Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.: Otetaan turvallisuus tavaksi!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.: Otetaan turvallisuus tavaksi!

Kansainvälisen työjärjestö ILOn koordinoimaa kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään jo 22. kerran 28. huhtikuuta. Suomessa päivän teema on Tiedosta turvaa. Työturvallisuus on myös yksi ISS:n keskeisistä arvoista.

Työturvallisuuskeskuksen mukaan työturvallisuus on yrityksen toiminnan ja esimiestyön yksi peruslähtökohta, jota toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä työpaikan arjessa. Määrätietoisella turvallisuuskulttuurin rakentamisella on saatu aikaan merkittäviä tuloksia työpaikkojen työturvallisuustyössä. Vahva turvallisuuskulttuuri luo myös pohjaa tuottavuuden kehittämiselle.

Työturvallisuus ohjaa päivittäistä tekemistämme myös meillä ISS:llä. Työturvallisuus on keskeinen arvomme, ja rakennammekin työturvallisuuskulttuuria koko ajan yhä ennakoivammaksi. Haluamme varmistaa, että jokainen ISS:läinen kantaa vastuunsa omasta, kollegoiden, asiakkaiden ja muiden turvallisuudesta.

Työskentele vain turvallisesti

Kansainvälisen työturvallisuuspäivän kunniaksi jokaiselle ISS:läiselle jaetaan kevään aikana henkilökohtainen turvallisuuskortti. Tavoitteena on, että jokainen ISS:läinen

  • ottaa jokapäiväiseksi tavakseen pysähtyä ennen työn aloittamista
  • arvioi työtehtävän turvallisuus-, terveys- ja ympäristöriskit (putoamiseen ja kaatumiseen, nostamiseen ja kantamiseen, koneisiin ja laitteisiin sekä kemikaaleihin ja muihin altisteisiin liittyvät riskit)
  • varmistaa, että on työtehtävässä tarvittava osaaminen sekä oikeanlaiset, ehjät ja puhtaat suojaimet (viiltosuojahanskat, silmä- ja kasvosuojat, muut suojavaatteet, turvalliset kengät, kuulosuojaimet)
  • noudattaa annettuja ohjeita ja kysyy, jos on epävarma.

Työtä ei saa aloittaa, ennen kuin se on turvallista. Jokaisella ISS:n työntekijällä on velvollisuus huolehtia myös työkaverin turvallisuudesta ja puuttua turvallisuusriskeihin poistamalla tapaturmariski ja tarvittaessa keskeyttämällä vaarallinen työ.

Turvallisuusriskihavainnoista ja loukkaantumisista tulee välittömästi ilmoittaa ensisijaisesti omalle esimiehelle tai sitten ISS:n tilannekeskukseen (puh. 020 515 9000).

Kuinka kansainvälinen työturvallisuuspäivä näkyy ISS:llä?

  1. Kaikille ISS:läisille jaetaan kevään aikana henkilökortin rinnalle henkilökohtainen turvallisuuskortti, ja samalla käynnistetään Ota turvallisuus tavaksi -teema.
  2. Pysähtymisestä ja omien työriskien arvioinneista muistutetaan tekstiviesteillä.
  3. Ota turvallisuus tavaksi -teeman mukaista viestintää voi seurata TöISSä-digikanavalla ja intranetissä.
  4. Viikoilla 17 ja 18 tehdään johdon turvakierrokset.

Suunta 100

Tavoitteenamme on tulla tapaturmattomaksi työpaikaksi. Tähän tavoitteeseen tähtää globaali terveys-, turvallisuus- ja ympäristövisiomme "Suunta 100".

1 Pyrimme olemaan numero 1 omalla alallamme ja haluamme, että meidät tunnustetaan alan johtavaksi toimijaksi terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa.

0 Työpaikoillamme tapahtuu 0 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa.

0 Työpaikoillamme sattuu 0 vakavaa onnettomuutta ja työtapaturmaa.

 

Teksti: Kaisa-Leena Laine

Pysy kärryillä viimeisimmistä työpaikkasi uutisista, asenna TöISSä-lehti puhelimeesi – katso tästä ohjeet!