Osaamisen kehittäminen kasvattaa taitoja ja ammattiylpeyttä

Korkeampi motivaatio, ammattiylpeys ja työtaito ovat tulosta aktiivisesta osaamisen kehittämisestä. ISS:n Siivous- ja monipalvelut -liiketoimintayksikössä osaamisen kehittämiseen panostetaan, sillä siitä hyötyvät kaikki.

ISS:n Siivous- ja monipalvelu -liiketoimintayksikössä (CMS, Cleaning and multiservices) osaamisen kehittäminen läpäisee koko organisaation, työntekijät, esimiehet ja päälliköt. Tämän vuoden aikana osaamista on vahvistettu etenkin talousasioissa.

– Hyödynnämme talouden johtamisen kehittämisessä MyLearning-verkkokoulutuksia ja ennusteklinikoita, joissa asiantuntijan opastamana opitaan tekemään talousennusteita, sekä räätälöityjä talouden workshopeja, jotka vastaavat tiimien tunnistamiin tarkennettuihin kehittämistarpeisiin, liiketoimintayksikön johtaja Eeva-Riitta Tuominen kertoo.

Koulutuksissa panostetaan erityisesti osallistavuuteen. Toiveena on, että osallistujat jakavat tietoa ja sparraavat toisiaan.

– Osallistujat tulevat klinikoihin ja workshoppeihin konkreettisten haasteiden kanssa, joita ratkotaan yhdessä. Haluamme, että osaamisen kehittäminen on mukavaa ja motivoivaa. Tavoitteena on nostaa osaamisen yleistasoa ja varmistaa vahvan talousjohtamisen osaaminen, Tuominen toteaa.

Eeva-Riitta Tuominen työskentelee ISS:n Siivous- ja monipalvelu -liiketoimintayksikön johtajana.

Asiakasauditoinnit nostavat esiin kehitystarpeita

Tuominen kertoo, että esimiehet ja aluepäälliköt tuovat viestiä osaamisen kehitystarpeista, joita he ovat tunnistaneet omassa tiimissään. Tiimit kertovat myös itse aloitteellisesti koulutus- ja sparraustarpeistaan.

ISS:llä tehdään lisäksi sisäisiä asiakkuusauditointeja, joissa ISS:n asiantuntijat käyvät läpi asiakkuuden ja palvelun johtamisen osa-alueet. Auditoinnin kautta nousee kehitystarpeita, ja ne auttavat myös pohtimaan, miten voi kehittyä entistä paremmaksi ammattilaiseksi.

– Muuttuvassa maailmassa kohdillaan oleva osaaminen on kaiken a ja o. Kun osaaminen on kunnossa, muutokseen reagoiminen on helpompaa, Tuominen toteaa.

Moniosaajia kehittämässä

Talousosaamisen ohella myös muunlaista osaamista kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Tässä ISS:läisten tukena ovat erilaiset oppimispolut ja tutkintotavoitteiset koulutukset.

– Tarjoamme monipalveluita, joten esimerkiksi uusien moniosaajien kouluttaminen on meille CMS-yksikössä tärkeää. Kun vaikkapa siivooja kouluttautuu aulapalvelun tehtäviin, hän saa itselleen uudenlaista, motivoivaa osaamista ja voi tarpeen vaatiessa auttaa aulassa työskentelevää tiimikaveriaan, aluepäällikkö Miia Hildén kertoo.

Tiivis yhteistyö Taitotalon kanssa varmistaa, että tie tutkintoon tähtäävään koulutukseen on sujuva.

– Kartoitamme koulutushalukkuutta esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä. Pyrimme siihen, että tekijät pääsevät kasvuputken kautta kehittymään ammatillisesti. Taitojen kartuttaminen on tärkeää myös kohteiden erityispiirteiden ja palvelun kehittämisen kannalta, Hildén kertoo.

CMS-yksikön ammattilaisista tällä hetkellä 73 opiskelee tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa.

– Asiakkailla on osaamiseen liittyviä vaatimuksia, ja heille tärkeää on tietysti ammattitaitoinen henkilökunta. Ammattitutkinnot vahvistavat osaamista ja ammatti-identiteettiä, ja niiden avulla voidaan entisestään kehittää palvelun laatua, Tuominen toteaa.

Aluepäällikkö Miia Hildén ja palveluesimies Terhi Hautamäki.

Ammattiylpeyden tähden

Perehdyttäminen ja MyLearning-verkkokoulutukset ovat osaamisen kehittämisen työkaluja, jotka ovat ISS:llä kaikkien saatavilla. Perehdyttämisen työhön tekee aina se henkilö, jolla on työstä paras osaaminen.

– Perehdyttäminen on osaamisen kannalta olennaista. Sen tekee kohdevastaava, joka tuntee arjen työn parhaiten, tai toinen siivoojakollega. Pääasiallisesti perehdytyksestä vastaa palveluohjaaja. Tieto siirtyy näin portaalta toiselle ja ammattiylpeys kukoistaa osaamisen kertymisen ansiosta, palveluesimies Terhi Hautamäki kertoo.

Hautamäki aloitti uransa ISS:llä keikkatyöntekijänä. Sittemmin hän on suorittanut Amiedun oppisopimuksella siivousteknikon erityisammattitutkinnon ja työskentelee nyt palveluesimiehenä. Hautamäelle osaamisen kehittämisellä on tärkeä rooli arjen työssä.

– Palveluesimiehenä haluan, että työntekijät voivat tehdä töitä turvallisesti ja että heillä on mahdollisuus oppia lisää. Arki on hankalaa, jos osaaminen ei riitä, Hautamäki kertoo.

Myös Hildén pyrkii aktiivisesti tarjoamaan alaisilleen mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja mentoroi heitä tarpeen mukaan.

– Haasteiden tarjoaminen on tärkeää osaamisen kertymisen myötä – niin pääsee testaamaan taitojaan ja sitoutuminen työhön kasvaa.