Jo toinen ryhmä ISS:läisiä on aloittanut töiden ohella opinnot ISS:n omassa Insinööriohjelmassa

ISS tarjoaa osaajilleen monenlaisia urapolkuja ja kouluttautumismahdollisuuksia. Erinomainen esimerkki on ISS:n oma, uraauurtava Insinööriohjelma. Se mahdollistaa urapolun vaativampiin tehtäviin ja varmistaa, että yrityksestä löytyy tulevaisuudessakin riittävästi arvokasta osaamista.

Jo toinen 30 opiskelijan ryhmä on aloittanut töiden ohella talotekniikan opinnot ISS:n omassa Insinööriohjelmassa. Opiskelijat ovat monenlaisia osaajia, sillä mukana on väkeä asentajista aluepäälliköihin. Yhteistä on se, että jokainen haluaa lisätä omaa ammatillista pätevyyttään.

Yksi uusista opiskelijoista on kiinteistön ylläpidon työnjohtajana työskentelevä Katri Kaihua, joka aloitti työt ISS:llä kolme vuotta sitten palveluohjaajana.

– Pääsin esimiesten avuksi käsittelemään laskuja ja lähetteitä – vähän niin kuin esimiesten oikeaksi kädeksi. Halusin oppia koko ajan lisää ja sain pikkuhiljaa enemmän vastuuta. Insinööriksi opiskeleminen tuntuukin hyvältä jatkeelta omalla urapolulla, Kaihua kertoo.

Opinnoista tulee olemaan Kaihualle konkreettista hyötyä omassa työssä. Kaihualla on kiinteistöalan hallinnollinen puoli hyvin hallussaan, mutta alan teknistä osaamista pitää vielä kartuttaa.

– Asiakaskäynneillä äänessä ovat olleet enimmäkseen ohjaajani tai kiinteistönhoitajat. Nyt minäkin pääsen vihdoin täysillä mukaan teknisiin keskusteluihin ja osaan jatkossa esittää myös omia kehitysideoita. Se on jutun juoni, Kaihua kiteyttää.

Toimiva malli osaamisen kasvattamiseen

ISS Insinööriohjelma on konkreettinen esimerkki siitä, miten ISS:llä panostetaan työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja urapolkuihin. ISS haluaa tarjota ammattilaisilleen paikan, jossa voi kasvaa ja kehittyä talon sisällä.

Insinööriopintojen toteutuksesta vastaa Metropolia Ammattikorkeakoulu. Metropolian kiinteistö- ja rakennusalan osaamisaluepäällikkö Jorma Säterin mukaan ohjelma yhdistää erinomaisella tavalla ISS:n tarpeet, asiakastyön vaatimukset sekä opiskelijoiden oman innostuksen opiskeluun ja alalla kehittymiseen.

Säteri pitää uraauurtavana tapaa, jolla ISS panostaa oman henkilöstön kouluttautumiseen ja sisäisten urapolkujen rakentamiseen.

– ISS:n oma insinööriohjelma on tärkeä avaus tulevaisuutta ajatellen. Kiinteistö- ja rakennusalalla on krooninen pula osaajista, myös asiantuntijoista ja toimihenkilöistä.

Säterin mukaan insinööriohjelma on osoittautunut jo ensimmäisen kierroksen perusteella toimivaksi malliksi, jolla yritys voi vahvistaa opiskelijan osaamista nykyisissä tehtävissä tai nostaa omasta henkilöstöstään osaajia uusiin rooleihin.

ISS Insinööriohjelma pitää sisällään samat vaatimukset kuin muutkin vastaavat ammattikorkeakoulututkinnot. Erona on se, että tutkinto suoritetaan tavallista lyhyemmässä ajassa ja opinnot on sovitettu työn oheen suoritettavaksi iltaisin ja viikonloppuisin. Opintojen alussa jokaiselle tehdään henkilökohtainen koulutuspolku, jossa arvioidaan muun muassa aiemmin hankittua osaamista ja sen hyväksymistä osaksi opintoja.

– Olemme Metropolialla kehittäneet tämän koulutuksen myötä uudenlaisia opetustapoja ja keinoja aikaisemmin hankitun osaamisen arviointiin, Säteri kertoo.

Oppeja ensimmäiseltä kierrokselta

Ensimmäinen ISS Insinööriohjelma käynnistyi marraskuussa 2018, ja pilottiryhmän ensimmäiset insinöörit valmistuivat keväällä 2021. Ohjelmasta saatiin paljon hyviä oppeja toista kierrosta varten. Opiskelujen tavoiteaikaa on muun muassa pidennetty kahdesta vuodesta ja kahdeksasta kuukaudesta kolmeen vuoteen. Lisäksi aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista on kehitetty.

Myös se huomattiin, että vertaistukeen kannattaa panostaa. Ryhmän sisäinen tuki osoittautui tärkeäksi tekijäksi opiskelijoiden motivaation kannalta, opiskelukavereita tsempattiin ja osaamista jaettiin.

– Osa opiskelijoista on jo vastuullisissa työtehtävissä ja kerryttänyt vuosien ajalta näkemystä ja kokemusta, toiset taas vasta uransa alkuvaiheessa. Vertaistukeen ja toisilta oppimiseen panostetaan nyt vieläkin enemmän, ja uudelle ryhmälle on jo luotu muun muassa opintopiirit saman alueen asiantuntijoista, Säteri kertoo.

Kaihuan opinnot ovat alkaneet etäopintoina, mutta hän odottaa jo, että pääsee lähiopetukseen ja ryhmäytymään kunnolla muiden opiskelijoiden kanssa.

– Jo ensimmäisten viikkojen perusteella vaikuttaa siltä, että meillä tulee olemaan erittäin hyvä yhteishenki. Odotan jo innolla muiden tapaamista.

Esimerkkinä muille yrityksille

Kaihua on istunut koulun penkillä edellisen kerran vuonna 2014, jolloin hän valmistui ammattikoulusta merkonomiksi. Seuraavat kolme vuotta illat ja viikonloput tulevat kulumaan opiskelujen parissa. Se vaatii pitkäjänteisyyttä ja hyvää itsensä johtamista.

– En voi sanoa, että työn määrä olisi yllättänyt, sillä olin kuullut edellisestä koulutuksesta valmistuneelta kollegalta, mitkä realiteetit ovat. Mutta kyllä minua vähän jännittää, että miten saan ajan riittämään ja pystynkö oppimaan niin nopeasti kuin olisi tarkoitus, Kaihua pohtii.

Päällimmäisenä Kaihua on kuitenkin kiitollinen mahdollisuudesta opiskella korkeakoulututkinto työnantajan tuella.

– Jos ja kun pääsen maaliin opintojen kanssa, niin tämä tulee olemaan ensimmäinen ammattikorkeakoulututkintoni. Tämä on upea mahdollisuus, vaikka rankkaa tulee varmasti olemaan.

Säteri toivoo, että insinöörikoulutus jää ISS:lle pysyväksi käytännöksi, sillä toisenkin kierroksen opiskelupaikkojen täyttämisen jälkeen innokkaita ISS:läisiä jäi vielä jonoon.

– ISS on tässä edelläkävijä.

Tutustu kokemuksiin ensimmäisestä ISS Insinööriohjelmasta