Mentorointi on tietotaidon siirtämistä ja vertaistukea

Mentorointi on tietotaidon siirtämistä ja vertaistukea

Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen on ISS:lle kaikki kaikessa. Mutta tarvitaanko aina kursseja tai koulutuksia? Kollegaltakin voi oppia. Tähän ajatukseen pohjautuu uusi mentorointiohjelma.

ISS:llä pohditaan jatkuvasti uusia tapoja, joilla voidaan tukea henkilöstön kehittymistä mahdollisimman monipuolisesti. Tuorein näistä on Kiinteistön ylläpitopalveluissa (KYP) pilotoitava mentorointiohjelma.

– Halusimme luoda osaamisen kehittämiseen sellaisia ratkaisuja, joissa voi oppia toisilta ja joissa vertaistukikulttuurilla ja palautteenantokulttuurilla on suuri rooli. Niinpä lähdimme pilotoimaan mentorointia, jotta voidaan harjoitella tietotaidon siirtämistä ammattilaiselta toiselle, kertoo osaamisen kehittämisestä vastaava johtaja Jaana Junell.

Kesän kynnyksellä käynnistynyt ohjelma on startannut mukavasti – mentoripareja on tällä hetkellä kymmenkunta.

– Mukaan haarukoitiin henkilöitä, joiden kehitykseen mentorointi voisi sopia hyvin. Joukkoon haluttiin sekä työntekijä- että toimihenkilötason ISS:läisiä, Jaana sanoo.

Tukea ylimmältä johdolta

Mentorisuhde solmitaan noin puoleksi vuodeksi, jonka aikana mentoripari tapaa noin neljä kertaa kasvotusten tai vaikkapa Skypellä. Yhteydenpitotahti ja -tapa ovat mentoriparin päätettävissä.

– Mentorisuhde voi sisältää monenlaista: palvelukulttuurista ja liiketoiminnasta oppimista, tuen saamista ylipäänsä sekä vuorovaikutusta kumpaankin suuntaan, sillä mentori voi oppia myös mentoroitavalta. Vuodenvaihteen tienoilla tehdään kysely, jossa selvitetään miten mentoriparilla meni ja miten he ohjelmaa kehittäisivät. Sitten katsotaan, miten ohjelmaa jatkossa toteutetaan, Jaana Junell kertoo ohjelman etenemisestä.

Tärkeää on koko ISS:n myönteinen suhtautuminen tämän tyyppiseen henkilökunnan kehittämiseen.

– Meillä ISS:llä osaamisen kehittämiseen todella panostetaan, ja tähän on sitoutunut koko johtoryhmä. KYPissä pilotoimaamme tandem-mentorointia on lähdetty tukemaan vahvasti ja ammattimaisesti mm. Helsingin yliopiston julkaiseman Mentoroinnin työkirjanavulla. On upeaa, että voimme tarjota ammattilaisillemme erilaisia koulutus- ja etenemisvaihtoehtoja. Tällä tavalla meillä kasvaa maailman parhaita palveluosaajia, sanoo Kiinteistön ylläpitopalvelut -liiketoiminnasta vastaava johtaja Riku Kolari.

Vastavuoroista oppimista

Kalle Kivelä työskentelee Kiinteistön ylläpitopalveluiden aluepäällikkönä Pohjois-Suomessa. Lisäksi hän vetää Lapissa teknisten palveluiden yksikköä. Hän kuuli mentorointiohjelmasta keväällä.

– Esimieheni ehdotti tätä ja kysyi, olisiko minulla kiinnostusta jakaa tietoa ja kokemuksia toisille. Lähdin innoissani mukaan, on mielenkiintoista nähdä, mitä tästä voi poikia, Kalle sanoo.

Kallen mentoroitava on Janne Pirttikoski, joka työskentelee projektipäällikkönä Rakennustekniikka-yksikössä Pohjois-Suomen alueella. Miehet törmäävät usein toimistopäivinä, mutta ovat eri yksikköjen palveluksessa. Mitä toiveita ja odotuksia heillä on mentorointisuhteelta?

– Tämä on vastavuoroista oppimista. Näin olin ajatellut, ja näin puhuttiin myös Jannen kanssa ensimmäisellä tapaamiskerralla. Haluaisin oppia Jannelta rakennuspuolen liiketoiminnasta ja kuulla, miten he näkevät meidän toiminnan. Kirjasimme yhdeksi tavoitteeksi, että käymme esimerkiksi kiinteistöpuolen huoltobisneksen viitekehystä läpi, Kalle listaa.

– Valmistuin vuosi sitten työnjohtajaksi ja sain tämän työpaikan sekä kahdeksan alaista. Esimiesrooli on minulle uusi, ja Kallella on varmasti sillä saralla minulle hyviä vinkkejä annettavana, lisää Janne.

Kallen ja Jannen mentorointisopimus on voimassa vuoden loppuun, ja syksylle on aikataulutettu kolme tapaamista. He tekevät joka palaverissa muistion esillä olleista asioista ja lähettävät sen KYPin henkilöstöpäällikölle.

– Mentorointiohjelma on siitä hyvä, että tulee oikeasti istuttua alas ja mietittyä eri tavoin ja monelta kantilta asioita ja kirjattua niitä ylöskin. Kahvitaukokeskusteluissa on sitten eri puheenaiheet, Janne sanoo.

ISS:n panostaminen henkilöstöön saa tuoreelta mentorilta kiitosta.

– Kokemukseni mukaan osaaminen ja sen kehittäminen ovat ISS:llä tosi isossa roolissa. Täällä kannustetaan kehittymään, ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjotaan paljon enemmän kuin monessa muussa yrityksessä, kiittelee Kalle.

Teksti: Kaisa-Leena Laine