Kohti tapaturmatonta työpaikkaa

ISS:n visio on tulla tapaturmattomaksi työpaikaksi. Olemme nyt saavuttaneet Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksessa Tason III - Suuntana maailman kärki.

Me ISS:llä rakennamme systemaattisesti ennakoivaa kulttuuria, jossa turvallisuus on tapamme tehdä työtä. Nolla tapaturmaa -foorumin myöntämä tasoluokitus on saavutettu merkkinä sitoutumisesta ja tuloksellisesta työstä kohti nollan tapaturman tavoitetta.

Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan muun muassa työpaikan työtapaturmataajuutta (LTIF eli Lost-Time Injury Frequency), tapaturmien vakavuutta sekä tapaturmapoissaolojen määrää. Nämä luvut ovat parantuneet merkittävästi ISS:llä.

Tasoluokituksen yleisiä kriteereitä ovat muun muassa turvallisuushavaintojen ilmoitusmenettely, järjestelmällinen tapaturmien tutkintaprosessi, se ettei työturvallisuuteen liittyvissä asioissa ole määrätty työsuojeluviranomaisten pakkokeinoja, eikä yrityksessä ole sattunut kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia.

– Uskomme siihen, että turvallisuutta pitää johtaa systemaattisesti ja tapaturmattomuus pitää ansaita ennakoivilla teoilla joka päivä. Turvallisuutta ei haluta nähdä prioriteettina vaan arvona ja tapana tehdä työtä, sanoo ISS:n työturvallisuusjohtaja Vesa Suomalainen.

– Esimiehet ovat työturvallisuuden kehittämisen avainryhmä, ja heidän työnsä tukemiseen on tasoluokituksen saaneilla työpaikoilla satsattu paljon. Mitä useampi työpaikalta saadaan tekemään turvallisuushavaintoja, sitä enemmän turvallisuudesta tulee osa arkipäivää ja tapaturmien määrä lähtee laskuun, kertoo Nolla tapaturmaa -foorumin johtaja Tiina-Mari Monni.

Nolla tapaturmaa -foorumi on vuonna 2003 perustettu verkosto, jonka tarkoituksena on motivoida ja rohkaista työpaikkoja tavoittelemaan korkeaa turvallisuuden ja työhyvinvoinnin tasoa sekä jakaa parhaita käytäntöjä. Verkostoon kuuluu 440 työpaikkaa, joita yhdistää nolla-ajattelutapa. Nolla tapaturmaa -foorumin toimintaa organisoi Työterveyslaitos.