Työturvallisuuden uusi SUUNTA

Uusi SUUNTA-järjestelmä on jokaisen ISS:läisen työkalu. Turvallisuushavainnot, riskien arviointi ja muut ennakoivaa työturvallisuuskulttuuria tukevat toiminnallisuudet ovat sen kautta näppärä ottaa osaksi arkea.

Stop! Pysähdyitkö hetkeksi ennen kuin aloitit työsi? ISS:llä turvallisuus otetaan tavaksi ennakoinnilla. Sitä tukee toukokuussa käyttöön otettu SUUNTA-järjestelmä, jossa ISS:läiset voivat tehdä turvallisuushavainnon tai oman työtehtävän riskienarvioinnin vaikkapa puhelimellaan.

SUUNTA on jokaisen ISS:läisen työturvallisuuden, ennakoivan työskentelytavan ja ympäristövastuullisuuden tueksi tehty työkalu, tiivistää ISS:n työturvallisuusjohtaja Vesa Suomalainen.

Oman työtehtävän riskienarvioinnissa esimerkiksi siivooja tai kiinteistönhoitaja täyttää 10 kohdan tarkistuslistan, joka muistuttaa ennen työn aloittamista huomioitavista asioista. Jos jokin listan kohdista ei ole kunnossa, siitä voi tehdä korjauspyynnön esimiehelle.

– Työkalu on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön varmistamaan työturvallisuutta. Toki saamme järjestelmään tehdyn raportoinnin avulla myös hyödyllistä dataa.

Järjestelmä osallistaa ISS:läisiä ennakointiin

SUUNTA-järjestelmän keskiössä on ennakoivan työskentelyn tukeminen ja riskienhallinnan vahvistaminen. Järjestelmän avulla työntekijä tiedostaa työhön liittyvät vaaranpaikat ja valitsee turvalliset tavat tehdä työtään.

ISS:läiset tekivät viime vuonna yli 34 000 turvallisuushavaintoa. Uudessa järjestelmässä työntekijä voi seurata, onko hänen havaitsemansa ja ilmoittamansa epäkohta käsitelty ja miten se on ratkaistu.

– Työntekijöille järjestelmä tuo avoimuutta, mikä luo positiivista painetta käsittelijöille. Heidän on oikeasti tehtävä asialle jotain.

Työntekijöitä avoimuus taas motivoi tekemään uusia ilmoituksia, sillä järjestelmässä näkee konkreettisesti, miten oma aloite johtaa toimiin. Turvallisuus on ISS:llä yhteinen asia, ja siksi kaikki halutaan mukaan kehittämiseen ja ideointiin.

Vahvassa työturvallisuuskulttuurissa pidetään huolta kaverista

Esimiehille järjestelmä tuo joustoa ja tehokkuutta työturvallisuusjohtamiseen. He voivat käsitellä vastuullaan olevia ilmoituksia ja tallentaa pitämänsä turvavartit ja turvakierrokset puhelimella. Digilomakkeet löytyvät yhdestä paikasta, ja korjaavien toimenpiteiden hallinta on entistä selkeämpää. Myös vaarallisten työtehtävien riskienhallintaan on tulossa digitaalisia työkaluja.

Riskien ennakoinnin, perehdytyksen ja työntekijöiden osallistamisen lisäksi ennakoivaan työturvallisuuskulttuuriin kuuluu tilanteen jatkuva seuranta. Siten tiedetään, missä onnistutaan ja missä on vielä parantamisen varaa.

Jokainen järjestelmän ilmoitus ja raportti keräävät työturvallisuudesta dataa, jota voidaan tarkastella esimerkiksi asiakas-, kohde- tai työnkuvakohtaisesti. Tämä tukee työturvallisuusjohtamista. Jatkossa päästään hyödyntämään myös tekoälyä.

Suomalaisen mukaan työturvallisuus on välittämistä. Siksi järjestelmänkin kuvakkeessa on sydän.

– Vahvassa turvallisuuskulttuurissa ei tehdä asioita siksi, että laki vaatii, vaan siksi, että halutaan pitää huolta omasta ja kaverin turvallisuudesta.

Miten turvallisuuskulttuuria voi parantaa päivästä toiseen? Lue lisää >>