Tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti monimuotoisessa ISS:ssä

Tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti monimuotoisessa ISS:ssä

Tammikuun ensimmäisenä päivänä 2017 on jokaisella yhtiöllä oltava lain määräämänä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. ISS:ssä tuumasta on ryhdytty toimeen sellaisella vauhdilla, että itse suunnitelma on jo valmis. Nyt alkaa varsinainen työ.

Työsuhdelakimies Sami Laakson vetämä projektiryhmä on jo vuoden päivät työstänyt ISS Palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunitelmaa. Eli suunnitelmaa, jossa kerrotaan, miten ISS Palveluissa edistetään tosiasiallista yhdenvertaisuutta – on kyse sitten vaikkapa rekrytoinnista, palkkauksesta tai perheen ja työn yhteensovittamisesta.

Nyt teksti on koossa, mutta tarkoitus ei ole tyytyä vain 1.1.2017 voimaantulevan lain vaatimiin edellytyksiin.

– Suunnitelmaan liittyy itsearviointi, jota testasimme huhtikuun luottamusmiespäivillä. Samalla nimesimme työryhmän, joka jatkaa esiin nousseiden kohteiden työstämistä. Monen asian todettiin jo olevan hyvällä mallilla, Laakso kertoo.

Työmarkkina- ja työsuhdejohtaja Suvi Barskin mukaan syksyllä on tarkoitus antaa äänivaltaa laajemminkin henkilöstölle, joka pääsee täyttämään itsearvioinnin nettikyselynä.

– Haluamme myös kertoa, mitä konkreettisia toimenpiteitä tehdään, jos yhdenvertaisuus ei jollain osa-alueella toteudu.

Tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella tarkoitetaan kaikenlaisten henkilöön liittyvien erilaisuuksien kunnioittamista: sukupuolen, seksuaalisuuden, iän, etnisen taustojen, kielten, uskontojen, terveydentilan ja mielipiteiden moninaisuuden arvostamista. Monimuotoisuutta pidetään ISS Palveluissa voimavarana.

– Monimuotoisuusjohtaminen on keskeinen asia useita eri kansallisuuksia työllistävässä ISS:ssä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassakin sanotaan, että erilaisuuden hyödyntäminen, moniarvoisuus ja avoimuus johtavat tuloksellisempaan ja motivoituneempaan työyhteisöön, Sami Laakso muistuttaa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman työstämistä jatkavassa työryhmässä ovat Sami Laakson lisäksi työntekijöiden edustajina Pia Pappila, Marko Kauko ja Petri Kukkonen, toimihenkilöiden edustajina Timo Hanhela ja Anne Vaarna ja ylempien toimihenkilöiden edustajana Jarmo Minkkinen.