Vihreän kortin saa taskuunsa verkossa

Tuhansilta ISS:läisiltä vaaditaan työturvallisuuskortti, joka uusitaan koulutuksella viiden vuoden välein. Jatkossa koulutuksen voi halutessaan suorittaa kokonaan verkossa.

Vuosittain yli 600 ISS:läistä suorittaa tai uusii työturvallisuuskorttikoulutuksen. Siinä missä ennen kahdeksantuntista koulutusta varten piti lähteä jopa toiseen kaupunkiin, nyt vihreän kortin voi saada taskuunsa omalta työpisteeltä käsin.

Viiden vuoden välein uusittavaa valtakunnallista työturvallisuuskorttikoulutusta ylläpitää Työturvallisuuskeskus (TTK). Koulutuksella pyritään parantamaan työpaikkojen turvallisuutta ja tarjoamaan perustiedot työympäristöjen vaaroista ja työsuojelusta.

ISS:llä tämä tarkoittaa Learning & Development Manager Katri Auvisen mukaan sitä, että koulutuksessa käydään läpi esimerkiksi siivouksen ja kiinteistöhuollon riskejä sekä niiden havainnointia, huomiointia ja ennakointia.

– TTK määrittelee koulutuksen pituuden ja sisällöt, mutta on toivottavaa, että yritykset tekevät koulutuksesta näköisensä. Riskienhallinnassa ja työturvallisuudessa keskitytään ISS:lle tärkeisiin asioihin. Esimerkit ovat olennaisia ihan toimistotyöntekijällekin.

Läsnäolokoulutuksesta täysin tai osittain verkkoon

Osissa ISS:n liiketoimintaa ja asiakkuuksia työturvallisuuskortti on pakollinen. Kortti takaa turvallisen yhteistyön etenkin yhteisillä työpaikoilla, joissa toimii sekä tilaaja- että toimittajayrityksen työntekijöitä. Koulutus tekee tutuksi työsuojeluvaltuutetut sekä työsuojelun roolit ja vastuut.

– Kohde määrittelee sen, minkälaisissa tehtävissä korttia vaaditaan. Meillä on erikseen kaikille pakollinen ISS:n työturvallisuuskoulutus, Auvinen kertoo.

Työturvallisuuskorttikoulutuksia saavat pitää kouluttajat, jotka ovat käyneet oman kaksipäiväisen koulutuksen. Aiemmin kahdeksantuntinen koulutus järjestettiin fyysisesti yhden päivän aikana. Päivän päätteeksi osallistujien osaaminen testattiin tentissä.

Jatkossa koulutus muodostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen on täysin verkossa. Siinä koulutukseen osallistuva suorittaa neljässä tunnissa kuusi verkkomoduulia. Toinen osa käsittää yhteisen, niin ikään neljä tuntia kestävän koulutuspäivän.

– Toisin kuin ennen, yhteinen koulutusosuus tarjotaan läsnäolokoulutuksen lisäksi webinaarimuodossa, Auvinen kertoo.

Kortin saaminen vaatii yhä molempiin osuuksiin osallistumisen ja niiden päätteeksi läpäistyn tentin, jonka saa uusia kerran.

– Uutta on siis se, että turvallisuuskorttikoulutus on mahdollista suorittaa täysin verkossa. Verkkomoduulit voi käydä läpi vaikkapa yksitellen ja haluamaansa aikaan, kun työtilanne antaa myöten.

Kortin uusimisesta aiempaa ketterämpää

Auvinen on uudistanut koulutuksen sisällön yhdessä ISS:n työturvallisuuspäällikön ja -valtuutettujen kanssa, ja verkkokoulutuksiin erikoistunut toimittaja on tuottanut oppimista tukevat verkkomoduulit. Verkkopohjainen työturvallisuuskoulutus on jatkoa perehdytyksen digiloikalle.

Kouluttautumisesta haluttiin tehdä ennen kaikkea ketterää. Nyt ISS:läisen ei tarvitse odottaa oman paikkakunnan seuraavaa koulutuspäivää tai jopa matkustaa toiselle paikkakunnalle koulutusta suorittamaan.

– Kahdeksan tunnin koulutus on aika pitkä rupeama. Meillä on ihmisiä ympäri Suomen, eivätkä läsnäolokoulutusten kysyntä ja tarjonta aina kohtaa kaikilla paikkakunnilla.

ISS:n työturvallisuuskulttuuria on jo todistetusti vahvistettu. Kansainväliset mittarit LTIF ja TRIF kuvastavat poissaoloon johtaneiden työtapaturmien ja kaikkien raportoitujen työtapaturmien taajuutta.

– Mittareita on hyvin saatu alaspäin, mikä osoittaa, että olemme onnistuneet työsuojelussa ja työturvallisuudessa. Kouluttaminen on tärkeä osa työtä.

Auvinen toivoo, että koulutuksen sähköistyminen madaltaa ISS:läisten osallistumista myös tapauksissa, joissa kortti ei ole työntekijälle pakollinen.

– Aiemmin on ehkä katsottu, että jossain tehtävässä kortin suorittaminen ei ole välttämätöntä. Jatkossa myös tällaiset henkilöt saattavat suorittaa kortin, kun kouluttautuminen on aiempaa joustavampaa.