Kouluttautumalla kohti omia uratavoitteita

ISS:llä itsensä kouluttaminen ja kehittäminen on paitsi mahdollista, myös suositeltavaa. MyLearningin 150 koulutusohjelman lisäksi ISS:läiset voivat suorittaa omaan koulutuspolkuun sopivia tutkintoja.

ISS tarjoaa työntekijöilleen valtavan määrän mahdollisuuksia edetä omalla urapolulla niin koulutuksia kuin tutkintojakin suorittamalla. Osaamisen kehittämisen lähtökohtana ovat paitsi ISS:n liiketoiminnan tarpeet, myös työntekijän oma halu kehittyä työssään. Millaisia tavoitteita ISS:llä on henkilöstön kouluttamisen suhteen?

– Tuotamme laadukkaita palvelukokonaisuuksia asiakkaillemme ja on tärkeää, että meillä on parhaat osaajat jokaiseen tehtävään. Jokaisen asiakassopimuksen allekirjoituksella sitoudumme lupaamaamme palvelukokonaisuuteen ja laatutasoon. Kouluttautuminen ja uuden oppiminen ovat ISS:läisille myös tärkeitä motivaattoreita, kertoo ISS Suomen henkilöstöjohtaja Sari Suono-Rasehorn.

Työntekijän ja esimiehen välisissä kehityskeskusteluissa käydään läpi osaamisen kehittämisen tavoitteet sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä ja keskustellaan, mitä koulutuksia tai tutkintoja työntekijä tarvitsee saavuttaakseen nämä tavoitteet. Lyhyellä tähtäimellä esimerkiksi uusi tehtävä tai rooli voi tarvita ammattitaitoa vahvistavaa täydennyskoulutusta. Pitkällä tähtäimellä kyseeseen voi tulla myös laajemman tutkinnon suorittaminen osana työntekijän urapolkua.

Koulutuksilla vahvistusta ammattitaidolle

ISS:n MyLearning-järjestelmässä on tällä hetkellä yli 150 sisäistä koulutusta, joista löytyy jokaiselle työntekijälle jotakin. Koulutusohjelmille on määritelty eri kohderyhmät: osa on tarkoitettu kaikille ISS:läisille, osa esimiehille tai tietyille työtehtäville ja osa tietyissä asiakkuuksissa työskenteleville. Jokaisen työntekijän henkilökohtaiseen MyLearning-koulutuspolkuun on määritelty pakolliset ja vapaaehtoiset koulutukset.

Yksi tärkeimmistä ja suosituimmista koulutuksista on työturvallisuuskorttikoulutus, jonka suorittaa tai uusii vuosittain jopa 600 ISS:läistä. ISS Suomi ja ISS Group päivittävät ja luovat uusia verkkokoulutusaineistoja jatkuvasti. Myös ajankohtaisiin tarpeisiin reagoidaan nopeasti. Hyvä esimerkki tärkeästä ISS:n luomasta uudesta koulutuksesta on koronavirussiivousohjeistus. Myös perehdytys on ottanut koronavuoden aikana digiloikan: uudet työntekijät suorittavat MyLearningissa ISS-perehdytysohjelman verkkokurssina.

Tutkinto jokaiseen rooliin

Koulutusohjelmien lisäksi useat ISS:läiset suorittavat töiden ohella ammattitutkinnon. Kaikkiin ISS:n eri liiketoimintojen työntekijä- ja työnjohtorooleihin löytyy tutkinto, jolla voidaan tukea henkilön kehittämistä omalla urapolullaan. Perus-, ammatti ja erikoisammattitutkintoja voi suorittaa oppisopimuksella.

ISS:n yleisimmät tutkinnot:

● Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuollon ja kiinteistöhoidon osaamisalat
● Puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden ammattitutkinto, toimitilahuollon ja teknisen kiinteistönhoitajan osaamisalat
● Lähiesimiestyön ammattitutkinto
● Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto
● Cateringin ammattitutkinto (PRO keittäjä Perho)
● Sähkö- ja automaatioalan koulutus (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoina)
● Liiketalouden ammattitutkinto, aula- ja toimistopalveluiden osaamisala
● Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yleisin suoritettu tutkinto on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkinto toimitilahuollon osaamisalalta, koska ISS:llä on eniten siivouksen henkilöstöä. Heti perässä seuraa kiinteistöhuollon ammattitutkinto. Viime vuosina myös lähiesimiestyön ammattitutkinto on ollut kovassa nousussa. Lisäksi esimerkiksi johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on ISS:n sisällä tavoiteltu tutkinto.

ISS Insinööriohjelman AMK-insinööritutkinto talotekniikasta on alkamassa jo toisen kerran. Talotekniikan ammattitutkinto kylmäasentajan osaamisala on alkamassa kevään 2021 aikana.

Kouluttautuminen ja uuden oppiminen ovat ISS:läisille tärkeitä motivaattoreita, sanoo ISS Suomen henkilöstöjohtaja Sari Suono-Rasehorn.

Jokaiselle ISS:läiselle pätevä urapolku

ISS:lle on tärkeää tukea henkilöstön kehitystä ja tarjota jokaiselle työntekijälle pätevä koulutuspolku, jonka avulla voidaan saavuttaa osaamistavoitteet.

– Panostamme hurjan paljon työntekijöidemme osaamisen kehittämiseen. Vuonna 2020 meillä oli oppisopimuskoulutuksessa noin 300 opiskelijaa, joista valmistui upeat 218 henkilöä tukemaan liiketoimintamme tarpeita. Koulutuspäiviä meillä oli samaan aikaan 3 856, kertoo Suono-Rasehorn.

Suono-Rasehornin mukaan ainoa tie kouluttautua ei ole käydä ensin kouluja ja siirtyä vasta sitten työelämään, vaan toisinkin päin voi edetä.

– Ilman tutkintoa on nykypäivänä vaikea työllistyä, mutta onneksi reittejä tutkinnon suorittamiseksi on monia. Oppisopimusopiskelussa teoria ja käytäntö kulkevat rinnakkain, se on monelle luonteva tapa kehittää ammattitaitoaan. Asenne ja halu oppia ovat ne kaikkein tärkeimmät ominaisuudet – taidot oppii tarvittaessa koulutuksen ja työssäoppimisen kautta.

Erja Metsävuori kouluttautui pitsanpakkaajasta palveluesimieheksi: ”Opinnot aukaisivat uusia mahdollisuuksia eteeni” >>