Perjantai 13. – pysytään pystyssä ja kartetaan kaatumiset!

Perjantai 13. – pysytään pystyssä ja kartetaan kaatumiset!

Yleisen uskomuksen mukaan 13. päivä ja perjantai ovat huonon onnen yhdistelmä. Epäonnisuus voi ilmetä esimerkiksi tapaturmina, joista suurin osa aiheutuu kaatumisista tai liukastumisista. Turvallisuus on kuitenkin ennen kaikkea asennekysymys ja kaatumistapaturmat ovat vältettävissä hyvin yksinkertaisin keinoin.

Hyvä yleiskunto, lihasvoima ja tasapaino ovat olennaisessa osassa kaatumisten ehkäisemisessä. Väsymys ja alivireisyys lisäävät tapaturma-alttiutta, joten kaatumisten välttämiseksi on syytä huolehtia niin riittävästä liikunnasta, levosta kuin ravinnon ja nesteiden nauttimisesta.

Myös ympäristön vaaratekijöitä huomioimalla on mahdollista vaikuttaa kaatumisten ja liukastumisten todennäköisyyteen. Yksi tehokkaimmista tavoista on huolehtia riittävästä valaistuksesta niin sisä- kuin ulkotiloissa, jolloin potentiaalisten vaaratekijöiden havainnointi on helpompaa. Sähköjohdoista ja muista esineistä vapaat kulkuväylät, erilaiset liukuesteet sekä liukastamattomat lattiamateriaalit vähentävät kompastumisen ja liukastumisen uhkaa sisätiloissa. Ulkona liukastumisia voidaan välttää käyttämällä nastakenkiä tai muita pitäväpohjaisia jalkineita ja huolehtimalla piha-alueiden riittävästä hiekoituksesta. Pysähdy ja skannaa riskit ennen liikkeelle lähtöäsi.

Kaatumisten ja liukastumisten riskiä lisäävät myös sekä yleinen huolimattomuus että levottomuus. Monet tapaturmista voitaisiinkin välttää varovaisuudella, keskittymisellä ja kiiruhtamattomuudella. Työpaikalla ympäristön vaaratekijöitä tulee havainnoida pysähtymällä hetkeksi ennen työn aloittamista, eikä liika huolellisuus ole koskaan haitaksi vapaa-ajallakaan.

Me ISS:llä haluamme tulla tapaturmattomaksi työpaikaksi. Työturvallisuusriskien tunnistaminen etukäteen ja niiden raportointi ovat merkittäviä tekijöitä matkallamme kohti tapaturmattomuutta. Turvallisuustekomme eivät ole hyödyksi vain meille, vaan toimintamme riskien poistamiseksi vaikuttaa positiivisesti kaikkien kiinteistön käyttäjien turvallisuuteen. Lataathan Android-puhelimeesi LuurISSa-sovelluksen turvallisuushavaintojen tekoa varten, mikäli et ole vielä niin tehnyt – tunnukset saat esimieheltäsi.