Turvatekniikka taklaa turvallisuusuhkia ja havaitsee poikkeustilanteita

Turvatekniikan rooli vaaratilanteiden ehkäisemiseksi on merkittävä. Mitä on turvatekniikka ja kuinka sitä hyödynnetään turvallisten ympäristöjen luomiseen?

Lauri Juutilainen ja Mikko Kujala työskentelevät ISS:llä asiakkuusjohtajina, Juutilainen metsäteollisuuden ja Kujala muiden teollisuuskohteiden puolella. Asiakkuusjohtajina he vastaavat asiakkaalle ISS:n palveluista, joista yksi on turvatekniikka.

Turvatekniikka käsittää erilaisia teknisiä laitteita ja sovelluksia, joiden avulla pyritään suojaamaan ihmisiä, rakennuksia, koneita ja yhteiskunnan toimintaedellytyksiä ulkopuolisilta uhilta.

– Turvatekniikan tärkein tehtävä on poikkeustilanteiden tunnistaminen ja erilaisten vaaratilanteiden estäminen, Juutilainen toteaa.

Turvatekniikan pääryhmiä ovat paloturvallisuus, kameravalvonta, lukitus, kulunvalvonta, murtoilmaisu sekä ovi- ja porttiautomatiikka. Tekniikkaa hyödynnetään nykyisin kaikkialla – niin kotitalouksissa, liikennevälineissä, yleisillä paikoilla kuin erilaisissa kiinteistöissä ja teollisuuslaitoksissa.

ISS toteuttaa turvatekniikkaa monissa kohdekiinteistöissään. Erityisesti teollisuuskohteissa turvatekniikalla on merkittävä rooli henkilöiden ja omaisuuden suojaamisessa sekä vahinkojen ennaltaehkäisyssä.

– Esimerkiksi kulunvalvontajärjestelmän avulla voidaan seurata henkilöiden liikkeitä tehdasalueella, mikä on äärimmäisen tärkeää vaaratilanteen sattuessa, Juutilainen selventää.

Analytiikka apuna vartijan työssä

Kaikki turvatekniset järjestelmät keräävät jatkuvasti valtavan määrän tietoa. Dataa analysoimalla voidaan suunnata resursseja, kuten vartiointia oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Teollisuuskohteissa analytiikkaa hyödynnetään esimerkiksi kulunvalvonnassa.

– Kulunvalvontajärjestelmän avulla alueella voi liikkua vain kulkuluvalla, jolloin esimerkiksi kulkupuomi avautuu auton rekisterinumeron perusteella, Kujala selventää.

Turvatekniikka helpottaa vartijan työtä. Se vapauttaa vartijoiden aikaa muihin tehtäviin, se myös hoitaa valvonnan väsymättä ympäri vuorokauden.

Kameravalvonnan avulla voidaan seurata esimerkiksi pakollisten varusteiden, kuten kypärän ja kasvomaskin käyttöä. Jos varusteet puuttuvat, turvatekniikka estää tiettyyn tilaan pääsyn.

Työ turvatekniikan parissa vaatii lupia ja teknistä osaamista

Lukitus-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen vaativat poliisin myöntämän turvallisuusalan elinkeinoluvan. Lisäksi turvatekniikan parissa työskentelevän tulee hakea niin ikään poliisilta turvasuojaajakortti.

Turvatekniikan parissa työskentelevien työtä seurataan raportoinnin avulla, minkä vuoksi kaikki toiminta on tärkeää dokumentoida tarkasti. Tekijältä vaaditaan myös teknistä osaamista.

– Asiakkaalla saattaa olla räätälöityjä turvatekniikan ratkaisuja, jolloin tekniikan ylläpito edellyttää laitekohtaista kouluttautumista, Kujala lisää.

Lisäksi turvatekniikka vaatii säännöllistä huoltoa ja ohjelmistojen päivittämistä.

– Tänä päivänä turvatekniikka on osa IT-infrastruktuuria, joka vaatii päivitystä ja elinkaarisuunnittelun, kuten muutkin IT-järjestelmien osat, Juutilainen kertoo.

Asiakas voi myös saavuttaa merkittävää hyötyä, kun vartijat voidaan kouluttaa suorittamaan vartiointityönsä ohessa esimerkiksi lukijoiden vaihtoa tai sammuttimien tarkistusta kohteessa.

Turvallisuutta asiakaslähtöisesti

ISS toteuttaa turvatekniikkaa aina räätälöidysti asiakkaan tarpeet huomioiden. Teollisuudessa ISS:llä on vahva osaaminen asiakkaan toimitiloissa ja turvatekniikan tarpeet tunnistetaan hyvin.

Toisinaan turvatekniikka rakennetaan yhdessä kumppaneiden avulla, jolloin asiakas saa käyttöönsä ISS:n laajan asiantuntijaosaamisen ja kumppanuusverkoston parhaat toimittajat.

– Asiakas on aina mukana määrittelemässä ratkaisua, josta ISS huolehtii kuin omastaan, Juutilainen toteaa.

Luvanvaraiset paloilmoitin- ja sprinklerityöt ISS tuottaa yleensä aina itse. Vaikka ISS hyödyntää kumppanuusverkostoa turvatekniikan rakentamisessa, asiakas on aina yhteydessä ainoastaan ISS:n kanssa. Palvelun hallinnointi on asiakkaalle helppoa ja se on kerännyt kiitosta myös asiakkaiden puolelta.

– Riittää, että asiakkaalla on yksi puhelinnumero, josta he voivat olla yhteydessä ISS:n suuntaan, Juutilainen tiivistää.

>> Lue myös juttu teollisuusvartijana työskentelevästä Robert Tikkisestä, joka hyödyntää turvatekniikkaa työssään