ISS:n turvallisuussäännöt

Tapaturmaton työpaikka on jokaisen tavoite. Kokosimme 12 tärkeää turvallisuussääntöä, jotka voit ladata ja käydä läpi omassa työyhteisössä.

Kiire, huolimattomuus, piittaamattomuus ja harkinnan puute ovat työturvallisuuden suurimmat uhkatekijät. Arjen turvallisuus syntyy siitä, että olemme skarppina ja henkisesti läsnä. Tapaturmattomuus on tavoite, jonka saavuttaminen edellyttää jatkuvaa turvallisuusosaamisen lisäämistä sekä työturvallisuuden kehittämistä.

Kokosimme 12 työturvallisuusohjetta, joiden lukemisesta on hyötyä jokaiselle. LATAA TALTEEN TÄSTÄ.
Lataa opas talteen, paina vinkit mieleen ja käytä niitä työyhteisösi työturvallisuuden kehittämistyössä.

Opas sisältää:

 • Kahdeksan vinkkiä, kuinka pitää työympäristö järjestyksessä
 • Turvallinen nostotekniikka
 • Työlupa vaarallisiin töihin
 • Käytä kemikaaleja turvallisesti
 • Tee työturvallisesti – ilmoita vaaroista
 • Varovasti korkeuksissa
 • Työskentely säilöissä ja ahtaissa tiloissa
 • Toimintaohjeet, kun teet turvallisuushavainnon
 • Sähköturvallisuus koskee kaikkia
 • Liikuthan varovasti liukkaalla?
 • Laitteen huoltaminen: vältä vahinkokäynnistykset
 • Aja turvallisesti

Lataa ISS:n helpot ja kätevät turvallisuussäännöt vaikka omalle työpisteellesi täältä

ISS:n ta­voit­tee­na on olla ta­pa­tur­ma­ton työpaik­ka, jon­ka vuok­si jat­kos­sa­kin pa­nos­te­taan koko hen­kilöstön tur­val­li­suus­osaa­mi­sen lisäämi­seen ja työtur­val­li­suu­den ke­hittämi­seen.