Perehdytys tekee digiloikan

Henkilöstö on määritelty yhdeksi ISS Suomen viidestä strategisesta prioriteetista. Tavoitteena on kasvattaa tunnettuutta vetovoimaisena työnantajana, ja toimiva perehdytys on osa tavoitteeseen pääsemistä. ISS:n perehdytys uudistuu kevään aikana niin esimiehen tukimateriaalien kuin perehdytyksen kurssien osalta. Perehdytyskurssit tulevat verkkokurssimuotoon, jolloin perehtymisestä tulee ketterämpää ja kaikki materiaali on saatavilla heti ensimmäisestä päivästä alkaen.

Uuden työntekijän perehdyttämisellä on monta tärkeää tavoitetta. On huolehdittava siitä, että työntekijä tietää alusta asti, mitä häneltä odotetaan ja että hän tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa. Hyvällä perehdytyksellä vahvistetaan myös työntekijän sitoutumista ja tuetaan jokaisen mahdollisuutta menestyä omassa työssään. ISS:llä perehdytysohjelma on tärkeä osa matkaa kohti yhteistä visiotamme tulla maailman parhaaksi palveluyritykseksi.

– Haluamme olla vetovoimainen työpaikka kaikille ISS:läisille, alusta asti. Henkilöstö on strateginen prioriteettimme; maailman paras palvelu on maailman parhaiden ammattilaisten tuottamaa. Hyvin perehdytetyn työntekijän positiivinen kokemus näkyy myös loppuasiakkaalle hyvänä asiakaskokemuksena, sanoo henkilöstöjohtaja Sari Suono-Rasehorn.

Uutta verkkokurssimuotoista perehdytystä rakentanut Learning and Development Manager Katri Auvinen sanoo, että on tärkeää heti aluksi perehdyttää yrityksen yleiskuvan ja oman toimenkuvan lisäksi ihan käytännön asioita. Uusi verkkomuotoinen perehdytyskurssi tukee tätä.

– Kaikkien perehdytystoimenpiteiden myötä voimmekin yhdessä tukea uuden työntekijän kasvua uudeksi ISS:läiseksi, hän muistuttaa.

Perehdytyskurssit siirtyvät verkkoon

ISS:n perehdytystä on uudistettu digitaaliseen muotoon, ja perehdytysohjelmaan liittyvät verkkokurssit tulevat ISS:n omaan koulutusjärjestelmään MyLearningiin kesäkuun alussa. Samalla tukimateriaali esimiehelle uudistuu tukemaan paremmin myös aivan uusia esimiehiämme.

– ISS:llä aloittaa koko ajan uusia työntekijöitä, ja kesätyöntekijöitäkin palkataan satoja. Uudistuksen tärkein tavoite onkin varmistaa kaikille tasalaatuinen perehdytys. Esimiehelle vapautuu myös aikaa tehtävä- ja kohdekohtaiseen perehdytykseen, kun työntekijä voi itse opiskella perusasiat digitaalisesti. Esimiehen rooli perehdytyksen sujumisessa ja vastuussa on kuitenkin edelleen tärkeä eikä poistu mihinkään, muistuttaa Katri Auvinen.

Koulutuspolut oman roolin mukaan

Kaikissa MyLearningin kursseissa on modulaarinen rakenne, eli kurssit voi suorittaa osissa. Tämä koskee alkuvaiheen perehdytyskurssia sekä henkilöstöjohtamisen ja asiakaspalvelun kursseja.

– Uusi työntekijä käy kurssit läpi sovitun aikataulun puitteissa esimerkiksi tiimin yhteisellä tabletilla, mikäli omaa tietokonetta ei ole. Kun kaikki on valmista, järjestelmästä lähtee esimiehelle viesti, sanoo Katri Auvinen.

Lisäksi MyLearning tarjoaa eri toimenkuville omia koulutuspolkuvaihtoehtoja. Kiinteistön ylläpidossa, siivouspalveluissa ja ravintolapalveluissa työskenteleville on omat koulutuspolkunsa. Myös tilapäisten työjärjestelyjen verkko-oppimiskokonaisuus on koottu koulutuspoluksi.

– Koulutuspolkujen tarkoituksena on auttaa työntekijöitä hahmottamaan itselle sopivat koulutukset oman roolin ja tehtävän mukaan. Myöhemmin rakennetaan koulutuspolut myös esimiestyölle ja palveluesimiehille, kertoo Katri Auvinen.