Puutarhurista kouluttajaksi ja työsuojelulähettilääksi

Puutarhurista kouluttajaksi ja työsuojelulähettilääksi

Oululainen Marju Karlström on ylpeä ISS:läinen. Hänen mielestään parasta on se, millaisessa etunojassa moneen muuhun yritykseen verrattuna ISS edistää työturvallisuutta. Työturvallisuus ja työsuojelu ovat myös Marjun oman työn keskiössä – hän toimii työsuojeluvaltuutettuna Oulun ja Kainuun alueilla.

Puutarhurin koulutuksen saanut Marju aloitti ISS:llä vuonna 2008. Ensin hän toimi joitakin vuosia kiinteistöhuollossa palveluohjaajana. Itsenäinen ja omatoiminen työ sekä ohjaajana toimiminen kasvattivat kiinnostusta työsuojelu- ja koulutustehtäviin. Marju asettui ehdolle työsuojeluvaltuutetun nelivuotiskaudelle, ja sitä tietä hän tyytyväisenä nyt käy.

Työsuojeluvaltuutetun toimenkuva on monipuolinen, ja laaja on myös Marjun toimialue – Oulu-Kainuun seudulla työskentelee lähes 900 ISS:läistä.

– Olen ennen kaikkea työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu eli edustan heitä luottamustoimessa käsiteltävissä työsuojeluasioissa. Lisäksi toimin esimiesten apuna, teen riskikartoituksia, vierailen tiimipalavereissa, pidän turvavartteja ja vastaan työturvallisuusperehdytyksistä, Marju luettelee vastuualueitaan.

Marju haluaa työllään kasvattaa ISS:läisten yleistä työturvallisuustietoisuutta ja parantaa asennetta työturvallisuusasioihin.

– ISS:n työntekijät ovat liikkuvaista porukkaa, joten turvallisuusriskien minimoimiseen ja arviointiin on syytä panostaa. Kun jokainen perehdytetään hyvin riskeihin, asennekin paranee sen myötä niin työntekijöillä, esimiehillä kuin asiakkailla

Monipuolinen kouluttaja

Marjun vastuulla on myös koulutuksia; hän pitää muun muassa työturvallisuuskoulutuksia ja alkusammutus- eli AS1-koulutuksia. Lisäksi hän toimii kasvinsuojelututkinnon kouluttajana ja tentin vastaanottajana.

Marju toimii kouluttajana myös Pohjois-Suomen Turvapuistossa.

– Turvapuisto on työturvallisuuden koulutusrata, jossa voidaan perehdyttää kaikkeen työturvallisuuteen liittyvään. Puistossa on muun muassa liukkaudenhallinta-rasti, jota olin mukana suunnittelemassa ja rakentamassa. Vastaavanlainen rasti on tulossa Kuopioon työturvallisuuden harjoittelualueelle, jonne saan myös pian koulutusluvan, Marju kertoo.

Kasvinsuojelututkinto uudistuu

Kasvinsuojelututkinto otettiin ISS:n verkkokoulutusohjelmaan keväällä 2016. Puutarha-alan ammattilaisena Marju tarjoutui viime syksynä tutkinnon kouluttajaksi ja tentin vastaanottajaksi. Kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa periaatteessa kuka tahansa, mutta kiinteistönhoitajilta, vihertyöntekijöiltä, puutarhureilta ja monipalvelutyöntekijöiltä sitä erityisesti vaaditaan. Myös moni siivooja käy koulutuksen.

– Suoritin tutkinnon ensin itse keväällä 2016 ja hain tänä keväänä Tukesilta kouluttajan ja tentin vastaanottajan pätevyyden. Koulutusmateriaalikin on Tukesin laatima, mutta siellä toivotaan, että aineistoa räätälöidään aina kohderyhmän mukaan, sanoo Marju.

Tänä vuonna koulutukseen on lisätty uusi, kahdeksas osio, joka käsittelee biosideja. Biosidit ovat haitallisten eliöiden tuhoamiseen tai torjumiseen tarkoitettuja kemiallisia tai biologisia valmisteita. Useiden biosidien käyttö vaatiikin jatkossa tuholaistorjuntatutkinnon suorittamisen. Tällaisia ovat esimerkiksi jyrsijämyrkyt.

– Kahdeksannen osion suorittamista suositellaan ehdottomasti niillekin, jotka ovat käyneet koulutuksen muuten läpi vaikkapa vuosi sitten. Muutenkin on hyvä aina vuoden välein kesäkauden alkaessa kurkata koulutusmateriaaleihin ja palauttaa mieleen asioita, muistuttaa Marju.

– Täytyy myös muistaa, että verkkokoulutus ja tentti antavat teoriatietoa, mutta työntekijät pitää vielä käytännön työn yhteydessä perehdyttää kasvinsuojeluaineisiin ja laitteisiin, hän vielä painottaa.

Kasvinsuojelututkinto

 • Itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus
 • Kahdeksan opiskeltavaa osiota
 • Jokaisen osion aineisto luetaan läpi ja vastataan viiteen kysymykseen
 • Kukin osio vie aikaa 15–20 minuuttia
 • Verkko-osuuden lisäksi suoritetaan lopputentti tutkinnon vastaanottajan läsnä ollessa
 • Hyväksytyn tentin jälkeen saa tutkintotodistuksen, jolla pätevyyden voi todistaa viranomaistarkastusten yhteydessä tai kaupassa kasvinsuojeluun liittyviä tuotteita ostettaessa

Kasvinsuojelututkinto koostuu kahdeksasta osiosta:

 1. Kasvinsuojeluaineita koskeva lainsäädäntö kiinteistöhuollossa
 2. Kasvinsuojeluaineiden käytön ympäristö- ja terveysriskit
 3. Kasvinsuojeluaineiden käsittely ISS:n asiakaskohteissa
 4. Integroidun kasvinsuojelun (IPM) tavoitteet ja menetelmät ISS:llä
 5. Kasvinsuojeluaineruiskut, pistekuormituksen välttäminen, valmisteiden käsittely
 6. Kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpito ja säilytys varikolla
 7. Yleisimpien rikkakasvien tunnistaminen
 8. Biosidit kiinteistönhoidossa

Näin pääset suorittamaan lakisääteisen
kasvinsuojelututkinnon verkkokoulutusosuuden:

Verkkokurssille voi kirjautua osoitteessa verkkokoulutus.iss.fi. Verkkokoulutus on suoritettava ennen kirjallista tutkintoa.

Koulutusportaaliin kirjaudutaan omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. Portaali toimii myös ISS:n verkon ulkopuolella, eli sinne voi kirjautua esimerkiksi kotikoneelta.

Käyttäjätunnus on oma ISS:n henkilönumero, joka löytyy muun muassa henkilökortista (viisi- tai kuusinumeroinen luku henkilökortin vasemmassa yläkulmassa).

Salasana on nelinumeroinen luku, jonka kaksi ensimmäistä numeroa on oman syntymäpäivän päivämäärä ja kaksi viimeistä numeroa oman syntymävuoden kaksi viimeistä numeroa. Jos syntymäpäivä on esimerkiksi 01.06.1980, salasana on 0180.


Teksti: Kaisa-Leena Laine