Kansainvälistä osaamista oppisopimusopiskelijoille – Erasmus+ -tuella ulkomaanvaihtoon

Erasmus+ -hanke on ISS:n oppisopimusopiskelijoille väylä työharjoitteluun muissa EU:n ISS-maissa, ensisijaisesti Ruotsissa tai Tanskassa. Ulkomaanvaihtojaksot ovat ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua uusiin oppimisympäristöihin. Samalla oma ammattitaito kehittyy.

Kesällä 2019 myönnetty Erasmus+ -tuki tarjoaa ISS:llä työskenteleville oppisopimusopiskelijoille ja heidän ohjaamistaan tukeville asiantuntijoille oivan mahdollisuuden kartuttaa ammatillista osaamista ISS:n kansainvälisissä avainasiakkuuksissa. Rahoitus mahdollistaa kahden viikon harjoittelujakson työntekijöille ja viikon jakson asiantuntijoina työskenteleville ISS:läisille. Vaihtohanketta ISS:llä koordinoivan Marko Riikkulan mukaan harjoittelumahdollisuus on herättänyt runsaasti kiinnostusta eri puolilla Suomea.

– Vaihtomahdollisuutemme on otettu positiivisesti vastaan ja yhteydenottoja harjoittelujaksoihin liittyen on tullut jo useita – ja mikä parasta, vieläpä monista erilaisista työympäristöistä. Seuraavat hankkeeseen osallistuvat ovat aloittamassa harjoittelujaksonsa maaliskuussa.

Hankkeeseen osallistuvat pääsevät sekä vahvistamaan omaa ammatillista osaamistaan että kasvattamaan kansainvälisiä verkostojaan. Riikkula korostaakin hankkeen hyötyjä sen kaikille osapuolille: niin vaihtoon lähteville, heidän työyhteisöilleen kuin harjoittelijan vastaanottaville.

– Hankkeen parhaimpia puolia on sen laajuus. Pystymme räätälöimään harjoittelujakson vaihtoon lähtevän taustan ja oman ammatillisen osaamisen pohjalta, jolloin harjoittelusta kertyvää oppia pääsee hyödyntämään paitsi osallistuja itse, myös hänen paikallinen tiiminsä. Lisäksi harjoittelijoita vastaanottaneet ovat kehuneet hanketta hyödylliseksi ja kertoneet sen tarjonneen uusia oppeja myös heille.

Riikkula kannustaakin kaikkia halukkaita ISS:n oppisopimusopiskelijoita tarttumaan tilaisuuteen ja hyödyntämään vaihtohankkeen tarjoaman mahdollisuuden.

– Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus työntekijöillemme kaikkialla Suomessa. Hankkeeseen osallistuvat saavat lyhyessä ajassa suuren määrän sellaista oppia, jota soveltaa suoraan omassa työssä harjoittelujakson jälkeen. Totta kai vaihtojakso on samalla myös hieno mahdollisuus päästä näkemään maailmaa.

Ravintolatyöntekijämme Jeevan suoritti harjoittelujaksonsa ISS:n tanskalaisessa ravintolassa. Kuvassa vasemmalla keittiömestari Henrik Seierø.

Kysymyksiä ja vastauksia Eramus+:sta:

Miten Erasmus+ -hankkeeseen voi hakea?

Jos olet ISS:llä työskentelevä oppisopimusopiskelija, ota yhteyttä: koulutus@iss.fi.

Kuka voi osallistua hankkeeseen?

Hankkeeseen voi osallistua oppisopimuksella tutkintoa suorittava ISS:n työntekijä tai oppisopimusopiskelijoiden ohjaamisen parissa työskentelevä asiantuntija. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle -ohjelmasta, joten osallistujilla on oltava yhteys ammatilliseen koulutukseen.

Mitä teen käytännössä ulkomailla?

Työskentelet osana paikallista ISS:n tiimiä kuten muutkin työntekijät. Työtehtäviä pyritään sopimaan niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin jakson oppimistavoitteita ja antavat mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja ideoita toiminnan kehittämiseksi sekä paikallisesti että omassa kotiorganisaatiossa.

Miten vaihtojakso käytännössä etenee?

Pääsääntöisesti sunnuntaina matkustetaan kohdepaikkakunnalle ja maanantaina aloitetaan työt kohteessa. Ensimmäisenä päivänä pääpaino on työturvallisuuden ja muun perehdytyksen parissa. Työtä tehdään arkisin, viikonloppu on vapaa ja sen jälkeen jälleen töitä maanantaista perjantaihin. Kotiinpaluun aika on toisen viikon lauantaina. Jakson kesto on siis yhteensä 14 päivää, joista matkustuspäiviä kaksi ja työpäiviä kymmenen.

Asiantuntijavaihdossa jakso etenee optimaalisesti siten, että maanantaina matkustetaan kohdepaikkakunnalle, tiistaista torstaihin ollaan töissä ja perjantaina matkustetaan takaisin. Perustellusta syystä myös matkapäiviä voidaan osin käyttää työtehtäviin.

Miten majoittuminen ja paikallismatkat hoituvat?

Erasmus-asiantuntija hoitaa kohdekaupunkiin matkalippujen ja majoitusten varaukset. Majoitus pyritään varaamaan sijainniltaan mahdollisimman hyvin työpaikkaan nähden. Paikallisen liikenteen liput osallistuja hoitaa itse paikan päällä. Ennen jakson alkua käydään yhdessä läpi käytännön asioita, jolloin myös paikallinen liikkuminen katsotaan yhdessä läpi. Ajatuksena on, että jokaiselle jaksolle lähtee useampi henkilö samaan aikaan, jolloin he voivat majoittua yhdessä ja hoitaa myös muita käytännön asioita yhdessä. Erasmus+ -tuki kattaa kaikki matkoihin ja asumiseen liittyvät kustannukset.

Miten pärjään yksin vieraassa maassa?

Oikein hyvin! Jokaiselle lähtijälle nimetään vastuulliset tukihenkilöt jakson ajalle sekä kotimaan organisaatiosta että vastaanottavan tahon puolesta. Ennen jaksoa pidetään myös Skype-palaveri vastaanottavan tahon edustajan kanssa. Mikäli pääset matkaan samaan aikaan toisen vaihtoon lähtijän kanssa, voitte tukea toisianne ja jakaa kokemuksen.

Englannin tai muun kielen osaaminen ei ole valintakriteeri, joskin perusasiat olisi hyvä osata työpaikan ohjeiden ja käytänteiden ymmärtämiseksi. Kielitaidon kartuttamisessa voidaan tukea ennen jakson alkua. Jaksoon liittyvät dokumentit laaditaan rahoitussopimusta lukuun ottamatta englanniksi.

Katso videolta, millainen kokemus Erasmus+-vaihto oli ravintolatyöntekijällemme Jeevanille

ISS kouluttaa oppisopimuksella osaajia kaikkiin palveluihin: siivoukseen, kiinteistöhuoltoon, sähkö-, automaatio- ja talotekniikkaan, turvallisuuspalveluihin, ravintolapalveluihin sekä erilaisiin esimiestyötä tukeviin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Oppisopimus on ISS:lle paitsi strateginen valinta kouluttaa ammattitaitoista henkilökuntaa myös yhteiskuntavastuullinen teko. ISS:llä on vuosittain oppisopimuskoulutuksen piirissä noin 300 ammattilaista. Lisätietoja: koulutus@iss.fi