Työsuojeluvaltuutettu edistää turvallisia toimintatapoja

Työsuojeluvaltuutettu Matti Paakala on salamana paikalla työtapaturman sattuessa. Tärkeintä on kuitenkin onnettomuuksien ennaltaehkäisy, jotta jokainen ISS:läinen voi tehdä työnsä terveellisesti ja turvallisesti.

Kuusi vuotta sitten Matti Paakala siirtyi rakennusmiehen työstä täysipäiväiseksi työsuojeluvaltuutetuksi – eikä ole katunut päivääkään. Monipuolinen ja ihmisläheinen työ sopii puheliaalle miehelle, joka tarttuu mielellään tuumasta toimeen.

– Työsuojeluvaltuutettuna olen työntekijöiden edustaja ja turvallisuusasioiden eteenpäinviejä. Pyrkimyksenäni on vähentää tapaturmien määrää, ja siinä olemme kollegoideni kanssa onnistuneetkin, kertoo Paakala.

Tehtävien kirjo on laaja: Työsuojeluvaltuutetut edistävät työterveyshuoltoon ja ergonomiaan liittyviä asioita, valvovat ylitöiden kertymistä sekä perehdyttävät työntekijöitä oikeanlaisiin työtapoihin. Lisäksi he tukevat esimiehiä riskiarvioiden tekemisessä, tiedottavat turvallisuuteen liittyvistä asioista esimerkiksi pitämällä turvavartteja tiimipalavereissa ja ratkovat ristiriitoja henkilöiden välillä. Työtehtäviin kuuluvat siten kaikki työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät asiat, olivatpa ne kuinka suuria tai pieniä tahansa.

– Parasta työssä on uuden oppiminen ja se, kun saa jonkin asian kuntoon. Huomasin eräässä keittiökohteessa, kuinka työntekijä joutui nostamaan viiden litran kahvitankin pöydältä toiselle. Siirrätin koko kahviautomaatin linjastoon, jolloin nostotyö jäi henkilökunnalta pois. Pikku juttu, mutta sillä vältettiin turhaa nostamista.

Ajatusmaailma uusiksi

ISS:n tyypillisimpiä tapaturmia ovat kompastumiset, liukastumiset ja kaatumiset. Liukkailla talvikeleillä moni tapaturma olisi vältettävissä kenkiin kiinnitettävillä liukuesteillä, jos vain työntekijät ottavat ne käyttöönsä.

– Työturvallisuuteen liittyvät asiat on hyvä pystyä perustelemaan. Liukuesteitä ei käytetä vain siksi, että esimies käskee. Ajatusmaailman muuttaminen on työsuojeluvaltuutetun tärkein työ, Paakala sanoo.

ISS:n työsuojeluvaltuutettu Matti Paakala.

Toiset työntekijät käyttävät turvavarusteita herkemmin kuin toiset. Aiemmin rakennusmiehenä työskennelleelle Paakalalle työturvallisuusasiat ovat aina olleet tärkeitä – myös vapaa-ajalla.

– Harrastan moottoripyöräilyä. Tiedän ihmisiä, jotka ajavat farkuissa prätkällä, mutta itse käytän ajopukua, joka suojaa onnettomuustilanteissa hieman paremmin.

Kuuntelu kantaa pitkälle

Lain mukaan työsuojeluvaltuutetun yhteystietojen on oltava kaikkien työntekijöiden nähtävillä. Siten työntekijöiden on helppo ottaa yhteyttä esimerkiksi arkaluontoisissa kiusaamistapauksissa.

– Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on luottamustehtävä, ja meillä on hyvin tarkat salassapitovelvollisuudet. Olemme työntekijäasemassa, joten työntekijöiden on usein helpompi puhua meille kuin esimiehilleen.

Toisinaan käsiteltävät asiat ovat raskaita, esimerkiksi työntekijöiden sairauksiin ja tapaturmiin liittyviä keskusteluita. Silloin on tärkeää jättää työasiat työpaikalle ja huolehtia omasta jaksamisesta.

– Työsuojeluvaltuutetun tulee olla vastaanottava, mutta asioita ei saa ottaa liikaa itseensä.

Puoli neljän maissa iltapäivällä Paakala suuntaa vapaa-ajan viettoon. Puhelin pysyy kuitenkin auki nukkumaanmenoon saakka, sillä osa henkilöstöstä työskentelee iltaisin ja öisin.

– Jos pystyn viiden minuutin puhelulla auttamaan työntekijää, se ei vie paljon aikaani, mutta voi olla suuri apu toiselle. Usein pelkkä kuunteleminen auttaa.

Toimihenkilöiden asialla

”Tavoite on, että kaikki pääsevät terveenä kotiin työpäivän jälkeen.”
Sirkku Maksimainen, siivouksen palveluesimies ja työsuojeluvaltuutettu

  • ISS:llä on erikseen työntekijöiden, toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetut, jotka pitävät huolen edustamansa kohderyhmän työn turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä asioista.
  • Työtehtävät ovat kaikilla työsuojeluvaltuutetuilla hyvin samanlaisia eli työturvallisuuden edistämistä, ilmapiiriongelmiin puuttumista sekä työntekijöiden ja toimihenkilöiden perehdyttämistä.
  • Toimihenkilöt työskentelevät pääsääntöisesti toimisto-olosuhteissa, joten työn riskitekijät eroavat työntekijöiden työn vaaranpaikoista. Toimihenkilöiden yleisimpiä tapaturmia ovat kompastumiset, liukastumiset, kaatumiset ja itsensä kolhimiset.
  • Työsuojeluvaltuutettu auttaa ja kuuntelee ristiriitatilanteissa ja voi viedä esimerkiksi kuormittumisasioita Työsuojelutoimikuntaan tiedoksi.
  • Ammattiliitot, Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos järjestävät työsuojeluvaltuutetuille koulutuksia, muun muassa työsuojelun perus- ja jatkokurssin.

INFO:

- Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi päättyy vuoden 2017 lopussa
- Kauden 2018–2020 valtuutetut valitaan vaaleilla syksyn aikana.
- Lisätietoa ehdokasasettelusta ja äänestämisestä saat vaalipostissa, joka lähetetään kotiin ja/tai sähköpostiin sekä julkaistaan intranetin tiedotteissa. Lisätietoja vaalitoimikunnan edustajilta:
- työntekijät: Matti Paakala puh. 040 547 9454
- toimihenkilöt: Paavo Hiitola puh. 0400 563 182
- ylemmät toimihenkilöt: Marko Salo puh. 0400 493 911
- Muista äänestää ja käyttää mahdollisuutesi vaikuttaa ISS Palveluiden työsuojeluorganisaatioon matkalla kohti Suunta 100 -visiota!

Teksti: Hanna Leino
Kuvat: Johanna Taskinen