Työturvallisuuden SUUNTA-järjestelmä nyt jokaisen ISS:läisen käytössä / Occupational safety system SUUNTA is now available to all ISS employees

Työturvallisuus on yhteistyötä ja koskee meitä jokaista. Tavoitteena on osallistaa jokaista ISS:läistä entistä enemmän ennakoivaan työturvallisuuskulttuuriin. Tätä tukee myös uusi työturvallisuuden SUUNTA-järjestelmä, joka tulee kaikkien ISS:läisten käyttöön tänään 19. toukokuuta.

Please scroll down to find the article in English.

Turvallisuushavainnot tehdään jatkossa SUUNTA-järjestelmässä. Järjestelmä tarjoaa myös lukuisia muita toiminnallisuuksia. Esimerkiksi oman työtehtävän riskit arvioidaan jatkossa SUUNTA-järjestelmässä ennen työn aloittamista. Oman työtehtävän riskienarviointi on tehokas tapa varmistaa turvallinen työskentely.

SUUNTA-järjestelmän merkittävimmät hyödyt ISS:läisille:

  1. Avoimuus: Jokainen näkee tekemänsä turvallisuushavainnot sekä niiden käsittelyn tilanteen, kommentit ja toimenpiteet.
  2. Ennakointi: Oman työtehtävän riskienarvioinnilla ja tarkistuslistoilla jokaisen on helppo varmistaa oman työnsä turvallisuus.
  3. Helppous: Järjestelmä toimii mobiilisti, ja sitä voi käyttää suomen lisäksi englannin ja ruotsin kielillä.

SUUNTA-järjestelmään kirjaudutaan LuurISSa-sovelluksen Työturvallisuus-osion tai intranetin Työkalut ja linkit -osion kautta. Työntekijät saavat uuden käyttäjätunnuksen omalta esimieheltä. Kirjautumisongelmissa auttaa asiakastuki: asiakastuki@fi.issworld.com tai 020 515 1600.

Käyttöohjeita löydät SUUNTA-järjestelmän Ohjeet-valikosta tai OPF@ISS Toimintakäsikirjasta.

SUUNTA korvaa tähän saakka käytössä olleen TTT-järjestelmän työturvallisuusosion.

***

Occupational safety is teamwork and applies to all of us. Our goal is to engage each ISS employee in proactive safety culture. Occupational safety’s new SUUNTA system supports this goal. The system will be available to all ISS employees today, 19 May.

Going forward, all safety observations will be made in the SUUNTA system. The system has many other functionalities as well. For example, Last Minute Risk Assessment in the SUUNTA system is an effective way to ensure safe work.

The key benefits of the SUUNTA system for ISS employees:

  1. Transparency: Everyone can see the safety observations they have made as well as their status, comments and corrective actions.
  2. Preventive: Last minute risk assessment of your job and checklists makes it easy to ensure a safety before starting any work.
  3. Ease of use: The system works in mobile devices and is available in English, Finnish and Swedish.

Log in to the SUUNTA system in the Työturvallisuus (Occupational Safety) section of the LuurISSa application or in the Työkalut ja linkit (Tools and links) section of our intranet. If you have trouble logging in, contact customer support: asiakastuki@fi.issworld.com or 020 515 1600.

User instructions are available in the SUUNTA system’s Documents menu or the OPF@ISS Operations Manual.

SUUNTA will replace the Occupational Safety section in the TTT system that has been used until now.