Näin vältät työpaikkojen vakavimmat vaaranpaikat / How to avoid some of the most serious hazards at work

Työpaikan turvallisuus rakennetaan ennakoivalla ja ammattimaisella toiminnalla. Työpaikkojemme vakavimmat riskit liittyvät putoamiseen, liikenteeseen ja sähköön. Talviseen aikaan korostuu liukkaiden olosuhteiden ennakointi. Jokaisella ISS:läisellä on oma vastuunsa turvallisuuden varmistamisessa. Tehokkain tapa varmistaa turvallinen työskentely on pysähtyä (STOP) ennen työn aloittamista ja tehdä oman työn riskinarviointi. Paina mieleen myös oheiset selkeät ohjeet vakavimpien riskien välttämiseksi!

*** Please scroll down to read in English.

Vältä putoaminen ja ehkäise vahinko

Ensisijaisena tavoitteena kaikissa työtehtävissä on välttää korkealla työskentelemistä. Jos korkealla työskentelyä ei voi kuitenkaan välttää, voi putoamisvaaraa torjua.

 • Muista kahden metrin sääntö: Jos työskentely tapahtuu yli kahden metrin korkeudessa ja kahta metriä lähempänä reunaa, putoaminen tulee ehkäistä rakenteellisesti esimerkiksi kaiteen avulla tai käyttämällä henkilökohtaista putoamissuojaimia ja kiinnittämällä ne oikein.

 • Käytä työssä tarvittavia suojavälineitä ja tarkista niiden kunto ennen pukemista. Näin puet turvavaljaat oikein – katso video >>
 • Tarkista tikkaiden kunto ennen käyttöönottoa. Älä koskaan työskentele nojatikkailla. Tutustu ja noudata ISS tikas- ja telineohjetta (pdf).
 • Henkilönostinta ei saa käyttää ilman työnantajan kirjallista lupaa ja perehdytystä. Nostimessa tulee käyttää turvavaljaita ja kypärää. Valjaat tulee kiinnittää nostimen hyväksyttyyn kiinnityspisteeseen.
 • Varmista aina kaikkien työhön osallistuvien ja muiden alueella liikkuvien turvallisuus. Esineiden putoaminen tulee estää ja alapuolinen vaara-alue eristää.

Minimoi liikenteen vaaranpaikat

Liikenteen vaaratilanteet syntyvät usein sääntöjen laiminlyömisen, väsymyksen tai häiriötekijöiden takia. Ennakoiva kuljettaja tunnistaa omassa ja muiden ajamisessa riskitekijöitä ja pohtii jo etukäteen keinoja riskien välttämiseksi.

 • Keskity ajamiseen: pidä kädet ratissa, katse tiellä ja ajatukset ajamisessa.
 • Noudata nopeusrajoituksia ja säilytä turvavälit. Jo pienikin ylinopeus kasvattaa pysähtymismatkaa ja lisää riskiä. Ajonopeuden pudottaminen on myös tehokkain tapa lisätä suojateiden turvallisuutta.
 • Älä kirjoita tai lue tekstejä ajon aikana.
 • Huomioi ajo-olosuhteet, muu liikenne ja mahdolliset tietyöt, kun lähdet ajamaan. Varaa matkalle tarpeeksi aikaa olosuhteisiin nähden ja huomioi myös tarve pitää taukoja pitkillä matkoilla.
 • Jos olet liikenteessä polkupyörällä, käytä kypärää, näkyvää vaatetusta ja pimeällä liikkuessa valoja edessä ja takana.
 • Jalankulkijana huolehdi näkyvyydestäsi ja säähän sopivien jalkineiden valinnasta. Syksyn tullen illat pimenevät, joten heijastimet kannattaa kiinnittää vaatteisiin ajoissa.

Ole varovainen sähkön kanssa ja jätä sähkötyöt ammattilaiselle

Sähkö on näkymätön vaara, jonka kanssa kannattaa olla erityisen varovainen. Sähkötöiden tekeminen, esimerkiksi sähkölaitteiden tai -kalusteiden korjaus, kuuluu sähköalan ammattilaisille. Maallikot, kuten kiinteistönhoitajat eivät saa tehdä sähkötöitä. Poikkeuksen sääntöön tekevät sulakkeen (enintään 25A) ja lampun vaihdot, jotka maallikkokin voi tehdä itse, kun virta on kytketty pois. Mikäli sulakkeen rakenne on viallinen tai valaisin rikki, kutsu sähköasentaja tekemään korjaustoimet.

 • Merkitse viallinen sähkölaite, ilmoita siitä ja estä muiden pääsy vaaralliseen kohteeseen. Viallisten sähkökalusteiden, -laitteiden ja -johtojen korjaus on aina sähköalan ammattilaisen tehtävä.
 • Tarkista, että johdot ovat ehjiä. Kosteissa tiloissa ja ulkona on käytettävä erillistä vikavirtasuojaa.
 • Ennen märkätilojen siivousta tarkista, että pistorasiaan ei ole kytketty hiustenkuivaimia tai muita vastaavia sähkölaitteita.
 • Jos henkilö saa sähköiskun, tulee hänet saattaa sairaanhoitoon tarkastettavaksi, sillä sydänoireet voivat ilmetä viiveellä.

***

Safety at work can be built by preventive and professional behaviour. The most serious hazards at our workplaces are related to falls from height, traffic and electricity. During winter conditions slip risk is also significant. Every employee at ISS has the responsibility to stop unsafe act and work safely. The most effective way ensure safety is to STOP before starting any work and make a last minute risk assessment. Please also memorise these concise instructions to avoid the most serious hazards!

Avoid falling and prevent injury

In all work, the primary goal is to avoid working at heights. However, if this cannot be avoided, the risk of falling can be prevented.

 • Remember the two-metre rule: when working at heights exceeding two metres or closer than two metres from the edge, falling must be prevented by structural measures, such as a handrail, for example, or using a personal safety harness and ensuring that it is used correctly.
 • Use the protective equipment required for the work, and check its condition before use. How to correctly put on a safety harness – watch the video >>
 • Check the condition of ladders before using them. Never work on leaning ladders. Study the requirements of the ISS ladders and scaffolding guidelines: ATTACHED PDF (in Finnish).
 • Personnel hoists/lifts must not be used without written permission and training provided by the employer. A safety harnesses and helmet must be worn when using a hoist. The harness must be attached to the approved attachment point.

 • Please always ensure the safety of the people participating in the work and others in the area. Objects must be prevented from falling, and the high-risk area below the hoist must be isolated.

Minimise traffic hazards

Traffic hazards are often caused by failure to comply with the rules, or by distractions or tiredness. A proactive driver identifies risk factors in their and others’ driving, and thinks about ways to avoid risks in advance.

 • Focus on driving: keep your hands on the wheel, your eyes on the road, and your thoughts on driving.
 • Follow the speed limits and maintain a safe distance. If you are speeding, even slightly, your stopping distance and risks increase. Lowering your driving speed is also the most effective way to increase the safety of pedestrian crossings.
 • Don’t write or read text messages while driving.
 • Take into account the driving conditions, other traffic and any roadworks. Allow enough time for the trip in relation to the conditions and also schedule breaks.
 • When cycling, wear a helmet and high-visibility clothing, and use a light on the front and back when it is dark.
 • When moving on foot, ensure your visibility and wear shoes that are appropriate for the weather. The nights are getting darker in the autumn, so remember to attach safety reflectors to your clothes in time.

Be careful with electricity and leave electrical work to professionals

Electricity is an invisible hazard with which you should be particularly careful. Electrical work, such as repairing electrical equipment or fixtures, must always be left to qualified electricians. Property workers and other laypeople are not allowed to carry out electrical work. The only exceptions are fuses (max. 25A) and light bulbs, which a layperson/amateur can replace when the power is switched off. If the fuse structure is defective or the lamp is broken, the repair work must be carried out by an electrician.

 • Mark and report any defective electrical devices, and prevent others from accessing the hazardous site. Defective electrical equipment, devices and cables must always be repaired by a qualified electrician.
 • Check to ensure that the cables are intact. A separate residual-current device must be used in humid facilities and outdoors.
 • Before cleaning wet facilities like washrooms, check to ensure that hairdryers or similar electrical devices have not been left connected to the wall socket.
 • If someone experiences an electric shock, they must be taken to a hospital for examination, because heart symptoms may occur with a delay.