Vastuullinen rekrytointi on molemminpuolista rehellisyyttä

Vastuullinen yritys toimii vastuullisesti myös rekrytoinneissa aina työpaikkailmoituksesta työntekijän palkkaamiseen. Mutta miten vastuullisuus näkyy käytännössä osana rekrytointiprosessia?

Vastuullisuus tarkoittaa eri ihmisille eri yhteyksissä eri asioita: yhdelle se on ympäristön huomioimista, toiselle välittämistä, kolmannelle yhteiskunnallisia asioita. Syksyllä 2020 Global Management Trainee -ohjelmassa aloittaneelle Aino Pihlavalle vastuullisuus on pähkinänkuoressa sitä, että yritys huolehtii sekä ympäristöstä että työntekijöistä.

Pihlava tuli ISS:lle hotelli- ja ravintola-alalta, jossa hän oli työskennellyt niin Yhdysvalloissa kuin Dubaissakin. Siellä hän oli ehtinyt nähdä vastuullisen toiminnan koko kirjon erinomaisesta olemattomaan.

Kokemansa takia vastuullisuus on Pihlavalle entistä tärkeämpi kriteeri työnantajan valinnassa, eikä hän pidä yrityksen vastuullisuutta itsestäänselvyytenä.

– Minulla ei ollut tarkkaa käsitystä ISS:stä, ennen kuin hain traineeohjelmaan. Tein paljon tutkimustyötä. Yritysvastuuraportista löysin lisää tietoa. Se kertoo avoimesti, mitä kaikkea ISS tekee ja ajattelee tulevaisuudesta.

Vastuullisuus on rekrytoinnissa a ja o, olipa kyse työpaikkailmoituksesta, hakemusten käsittelystä tai hakijoille viestimisestä. Hyvä työnantaja toimii vastuullisesti ja läpinäkyvästi lakia ja asetuksia noudattaen sekä hakijoita kunnioittaen. Hyvä rekrytointiprosessi on luottamuksellinen, tasapuolinen ja oikeudenmukainen.

Rekrytointi ei ole yksipuolinen prosessi, jossa työnantaja valitsee mieleisensä työntekijät. Vastuullinen toiminta on työnantajamielikuvan rakennuspalikka ja takaa, että yritys on arvostettu ja haluttu työnantaja myös tulevaisuudessa. Kun yritys kilpailee hyvistä tekijöistä, on syytä katsoa peiliin ja kysyä: kuka haluaa valita meidät?

Aino Pihlavalle vastuullisuus on pähkinänkuoressa sitä, että yritys huolehtii sekä ympäristöstä että työntekijöistä.

Miten vastuullisuus näkyy osana rekrytointia?

Tärkeintä vastuullisessa rekrytoinnissa on ISS:n rekrytointiasiantuntija Kia Sillanpään mukaan luottamuksellisuus sekä avoin ja rehellinen vuorovaikutus. Työpaikkailmoitus kertoo totuudenmukaisesti siitä, millaista työntekijää haetaan ja minkälaista osaamista ja taustaa tehtävässä kaivataan.

– Mitä oikeamman kuvan työpaikkailmoitus antaa työtehtävistä, sitä paremmin se voi matchata työnhakijaan, ISS:n toimihenkilörekrytoinneissa työskentelevä Sillanpää sanoo.

Työnhakijoiden tapaamisissa keskitytään työasioihin sekä hakijaan, hänen työtaustaansa ja työskentelytapoihinsa. Haastattelussa on Sillanpään mielestä tärkeä puhua myös yrityksen toiminnasta, vastuullisuudesta ja arvoista, jotta ne vastaavat myös hakijan ajatuksiin.

Sillanpää korostaa, että myös hakijan kannattaa antaa itsestään rehellinen, todellisuutta vastaava kuva. Kun mahdolliset puutteet osaamisessaan tiedostaa, ISS:n on helpompi tukea ja kouluttaa työntekijää tämän ammatillisessa kehityksessä ja kasvussa.

Jos hakija ei ole tehtävään sopivin valinta, hänelle viestitään aikailematta ja avataan pyynnöstä syitä päätöksen taustalla. Joskus hakija voi olla sopiva johonkin toiseen tehtävään.

– Toivomme, että rekrytointiprosessimme ja käytyjen keskustelujen kautta syntyy luottamus ja uskallus hakea toistekin. Tarvitsemme jatkuvasti erilaisia ammattilaisia.

Aino Pihlava on päässyt harjoittelunsa aikana näkemään, miten kestävän kehityksen tavoitteita kohti työskennellään käytännössä.

Avointa keskustelua vastuullisuudesta

Sillanpään mukaan myös työnhakijat nostavat tänä päivänä esiin vastuullisuusasioita. Monet hakijat ovat tutustuneet verkossa yritysvastuuraporttiin, videoihin ja blogikirjoituksiin ja haluavat keskustella niistä.

– Me taas tuomme keskusteluissa esille, miten vastuullisuutta viedään ajatuksen tasolta käytäntöön. Työstämme asiakkaiden kanssa esimerkiksi energiatehokkuutta, kierrätystä ja ruokahävikkiä, Sillanpää kertoo.

Myös Pihlava keskusteli rekrytointiprosessinsa aikana vastuullisuusteoista. Työssään hän on nyt ilokseen nähnyt niiden toteutuvan.

– On ollut ihana ensin lukea ISS:n vastuullisuudesta ja nyt elää sitä. Huomaan, että ISS:llä vastuullisuus on tärkeää ja näkyy jokapäiväisessä tekemisessä ja kehittämisessä. On hienoa päästä itsekin kehittämään asioita, joihin tunnen intohimoa.

Harjoittelunsa aikana Pihlava on päässyt näkemään, miten kestävän kehityksen tavoitteita kohti työskennellään käytännössä. Esimerkiksi ilmastonmuutosta vastaan taistellaan kemikaalivapaan siivouksen keinoin. ISS:n ravintoloissa taas käytetään kotimaisia raaka-aineita ja syödään satokauden mukaisesti ja terveellisesti.

– Eräässä avainasiakkuudessa pääsin mukaan kierrätysprojektiin, jossa opin, miten suuret yritykset kierrättävät ja miten ison rakennuksen jätehuolto toimii, Pihlava lisää.

Läpinäkyvyyttä, tasa-arvoisuutta ja monimuotoisuutta tuodaan ISS:llä esiin muun muassa Pride-yhteistyöllä. Myös monikulttuurisuus on osa yrityskulttuuria – edustavathan ISS Suomen noin 8000 työntekijää 91:tä eri kansallisuutta.

– Paljon on vielä työstettävää, mutta halua asioiden edistämiseen löytyy ja olemme jo hyvällä matkalla, Sillanpää sanoo rehellisesti.