Katse liiketoimintaan ja tulevaisuuteen – Business Partnerit tukevat liiketoiminnan tavoitteita henkilöstötyön keinoin

Katse liiketoimintaan ja tulevaisuuteen – Business Partnerit tukevat liiketoiminnan tavoitteita henkilöstötyön keinoin

Kirsti Laamanen luotsaa henkilöstöpäälliköiden tiimiä, jonka tehtävänä on liiketoiminnan kumppanina tukea ISS:ää onnistumaan tavoitteissaan.

Jokaiselle ISS:n liiketoiminta-alueelle on nimetty Business Partner eli henkilöstöpäällikkö, joka työskentelee osana liiketoiminnan johtoryhmää. Henkilöstöpäälliköiden tehtävänä on huolehtia siitä, että ISS:n henkilöstötyön asiat ovat kunnossa ja osaltaan mahdollistaa liiketoiminnan menestys nyt ja tulevaisuudessa.

– Henkilöstöammattilaisen on ymmärrettävä erityisen hyvin yrityksen strategia ja liiketoiminta, jotta voimme työssämme ennakoida liiketoiminnan ja työelämän muutosten tuomia mahdollisuuksia ja haasteita, Laamanen sanoo ja jatkaa:

– Pyrimmekin olemaan tiiviisti johdon ja esimiesten tukena. Olemme kumppaneita, joiden kanssa voi luottamuksellisesti pohtia usein haastaviakin tilanteita, miten niistä päästään eteenpäin ja mikä on erityisesti johtamisen rooli siinä.

Työn painopisteenä projektimainen työskentely

Henkilöstötyö on entistä enemmän projektimaista, ja se onkin tehokas tapa saada aikaan tuloksia. Jokainen projekti on omanlaisensa ja vaatii kykyä toimia erilaisissa rooleissa.

– Tässä työssä on hyvin erikokoisia asioita hoidettavana. Kyseessä voi olla yksittäisen esimiehen kysymys tai satojen ihmisten liiketoimintakaupat, jossa istutaan asiakkaan kanssa samassa pöydässä, Laamanen selventää.

Henkilöstötyössä korostuu vuorovaikutus. Verkostojen luominen talon sisällä ja ulkopuolella on tärkeää, jotta asioiden läpivienti on mahdollista. Henkilöstöpäälliköt eivät toimi yksin vaan aina yhteistyössä koko muun organisaation kanssa.

Henkilöstöpäällikön työssä ihmissuhdetaidot ovat keskiössä. Lisäksi pitkäjänteisyyttä ja malttia vaaditaan asioiden läpivientiin, kun työskennellään isossa kansainvälisessä yrityksessä ja laajojen sidosryhmien kanssa.

– Tulokset saadaan aikaan joukkueena, koko tiimin voimin, Laamanen kertoo.

Uuden oppiminen ja laaja-alaisuus on parasta työssä

Liike-elämässä muutos on jatkuvaa, joten jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen on tärkeää.

– Työn laaja-alaisuus on minulle merkityksellistä. Tässä ollaan hyvin sekä henkilöstötyön että liiketoiminnan näköalapaikalla. Tämän tehtävän laajuus tarkoittaa sitä, että koko ajan saa oppia uutta ja se on tietysti ihana asia, Laamanen kertoo.

Oppimista tapahtuu niin arjen työssä kuin kouluttautumalla. ISS tukee työnantajana opiskelua ja uuden oppimista työn ohella. Laamanen näyttää tästä muille mallia; hän sai juuri yleisliikkeenjohdollisen MBA-tutkinnon valmiiksi.

ISS Suomen People&Culture -yksikön vastuujaot. Tässä jutussa käsitelty henkilöstöpäällikkötoiminta korostettu valkoisella.