Toimivalla yhteistyöllä onnistuneita lopputuloksia

Toimivalla yhteistyöllä onnistuneita lopputuloksia

Pääluottamusmies Markku Saarinen pohtii eläkkeelle jäädessään alan arvostuksen kehittymistä, esimiestyötä ja yt-neuvotteluita. Kaikkien onnistumiseen tepsii sama resepti: tiivis, jatkuva ja kiireetön yhteistyö.

Markku Saarinen on aina ollut ahkera ja omien sanojensa mukaan työorientoitunut ihminen. Alkuperäiseltä koulutukseltaan hän on kohopainaja. Kirjapainotöiden jälkeen tie vei myyntihommiin rautakauppatuotteiden pariin.

– Kun oli pitkään ollut rakentamisen, kiinteistöjen ja niihin liittyvien tarvikkeiden kanssa tekemisissä, olikin helppo siirtyä kiinteistönhoitoalalle, Markku kertoo.

Eläkepäivät koittivat Markulle marraskuun alussa. ISS:n palveluksessa hän ehti olla 14 vuotta, siitä lähtien kun ISS Palvelut osti Engel-yhtymän. Ensin hän toimi kiinteistönhoitajana, ja kahdeksan viimeistä työvuottaan kokopäiväisenä kiinteistönhoitajien pääluottamusmiehenä.

– Luottamusmiestehtävien lisäksi tein iltaisin kiinteistöhuollon päivystyksiä ammattitaidon ylläpitämiseksi ja jotta pysyisin kartalla, mitä kentällä tapahtuu.

Alan arvostus on yhteinen asia

Markku on pohtinut paljon alan arvostusta ja koulutusta ja niiden kehittymistä vuosien aikana.

– Tämä on ollut perinteisesti vähän sellainen ala, johon ajaudutaan. Etenkin takavuosina oli tyypillistä, että peruskoulun jälkeen mentiin vaikkapa talonmiehen tai siivoojan hommiin ja sitten siinä sivussa suoritettiin ehkä jokin tutkinto näytöillä tai oppisopimuksella, Markku muistelee.

Mutta koko ala on muuttunut "sisko ja ämpäri"- tai "veli ja luuta" -ajoista. Nykyään esimerkiksi kiinteistönhoitotyöstä vain pieni osa on lakaisu- tai muuta kaikille näkyvää työtä. Tekniikka on kehittynyt kiinteistöpuolella, ja siivoukseen innovoidaan koko ajan uudenlaisia tuotteita. Myös kouluttautumisen merkitys on kasvanut. Sen eteen ISS on osaltaan tehnyt kovasti työtä ja onkin kouluttautumisen ja henkilöstön kehittämisen suhteen edelläkävijä.

– ISS vaatii työntekijöiltään enemmän kouluttautumista kuin moni kilpailija. On meidän kaikkien – työnantajan, työntekijöiden, oppilaitosten – yhteinen etu ja velvollisuus nostaa alaa esiin ja lisätä sen arvostusta. Tarkoituksena olisi saada kiinteistöpalveluala nuorten silmissäkin houkuttelevaksi ja varteenotettavaksi uravaihtoehdoksi.

Elintärkeä esimiehen tuki

Markku on seurannut läheltä myös työn luonteessa sekä esimiehen ja alaisen välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuneita muutoksia.

– Ennen esimies oli lähempänä työntekijää tukemassa, ohjeistamassa ja valvomassa. Nykyään työntekijän on eri tavalla ja itsenäisemmin huolehdittava esimerkiksi työn aikataulutuksesta ja priorisoinnista. Kiinteistönhoito- ja siivoustyö on myös yhä enemmän asiakaspalvelutyötä. Koko kenttä asiakkaan vaatimuksineen kaikkineen on hallittava, Markku pohtii.

Kokonaisvaltainen ja monisäikeinen työ on monelle mielekästä, mutta myös haastavaa.

– Kun nuori astuu ammattikoulun jälkeen työelämään, häntä ei saisi säikäyttää ja jättää vastuun kanssa yksin. Oman, nimetyn ohjaajan on hoidettava työhön perehdyttäminen suunnitellusti ja rohkaisevasti.

Markku onkin sitä mieltä, että perehdyttämisen ja jonkinlaisen mentoroinnin olisi oltava jatkuvaa, sitä tarvittaisiin jokaisella urapolun askelmalla johtoportaaseen saakka.

– Luottamusmiehenä olen kuullut monenmoista kritiikkiä työhön ja muun muassa palkkoihin liittyen, mutta kaikkein eniten kentällä kuulee sanomista huonosta esimiestyöstä. Vaikka olisi kuinka hyvä ammattimies ja tietäisi kiinteistönhoidosta kaiken, ei välttämättä ole luonnostaan hyvä ihmisten johtaja, Markku sanoo napakasti.

Yhteistyöllä tasavertaisiin lopputuloksiin

Markun mielestä ISS:llä yhteistyö työnantajan ja luottamusmiesten välillä on ollut aika mutkatonta. Hän peräänkuuluttaa tiivistä ja jatkuvaa eri osapuolten yhteistyötä.

– On tärkeää istua alas muulloinkin kuin yt-neuvotteluiden aikaan ja luoda parempaa ymmärrystä osapuolten välille. Työntekijäpuolen on ymmärrettävä yrityksen tarpeet, ja vastaavasti yrityksen pitää antaa työntekijäpuolelle enemmän tietoa liiketoiminnasta, Markku sanoo.

Mikä on ollut antoisinta luottamusmiehen tehtävässä?

– Olen oppinut itsestäni paljon, olen saanut seurata, millä lailla eri puolilla maata toimitaan, ja ennen kaikkea olen saanut tutustua ihmisiin. Se on ollut tämän työn suola. Mutta olen myös kohdannut murhetta ja toiminut lohduttavana olkapäänä. Erityisen huumaava fiilis on tullut voittotilanteista, jolloin asiat on saatu päätökseen kaikkia tyydyttävällä tavalla, Markku muistelee.

Markun eläkepäivät ovat alkaneet päivätorkkujen opettelemisella ja iloitsemisella siitä, ettei tarvitse aamuisin kiirehtiä mihinkään. Kun kevät koittaa, Markku alkaa käydä maalla. Sinne saa varmasti seuraa myös neljästä pojasta ja lastenlapsista – nyt kun on läheisillekin enemmän aikaa. Suunnitelmissa ovat myös entistä pidemmät Kreikan-lomat yhdessä toisen Kreikka-fanin eli oman vaimon kanssa. Aktiivisen eläkeläisen aikatauluun mahtuu myös luottamustehtäviä erilaisissa järjestöissä ja johtokunnissa, lähellä sydäntä on ollut vuosikymmenten ajan myös politiikan tiivis seuraaminen.

Teksti: Kaisa-Leena Laine