Keskitymme työturvallisuuteen – myös poikkeusaikana / Safety first, also in exceptional times

Koronaviruksen leviämisen ehkäisy ja siihen liittyvät suojautumisohjeet ja rajoitteet ovat olleet alkuvuoden ajan mielessä meistä jokaisella. Meidän ISS:läisten mieleen mahtuu kuitenkin turvallisuuskulttuuri myös laajemmin: nostamme tässä jutussa esiin muutaman asian, kuinka pidämme yllä ja vahvistamme turvallisuuskulttuuriamme poikkeusaikanakin.

Please scroll down to read the summary in English.

Koronaviruksen vuoksi etätöihin kevään ajaksi siirtyneet toimistotyöntekijät ympäri Suomen palaavat vähitellen työpaikoille, tämän hetken näkymän mukaan viimeistään kesälomien jälkeen. Omat palveluammattilaisemme ovat niin pandemian aikana kuin nyt sen hellittäessä pitäneet ansiokkaasti huolta siitä, että niin ISS:n omissa toimipisteissä kuin asiakaskohteissamme on ollut jokaisen turvallista ja terveellistä toimia.

Turvallinen töihin paluu on kuitenkin vain osa turvallisuuskulttuuria, jota johdetaan ja toteutetaan ISS:llä päivittäisessä työssä monin tavoin, myös poikkeustilanteen aikana. Uskomme, että turvallisuus syntyy tekemällä; turvallisuus on ISS:n tapa tehdä työtä.

Turvavartit

 • Turvavarteissa kerrataan turvallisuussääntöjä ja osallistetaan tiimiä ideoimaan, miten turvallisuutta voi parantaa omassa tiimissä.
 • Turvavartin voi hyvin pitää myös digitaalisesti, esimerkiksi Teams-kokouksena. Hyvä vaihtoehto on myös Skype-puhelu: esimies tekee Outlook-kalenteriin Skype-kutsun ja jakaa kutsussa olevan puhelinnumeron tiimiläisilleen henkilökohtaisesti.
 • Kirjaa pidetty turvavartti TTT-järjestelmään.

Turvallisuushavainnot

 • Jokaisen ISS:läisen tavoitteena on tehdä vuodessa neljä turvallisuushavaintoa – muistutathan tästä myös tiimiläisiäsi.
 • Turvallisuushavaintojen tekeminen on tärkeä osa ennakoivaa turvallisuuskulttuuria.
 • Vähintään yhtä tärkeää on käsitellä turvallisuushavainnot ja varmistaa, että havaitut vaarat poistetaan tai vähennetään.
Muista tehdä turvallisuushavaintoja!

Työmatkaturvallisuus

 • Pyri pitämään turvaväliä muihin myös julkisessa liikenteessä.
 • Älä lue puhelimen viestejä tai muuten näppäile puhelinta liikkuessasi.
 • Pidä kiinni kaiteesta portaissa. Muista huolehtia käsihygieniasta heti porraskävelyn jälkeen.
 • Pyöräilyssä on viimevuotisten tapaturmatilastojemme valossa erityinen vaara. Tarkista pyöräsi kunto ja käytä näkyvää vaatetusta sekä kypärää. Älä ota riskejä – hidasta vauhtia, kun tilanne sitä vaatii. Tunnistat kyllä vaaranpaikat.

Perehdyttäminen

 • Jokainen uusi työntekijä tulee perehdyttää ennen työn aloittamista.
 • Kiinnitä erityistä huomiota kesätyöntekijöiden ohjaamiseen turvallisiin työtapoihin.
 • Jokaiselle työntekijälle tulee kertoa ennen uuden työn aloittamista muun muassa oikeista työmenetelmistä, työhön ja työkohteeseen liittyvistä vaaroista, koneiden, laitteiden ja suojainten käytöstä sekä varmistaa, että pakolliset MyLearning-perehdytyskurssit on suoritettu.

Koronavirukseen liittyviä terveellisen työhönpaluun ohjeita on julkaistu täällä >>

***

This spring all of us have had to follow the guidelines and restrictions in order to prevent the coronavirus spread. However, for us at ISS safety culture is much more. In this story, we highlight a few things about how we maintain and strengthen our safety culture also during exceptional times.

Safety moments
Every team should have regular safety moments. Idea is to discuss safety rules together and involve the team in brainstorming how safety can be improved in everyone's own work.

Reporting a "near miss"
Everyone working at ISS should report four "near misses" a year. A near miss is when an unplanned event occurs and results in no injuries but had the potential to do so. Reporting a near miss is an important part of our safety culture.

Safely from home to work

 • Try to keep safety distances when using public transport
 • Don't read phone messages or otherwise use your phone while on the move
 • Remember to hold the handrail on the stairs. Also be sure to take care of hand hygiene immediately after walking the stairs.
 • If you are cyclist, please check the condition of your bike regularly and always wear a helmet. Don't take risks in traffic.