Pysytään pystyssä!

Pysytään pystyssä!

Lähes puolet ISS:läisille alkuvuoden aikana työssä tai työmatkalla sattuneista tapaturmista on liittynyt liukastumisiin.

Tapaturma aiheuttaa aina inhimillistä kärsimystä loukkaantuneelle, hänen läheisilleen ja työyhteisölleen. Lisäksi tapaturmista seuraa taloudellisia kustannuksia, häiriöitä asiakkaalle toimitettavaan palveluun ja sen laatuun sekä vahinkoa yrityksen ja asiakkaan imagolle.

Kiinnitetään siis huomioita liukkauden hallintaan:

  • Varaa riittävästi aikaa siirtymisiin työssä, työmatkalla ja vapaa-aikana
  • Kiinnitä huomiota jalkineisiin ja käytä tarvittaessa liukuesteitä
  • Käytä asianmukaisia kunnossa pidettyjä kulkureittejä
  • Huomioi sääolosuhteet

ISS Palveluilla on ohjelma liukkauden hallitsemiseksi. Ohjelman runko on seuraava:

  • Liukuesteet kenkiin
  • Nastarenkaat polkupyöriin
  • Työmatkariskien arviointi
  • Turvavartit (muista videot)
  • Tee turvallisuushavainto, mikäli havaitset liukkautta ulkona tai sisällä liikkuessa
  • Sattuneet tapaturmat tutkitaan ja estetään uuden tapaturman syntyminen

Muista myös:
ISS kannustaa turvallisuushavaintoihin ympäri vuoden
Case SSAB Raahe: Työturvallisuus paranee ajattelemalla