Palvelupäällikkö muistuttaa ajankohtaisista työturvallisuusaiheista joka tiistai

Ajankohtainen turvavartti on säännöllinen tietoisku, jolla tuetaan jokaisen ISS:läisen osaamista ja kerrataan arjen turvallisuussääntöjä. Palvelupäällikkö Anne Rautio kertoo, miten hän pitää turvavartteja omalle tiimilleen.

Tiistaiaamuisin ISS:n palvelupäällikkö Anne Rautio avaa Teamsin ja katsoo tiiminsä kanssa viikon työtilannetta läpi. Samassa yhteydessä hän sivuaa ajankohtaisia turvallisuusaiheita.

Raution tiimissä on hänen lisäkseen kolme henkilöä, joista yksi työskentelee Raution tavoin Oulussa, yksi Lahdessa ja yksi Helsingissä.

– Ajankohtaisia turvavartteja tulisi pitää vähintään neljä kertaa vuodessa. Pidän niitä kuusi vuodessa, ja sen lisäksi käsittelemme tiimissämme turvallisuusasioita huomattavasti tiuhemmin. Nostan ajankohtaisia turvallisuusaiheita viikoittain, ja kerran kuussa meillä on tiimipalaveri, jossa niistä usein myös puhutaan.

Ajankohtainen turvavartti on käytäntö, jolla ISS:läisiä muistutetaan työturvallisuusaiheista, osallistetaan työturvallisuuteen liittyviin keskusteluihin ja tuetaan heidän turvallisuusosaamistaan. Vuonna 2020 ISS:n esimiehet pitivät tiimeissään turvavartteja lähes 60 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työturvallisuusasenne ulottuu toimistoon ja vapaa-ajalle

Raution tiimi auttaa liiketoimintaa talousasioissa. He tilaavat toimistotarvikkeita ja tuotteita, seuraavat myyntisaatavia, toimittavat esimiehille laskukopioita sekä seuraavat tulosta ja sen kulurakennetta.

ISS:n esimiehet saavat turvavarttien tueksi valmista materiaalia, jota Rautio soveltaa ja muuntaa esimerkein toimisto-olosuhteisiin ja vapaa-ajalle sopiviksi.

– Teemme pääasiassa toimistotyötä, joten sovellan varsin paljon turvavartteja varten tehtyjä materiaaleja, jotta työturvallisuusasenne kulkisi mukana toimistolle ja etenkin vapaa-ajalle.

Rautio seuraa esimerkiksi valmista kalenteria ja esimiesviestejä, joiden avulla työturvallisuusaiheet on helppo jaksottaa vuodenaikojen ja muiden ajankohtaisten tapahtumien mukaan. Syksyllä alkaa tulla pimeä, talvella on liukasta. Jos töihin kulkee polkupyörällä, on hyvä muistaa vuoden jokaisena päivänä kypärä ja nastarenkaat talvella.

– Palvelujohtajat nostavat usein kuukausi-infoihin kentältä läheltä piti -tilanteita. Ne muistuttavat hyvin aiheista, joita on hyvä nostaa myös omiin turvavartteihin.

Turvavartit kannustavat keskustelemaan työturvallisuudesta

Rautio painottaa, että työturvallisuus on osa arkea, vaikka työskentelisi tehtaan tai ravintolan sijaan toimistossa. Työturvallisuusriskit eivät vain ole niin näkyviä. Eritoten Rautio puhuu kiireestä: ennen jokaista työtehtävää pitäisi malttaa pysähtyä ja pohtia, miten työt tekee turvallisesti.

– Työturvallisuus koskettaa kaikkia. Olen kääntänyt aiheen vuosien varrella sillä tavalla toisin päin, että puhun paljon siitä, mitä teemme kotona. Tapaturmia sattuu paljon kotona, mikä vaikuttaa myös työskentelyyn.

Turvallisuuskulttuuri näkyy vahvasti Raution omassa toiminnassa. Syksyn pimenevissä illoissa hän pukee päälleen kirkkaanpunaisen takin, jotta näkyisi liikenteessä paremmin. Töissä tiimille on yhdessä hankittu liukuesteitä kenkiin, ja seuraavaksi hankintalistalla ovat heijastimet.

– Hyviä nostoja tulee tiimiläisiltäkin, ja he kyllä sanovat, että osaavat nykyään turvavarttien ansiosta katsoa asioita uudesta kulmasta. Työturvallisuudella on työhyvinvoinnin kannalta valtava merkitys.

Työturvallisuuden uusi SUUNTA >>