"Paljon helppokäyttöisempi ei työkalu enää voisi olla" – esittelyssä LuurISSa-tarjoustoiminnot

"Paljon helppokäyttöisempi ei työkalu enää voisi olla" – esittelyssä LuurISSa-tarjoustoiminnot

LuurISSa-sovelluksen ”Tee tarjous/havainto” -toiminnon kautta kentällä työskentelevät ammattilaisemme voivat tehdä toimenpide-ehdotuksen tai pientarjouksen helposti heti tarpeen havaittuaan. Kun pystymme näin esittämään asiakkaille ennakoivasti heidän tarpeitaan täyttäviä ratkaisuja, pääsemme jälleen askelen lähemmäs tavoitettamme: meistä tulee maailman paras palveluyritys.

Pienten mutta tärkeiden ratkaisujen tarjoaminen arkisiin asiakastarpeisiin on keskeinen osa hyvää palvelukokemusta. ISS:n LuurISSa-sovelluksen ansiosta ammattilaisemme voivat nyt tehdä tällaiset toimenpide-ehdotukset ja pientarjoukset vaivattomasti suoraan kohteessa ja lähettää ne yhdellä napin painalluksella joko esimiehen arvioitavaksi tai suoraan asiakkaan hyväksyttäväksi.

Yksi toiminnon aktiivisimmin käyttöön ottaneista ISS:läisistä on kangasalalainen huoltoasentaja Markku Majamäki. Majamäellä on takanaan jo vankka 23 vuoden kokemus ilmanvaihtoalalta, joista viimeiset kymmenen vuotta ovat kuluneet ISS:llä.

Markku Majamäen tekemät toimenpide-ehdotukset helpottavat hänen esimiehensä Vesa Pajusen työtä

"Voin hoitaa koko prosessin omalla työpisteelläni"

Helmikuussa "Tee tarjous/havainto" -toiminnon käytön aloittaneelle Majamäelle toimenpide-ehdotusten kirjaamisesta on tullut kiinteästi osa jokaista työpäivää.

– Muutama päivä sitten ynnäilin, että tehtyjä ehdotuksia on kertynyt jo lähemmäksi 130. Onhan se monta ilmoitusta viikossa, vaan kylläpä siinä ajassa on tullut huollettua monta konettakin.

Majamäen esimies Vesa Pajunen nyökyttelee vieressä. Hänelle sovelluksen kautta tehdyt toimenpide-ehdotukset ovat näkyneet ennen kaikkea ajansäästönä.

– Oma työni on helpottunut merkittävästi, kun olen voinut välittää Manulta saamani ehdotukset asiakkaille sellaisinaan tarjouksen kanssa, eikä minun ole itse tarvinnut käydä kohteissa. Voin hoitaa koko prosessin omalla työpisteelläni sen sijaan, että ajaisin ympäri Tamperetta työntekijöideni perässä.

Majamäki kiitteleekin erityisesti sitä, miten yksinkertaiseksi tarjoustoiminto on osattu rakentaa.

– Paljon helppokäyttöisempi ei työkalu enää voisi olla, eikä se puhelimeen asennettuna voisi käydä enää paljon kevyemmäksikään. On hyvä juttu, että toimenpide-ehdotusten tekeminen onnistuu samalla sovelluksella, jolla on tähän asti voinut raportoida myös turvallisuushavainnoista.

"Kuva ja lyhyt selitys kertovat paljon"

Majamäki ei näe uuden toiminnon eroavan työkaluna juurikaan imureista, otsalampuista tai muista hänen käyttämistään työvälineistä. Pajusen mukaan heidän työyhteisössään uusi toiminto onkin otettu hyvin vastaan ja työntekijät ovat omaksuneet sen käytön nopeasti osaksi työarkeaan. Majamäen hänelle toimittamat tapaukset ovat poikkeuksetta sellaisia, joissa laitteiden moitteeton kunto on ehdottoman tärkeää koko kohteen toiminnan kannalta.

– Yhdessä kohteessamme oli vastikään hajonnut ilmanvaihtokoneen lämpöpumppu ja jos sitä ei olisi korjattu, niin koneesta olisi mennyt ajan kanssa vielä enemmän asioita rikki. Toisessa kohteessa Manu havaitsi vuodon lämmönsiirtimessä, mistä raportoitiin välittömästi asiakkaalle ja saatiin siten korjaustyöt heti käyntiin.

Majamäki toteaa uuden toiminnon helpottavan myös hänen työtään. Aikaisemmin kohteiden vaatimista toimenpiteistä joutui ilmoittamaan esimiehelle soittamalla, mikä oli pois myös hänen työajastaan.

– Aikaa kuluisi enemmän hukkaan, jos joutuisin soittamaan ja selittämään jokaisesta havainnostani Vesalle erikseen. Uuden toiminnon myötä myös erilaisten väärinymmärrysten ja sitä myötä virheiden mahdollisuus vähenee.

Erityisesti kaksikko painottaa tarjoustoiminnon kuvaominaisuuden hyödyllisyyttä. Majamäki toteaakin, etteivät kuvaliitteelliset ilmoitukset selkeytä tilanteen kokonaiskuvaa ainoastaan esimiehille vaan myös asiakkaille.

– Kuva ja lyhyt selitys kertovat paljon. Usein toimenpide-ehdotuksemme konkretisoituvat asiakkaille siinä vaiheessa, kun he näkevät kuvasta sen, mistä koko hommassa oikein on kyse. Jos ongelmiin ei reagoida eikä niitä korjata ajoissa, joudumme tekemään seuraavaksi samat asiat kiireen kanssa.

LuurISSa-sovelluksen tarjoustoiminnot kulkevat ISS:läisten mukana kaikkialle

"Hyödyt ovat suuret suhteessa vaivannäköön"

Asiakkaan etu on aina kaiken tekemisen keskiössä. Majamäki huomauttaakin, että yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös omien vastuualueiden yli.

– Meillä huoltoasentajilla on laajasti ymmärrystä myös muusta kiinteistön toiminnasta kuin vain pelkistä omista vastuualueistamme. Jos huomaamme jonkin ongelman esimerkiksi yleisessä kiinteistönhuollossa tai ulkoaluetöissä, niin totta kai raportoimme myös näistä asioista eteenpäin.

Pajunen komppaa ja toteaa, etteivät Majamäen huomiot työllistä ainoastaan huoltoasentajia vaan myös muita heidän kollegoitansa.

– Minä pystyn viemään tarvittaessa Manun tekemät havainnot eteenpäin muille sektoreille. Vastaavasti meille ohjataan joskus sellaisia toimenpide-ehdotuksia, jotka kuuluvat meidän ammattilaistemme hoidettavaksi. Tällainen yhteistyö palvelee kaikkia, niin meitä organisaationa kuin asiakkaitammekin.

Majamäki kannustaakin kaikkia ISS:läisiä tarttumaan LuurISSa-sovelluksen ja tarjoustoiminnon tarjoamiin mahdollisuuksiin.

– Sovellus yksistäänhän ei tee kenenkään elämää autuaaksi vaan sitä pitää myös osata käyttää. Eniten uudesta toiminnosta saa irti, kun sen käyttö on kaikille työyhteisössä rutiininomaista. Hyödyt ovat suuret suhteessa vaivannäköön.