Our People Survey – Jukka Jäämaa: "Vastauksesi on minulle tärkeä"

Our People Survey – Jukka Jäämaa: "Vastauksesi on minulle tärkeä"

Tuttu HEHKU-kyselymme on saanut uuden nimen OPS eli Our People Survey. Vaikka nimi on uusi, vastauksesi on yhtä tärkeä kuin aina ennenkin.

OPS toteutetaan vuosittain globaalina yhteistyönä kaikissa ISS-maissa. Kyselyssä selvitetään ISS:läisten mielipiteitä siitä, mitkä asiat päivittäisessä työssämme ja työympäristössämme ovat hyvin ja mitä asioita meidän pitäisi kehittää.

Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin, mutta sen vaikutukset ovat merkittäviä. Aiempina vuosina palautetta on annettu esimerkiksi siitä, että oppimis- ja urapolkumahdollisuuksia on haluttu enemmän.

– Viime vuonna 250 ISS:läistä osallistui tutkintotavoitteiseen koulutukseen ja urapolkutarinoita on tehty entistä näkyvämmäksi myös tässä meidän töISSä-digilehdessämme, toimitusjohtaja Jukka Jäämaa sanoo.

Toinen esimerkki asiasta, jota on kaivattu enemmän, on yhdessä tekeminen.

– Tämä on ollut keskeinen osa meidän tämän vuoden strategisia teemojamme: growth, talent ja great@sites. Mikään näistä ei onnistu ilman yhdessä tekemistä, joka on konkretisoitunut monella tavalla. Meillä on käytössä esimerkiksi win room -konsepti, joka tarkoittaa, että eri alojemme osaajat kokoontuvat yhdessä samaan huoneeseen säännöllisin väliajoin käymään läpi asiakkuuksien tilanteita tai uusia palvelukonsepteja.

– Asiakaskohteista olen kuullut myös ilahduttavaa palautetta siitä, miten ISS:n tiimiläiset ovat tsempanneet toisiaan. Tammikuussa järjestimme esimiehillemme Leadership & Strategy Forumin, jossa me yhdessä starttasimme vuoden ja myös palkitsimme siellä tiimejä ja osaajia, jotka ovat tehneet erinomaista työtä – toimme näin näkyväksi sitä, että olemme yksi ISS, jolla on yhteinen tavoite olla maailman ja samalla Suomen paras palveluyritys, Jäämaa luettelee esimerkkejä.

OPS-kyselyyn siis kannattaa vastata. Ensimmäinen mahdollinen vastauspäivä on perjantai 8.9. ja aikaa on aina lokakuun 2. päivään saakka. Vastaamaan pääset internetissä joko suoraan sähköpostiin saamasi linkin kautta tai osoitteessa, jonka saat kirjeessä esimieheltäsi.

– Kyselyn toteuttaa ulkopuolinen yritys eikä vastauksia voida yhdistää niiden antajaan, Jäämaa painottaa lopuksi ja lisää:

– Vastauksesi on minulle tärkeä. Käsittelemme kaikista vastauksista muodostettavan yhteenvedon aina johtoryhmää myöten.

Tärkeä osa kyselyä on niin sanottu eNPS-kysymys, jolla mitataan, suosittelisitko ISS:ää työpaikkana. Tavoitelukumme tänä vuonna on 50 ja vain korkeimmat arvosanat 9 ja 10 vaikuttavat tähän lukuun positiivisesti.