Yritysturvallisuuden ensisijainen tavoite on häiriöttömyys

Yritysturvallisuuden ensisijainen tavoite on häiriöttömyys

ISS:n toiminta perustuu meihin ISS:läisiin – palveluun, jonka luomme osaamisellamme. Olennainen osa tätä osaamista on turvallinen toimintatapa.

Jokaisella ISS:n työntekijällä on selkäytimessään tieto muun muassa siitä, miten asiakaskohteiden avaimista huolehditaan, miten varmistetaan, ettei työpaikan ovea avata kellekään, jolla ei ole asianmukaista kulkulupaa, ja miten hätätilanteessa toimitaan. Ei ole sattumaa, että nämä ja monet muut turvallisuusasiat ovat ISS:läisillä hallussa.

– ISS:llä turvallisuus on sitä, että teemme etukäteen monenlaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että meidän toimintamme on harkittua ja laadukasta. Varmistamme, ettei ikäviä asioita pääse tapahtumaan arjessa. Häiriöttömyys on avainsana, turvallisuusjohtaja Antti Kutila sanoo.

Kutila korostaa, että ISS:n kaltaisessa palveluyrityksessä yritysturvallisuus on ennen muuta sitä, että turvallisen toiminnan edellytykset ovat kunnossa: ihmiset osaavat tehdä oikeilla tavoilla asioita ja huolehtivat osaltaan salassapidosta. Sen vuoksi turvallisuuskoulutus on osa jokaisen ISS:läisen perehdytystä. Jo siinä vaiheessa myös allekirjoitetaan vaitiolositoumus. Lisäksi esimiehet perehdyttävät työntekijät asiakaskohteen erityispiirteisiin.

Minä, sinä ja me olemme vastuussa ISS:n yritysturvallisuudesta

Yritysturvallisuuden osa-alueita ovat muun muassa tuotannon ja toiminnan turvallisuus, pelastusturvallisuus, ympäristöturvallisuus sekä varautuminen ja kriisinhallinta. Osa ISS:n asiakkaista ja kohteista on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä ja ISS:läisiä toimii tehtävissä, joiden hoitaminen on varmistettava myös poikkeusoloissa. Tämä toteutetaan varautumissuunnittelulla ja henkilöstön varaamisella asiakkaan käyttöön myös poikkeusoloissa.

– Jokainen meidän työntekijämme vastaa turvallisuudesta oman työnsä ja sen vaikutusten osalta. Esimiehet vastaavat, että turvallisuusasiat ovat mukana oman organisaation arjessa. Tuotteistamme ja toiminnoistamme vastaavat henkilöt pitävät huolen, että turvallisuuteen liittyvät asiat ovat mukana toimintatavoissamme. Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia, jonka takaaminen edellyttää yhteistyötä läpi organisaation, Kutila kertoo.

On tärkeää ymmärtää, että turvallisuusasiat eivät ole muusta toiminnasta irrallisia vaan ovat mukana kaikissa prosesseissamme.

– Yritysturvallisuus on osa arjen toimintaamme, toimintamallejamme ja johtamistamme. Kun jokainen meistä tietää oikeat ja turvalliset toimintatavat, silloin meillä menee yrityksenä tosi hyvin. Turvallisuushavaintokäytäntö on tästä hyvä esimerkki: havainnoilla on positiivinen vaikutus myös asiakkaidemme turvallisuuteen, Antti Kutila sanoo.

Yritysturvallisuusyksikön roolina on vastata ISS:n kokonaisturvallisuuden kehittämisestä, koordinoinnista ja ylläpidosta.

Yritysturvallisuusyksikkö hoitaa myös poikkeustilanteita

Turvallisuushavainnoista yritysturvallisuusyksikön käsiteltäviksi tulevat ne, jotka liittyvät muuhun kuin työturvallisuuteen, esimerkiksi uhka- ja välivaltatilanteet.

– Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen on olennainen osa ISS:n ja yksikkömme toimintaa. Samoin suhtaudumme aina vakavasti tilanteisiin, joissa ISS:ää yrityksenä tai meidän työntekijäämme epäillään jostakin rikkomuksesta. ISS:läiset toimivat niin laajasti erilaisissa paikoissa, että epäilyksiä tulee väistämättä aina silloin tällöin vastaan. Silloin me tutkimme, voiko asia liittyä meihin ja jos on syytä epäillä, että näin on, selvitämme asian ja varmistamme, että toimintamme on jatkossa virheetöntä ja turvallista, Kutila kertoo.

ISS:llä ensimmäisenä Suomessa kansallinen yritysturvallisuusselvitystodistus

Viranomainen auditoi ISS:n yritysturvallisuutta säännöllisesti kansalliseen turvallisuuskriteeristö Katakriin pohjautuen. Auditoinneilla viranomainen varmistaa, että kohdeorganisaatiolla on riittävät turvallisuusjärjestelyt viranomaisen salassa pidettävien tietojen suojaamiseksi kaikissa niissä ympäristöissä ja toiminnoissa, joissa edellä mainittuja tietoja käsitellään.

– Sekä henkilöstöturvallisuuden, fyysisen turvallisuuden että tietoturvallisuuden on oltava kunnossa. Vuoden 2015 alussa uudistuneen turvallisuusselvityslain julkaisun jälkeen olimme ensimmäinen suomalainen yritys, jolle myönnettiin kansallinen yritysturvallisuusselvitystodistus, Kutila kertoo.
 

------------------------------------------------------------------------------------

Kahden osaajan ja vuosikymmenten kokemuksen yksikkö

Turvallisuusjohtaja Antti Kutila on työskennellyt ISS:llä yli 20 vuotta. Hän on suorittanut 2010-luvulla mittavan, kansainvälisen turvallisuuskoulutuksen ja saavuttanut sen myötä pätevyyksiä ja lisenssejä, jotka antavat hyvät edellytykset tehtävien hoitamiseen nykyisessä, kansanvälisesti katsottuna entistä haastavammaksi muuttuvassa turvallisuusympäristössä.

Yhteensä ISS:n yritysturvallisuusyksikössä on reilusti yli 40 vuotta turvallisuusalan osaamista, sillä ISS:n tietoturvallisuusosaajana ja Antti Kutilan varahenkilönä toimivan turvallisuusasiantuntija Juha Oksan ura ISS:llä ja turvallisuusalalla on niin ikään yli kahden vuosikymmenen mittainen.