Huolellisesti kemikaalien kanssa

Huolellisesti kemikaalien kanssa

Ammattilaisillemme on sattunut lyhyen ajan sisään useampi kemikaaleihin liittyvää tapaturma, osa niistä vakavia. Otetaan tapahtumista opiksi ja kerrataan kemikaalien turvallisuussäännöt.

Kiinteistönhoitaja menee yksityisasuntoon avaamaan viemäriä. Viemärinavausainetta roiskahtaa hänen käsilleen ja jaloilleen. Käsien nopea huuhtelu vähentää käsien vammoja, mutta kemikaalijäämät vaatteissa johtavat myöhemmin vakaviin 3. asteen syöpymävammoihin alaraajoissa.

Keittiötyöntekijä on pesemässä kaivoa ilman suojaimia. Kemikaali on väärä. Sitä tulee jaloille, seurauksena syöpymävamma.

Elintarviketehtaan siivooja huoltaa työtehtävänsä jälkeen kemikaalin levittämiseen tarkoitettua työvälinettä ilman suojalaseja. Kemikaalia roiskahtaa silmään. Seurauksena on vakava silmävamma.

Kemikaaliturvallisuudessa keskeistä on suojainten käyttö käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti. Tärkeää on myös käydä säännöllisesti työtehtävien ohjeistus läpi koko tiimin kanssa ja käyttää aina niiden mukaista kemikaalia.

Nyt sattuneiden tapaturmien jälkeen osaa ohjeistuksista on myös muutettu: esimerkiksi viemärin avaamisessa ei enää käytetä kemikaaleja ilman erillistä lupaa. Samoin toimintatapaa kemikaalin levittämiseen tarkoitetun työvälineen huoltamisessa muutetaan.

Kemikaaliturvallisuuden ABC

Esimies

1. Listaa (kohteen/alueen) käytössä olevat kemikaalit ja hanki niiden ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet.
2. Perehdytä kemikaalien vaarat ja mitä suojaimia työntekijän kuuluu käyttää.
3. Valvo kemikaalien turvallista käyttöä.

Työntekijä

1. Älä käytä sellaista kemikaalia, mitä et tunne. Pyydä perehdytys esimieheltäsi.
2. Noudata ohjeita.
3. Käytä sovittuja suojaimia.