Hyvissä voimissa kohti kesää

Hyvissä voimissa kohti kesää

Vuonna 2008 käynnistetyllä Hyvissä voimissa -työhyvinvointiohjelmalla on saavutettu mahtavia tuloksia: sairauspoissaolot ovat laskeneet, eläköitymisikä on noussut ja henkilöstön tyytyväisyys on kasvanut. VoimISSa-liikuntaohjelman puitteissa meillä ISS:läisillä on muun muassa valtakunnalliset liikuntaetuudet, joita voi käyttää SatsElixian ja Fressin salella.

Tänä vuonna Hyvissä voimissa -työhyvinvointiohjelmassa on kolme painopistettä:

  1.  terveyttä ja palautumista edistävä liikunta
  2. turvallisuushavainnot työtapaturmien vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi
  3. perehdytys, joka edistää hyvää ja osallistavaa johtamista.

Liikunnan tukemiseksi on tulossa muun muassa VoimISSa-treeniohjeet, joilla työpäivää saa tauotettua sopivasti!

ISS:n Hyvissä voimissa -työhyvinvointiohjelman terveys-, turvallisuus- ja työkykyjohtaminen perustuu kolmeen periaatteeseen: ennakointiin, seurantaan ja reagointiin. Näillä periaatteilla on saavutettu hienoja tuloksia vuosina 2008–2015:

  • ISS palveluiden sairauspoissaolot ovat laskeneet 27 %
  • Toteutuneiden eläkkeiden kustannukset ovat laskeneet 58,8 %
  • Eläkemaksuluokka on vakiintunut tasolle 3–5
  • Keskimääräinen eläköitymisikä on noussut 60 vuodesta 62,7 vuoteen
  • Henkilöstötyytyväisyys eNPS on kasvanut (2011–2015) 4 - 35
  • Tapaturmataajuus (LTIF) on puolittunut 2008–2015 välisenä aikana