in English *

Tämän vuoden turvallisuuskampanjalla on neljä tärkeää teemaa, joiden avulla vähennämme riskejä ja vahvistamme turvallisuuskulttuuriamme!

1. Kohdeturvallisuus – muista havainnoida ympäristöäsi!
Kohtaamme monissa asiakaskohteissa liikkuvia työkoneita ja muita raskaita ajoneuvoja, joista on usein rajoitettu näkyvyys eri suuntiin. Kulje aina turvallisia reittejä, havainnoi ympäristöäsi ja varmista, että työkoneen kuljettajakin huomaa sinut.

2. STOP! – Pysähdy ja tunnista riskit!
Oman työtehtävän riskienarviointi on tehokas keino lisätä turvallisuutta ennen työn aloittamista.
Turvallisuushavaintojen tekeminen ja oman työn riskienarvioinnin kirjaaminen SUUNTA-järjestelmään kuuluvat jokaisen ISS:läisen tavoitteisiin ja turvalliseen toimintaan.

3. Korkealla työskentely – noudata ohjeita ja vältä vakava vaara!
Putoamisella voi olla vakavat seuraukset riippumatta putoamiskorkeudesta. Sen vuoksi turvallisuuskampanjassa halutaan korostaa korkealla työskentelyn ohjeiden noudattamista vaaran poistamiseksi. Löydät ohjeet täältä >>.

4. Pystyssä pysyminen – ennaltaehkäise liukastumiset, kaatumiset ja kompastumiset!
Liukastumiset ja kaatumiset ovat yleisin tapaturmatyyppi ISS:llä. Sisätiloissa muista aina pitää kulkuväylät ja portaikot vapaina esteistä, kuivata läikkyneet nesteet välittömästi lattioilta ja pitää kaiteesta kiinni. Ulkona kulkiessasi älä anna vaihtelevien talvikelien yllättää: kiinnitä erityistä huomiota jalkineisiin ja keskity liikkumiseen.

***

Our global vision for health, safety and the environmental performance is called Drive to 100. The annual global safety campaign runs in February. The safety campaign highlights the selected safety rules and the importance of ensuring that we take care of ourselves and our colleagues every single day.

The four important themes in this year’s Drive to 100 Safety Campaign are:

1. Site safety
There are many moving machines and other vehicles at our many customer locations. Remember to observe your environment, choose the safe walkways, and make sure the driver of the vehicle can see you.

2. STOP! – and identify risks!
Stop and observe the risks at your work site or work task – it is an effective way to make things safer before you start working. Making last minute risk assessments as well as reporting safety observations at SUUNTA system belong to the objectives of everyone working at ISS Finland.

3. Working at heights
Falling can have serious consequences regardless of the height. That is why, in each Drive to 100 campaign, we want to place a special focus on following the instructions for working at heights. Please read the instructions via the link >>

4. Stay on your feet
Slips, trips and falls are the most common type of accident at ISS. Indoors, please remember to ensure walking areas are clear of obstruction and clean all spills immediately. Outdoors, pay special attention to your shoes and anti-slip footwear, and focus on how and where you walk.