Työhyvinvoinnin sankarit!

ISS järjesti viime talvena pilottiprojektin, jossa keskityttiin työhyvinvoinnin rakentamiseen: osallistujat saivat keinoja ja vinkkejä siihen, miten kukin voi kehittää omaa työssä jaksamistaan ja viihtymistään. ISS:lle hyvinvoivat ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara.

ISS:n Oman työhyvinvoinnin sankari -pilotissa etsittiin keinoja pitkäaikaisen työhyvinvoinnin rakentamiseen ja omien voimavarojen hyödyntämiseen. Pilotin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi ISS:n työhyvinvointiorganisaatio yhdessä Mehiläisen työterveyshuollon kanssa.

– Tavoitteemme oli saada suunta päivittäisestä töistä "selviämisestä" pitkän tähtäimen hyvinvointiin. Ryhmään kannustettiin hakemaan mukaan matalalla kynnyksellä ja osallistujille annettiin keinoja oman työhyvinvoinnin johtamiseen ja jaksamisen parantamiseen. On kaikkien etu, että henkilöstömme voi hyvin, henkilöstöjohtaja Sari Suono-Rasehorn sanoo.

Pienryhmässä toteutettu pilotti suunnattiin pääkaupunkiseudulla työskenteleville esimiehille ja asiantuntijoille. Tulokset olivat niin hyvät, että seuraava valmennus käynnistyy lomien jälkeen.

Pilottiryhmän osallistujiin kuuluivat johdon assistentti Nina Leskinen, palveluesimies Tuuli Seger ja työturvallisuuspäällikkö Jari Nousiainen.

– Jo ensimmäisessä tapaamisessa ymmärsin, että en ole ainoa, joka kokee kiirettä ja riittämättömyyden tunnetta työssä. Jo sen ymmärtäminen oli voimaannuttavaa, Seger kertoo.

– Meillä oli erittäin hyvä ryhmä, jossa käytiin avointa keskustelua ensitapaamisesta lähtien. Pilotin jälkeen olemme pitäneet yhtä ja jatkaneet keskustelua yhteisessä viestittelyryhmässä, 24 vuotta ISS:llä työskennellyt Nousiainen kertoo.

Oman työhyvinvoinnin sankarit -pilotin osallistujat: Vasemmalla Tuuli Seger ja Nina Leskinen, oikealla Jari Nousiainen

Kohti pystyvyyden kokemusta

Pilotti sisälsi viisi pienryhmätapaamista, joiden lisäksi osallistujille annettiin itseopiskelutehtäviä oman työhyvinvoinnin edistämiseksi. Segerille ja Leskiselle jäi mieleen erityisesti tehtävä, jossa pyrittiin tunnistamaan asioita, joita itselleen puhuu totuuksina.

– Ymmärsin, että arjen paineet löytyivät omista ajatuksista. Oivalluksen ansiosta ymmärsin myös, että voin tehdä asioille jotain ja vaikuttaa omaan työhyvinvointiini, Leskinen kertoo.

Mehiläisen työterveyspsykologi Miia Dietrichin mukaan omien voimavarojen hahmottaminen auttaa paitsi jaksamaan työssä, myös rakentamaan kestävää työhyvinvointia.

– Meillä jokaisella on elämässä erilaisia kuormitustekijöitä, esimerkiksi ruuhkavuodet tai terveyshaasteet. Samalla meillä on paljon erilaisia voimavaroja, kuten tukea tarjoavat ihmissuhteet tai positiivinen asenne. Kaikkiin kuormitus- tai voimavaratekijöihin emme voi itse suoraan vaikuttaa, mutta paljon on tehtävissä kuormituksen vähentämiseksi ja voimavarojen kasvattamiseksi. Stressinhallinnan kannalta tärkeintä on näiden balanssi, Dietrich toteaa.

Pilotissa keskityttiin kuormitustekijöiden sijaan voimavaroihin, joiden avulla oma työkyky ja työhyvinvointi pysyy yllä.

–On voimaannuttavaa ymmärtää omat voimavarat ja kuinka niitä voi hyödyntää. Siitä syntyy pystyvyyden kokemus, jonka myötä oma fokus on mahdollista siirtää päivittäisestä selviämisestä pitkän tähtäimen hyvinvointiin, Dietrich pohtii.

Apua itsensä johtamiseen ja rentoutumiseen

Leskinen, Nousiainen ja Seger hakivat pilottiin kaikki hieman eri syistä, mutta jokainen kiittelee saaneensa hakemansa ja enemmänkin.

– Hain pilottiin koska kaipasin lisää jämäkkyyttä itseni johtamiseen ja halusin sillä tavalla kehittää itseäni. Pilotin ansiosta opin omat arvoni ja osaan erottaa työminän arkiminästä paremmin, Seger kertoo.

Myös Nousiainen kertoo oppineensa uutta arvojen huomioimisesta työssä.

– Pilotti on auttanut minua järjestämään töitä omien arvojeni mukaan. Sain tästä rohkeutta ottaa haltuun oma ajankäyttöni, hän toteaa.

– Opin priorisoimaan töitä ja löysin itselleni sopivia rentoutumisen keinoja harjoitusten ja vertaistuen avulla. Pilotin ansiosta ymmärsin esimerkiksi, että voin hyödyntää työmatkat palautumiseen, jos kuljen ne bussilla oman auton sijaan, Leskinen sanoo.

ISS:n Head of Wellbeing Sari Vainikkala toivoo, että ISS:n työyhteisössä opittaisiin puhumaan jaksamisesta ja mielen asioista rohkeammin.

– Meillä on käytössä paljon pienempiä ja isompia mahdollisuuksia tukea näissäkin asioissa henkilöstöä yhdessä työterveyshuollon kanssa. Olemme rakentaneet toimivan mielen polun ISS:n työntekijöille, jotta jokaiselle löytyisi tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kukaan ei jäisi näiden asioiden kanssa yksin.

Eväitä pitkäikäiseen työhyvinvointiin

Kolme kuukautta pilotin jälkeen osallistujille järjestettiin seurantatapaaminen, jossa pohdittiin pilotin vaikutuksia sekä jatkosuunnitelmia oman työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Poikkeuksellisen koronakevään jälkeen pilottiin osallistujilla on yhä hyvä tuntuma omaan työhyvinvointiin.

– Opit kantavat yhä tänäkin päivänä. Osaan pysähtyä, kun tarve vaatii ja oma kalenterini on kunnossa. Sen avulla työpäivät pysyvät hallinnassa, Leskinen toteaa.

– Palaan yhä ajoittain tehtäviin ja Miian vinkkaamiin kirjoihin. Hengitysharjoitukset ja mikrotauot ovat tulleet jäädäkseen arkeeni, Nousiainen kertoo.

– Iso kiitos Miialle hyvin valmistelluista tehtävistä ja kiitos ISS:lle pilotin järjestämisestä, Seger summaa.