ISS on mukana EK:n #työplusperhe-kampanjassa

ISS on mukana EK:n #työplusperhe-kampanjassa

ISS työllistää Suomessa 8 017 ammattilaista, joiden kautta olemme osa tuhansien perheiden elämää. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n #työplusperhe-kampanja pyrkii ratkaisemaan työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen liittyviä ongelmia.

Epävarmuus työn ja perheen yhteensovittamisesta vaikuttaa tutkitusti perheiden suunnitelmiin lasten saamisesta. Syntyvyyden laskulla on raju merkitys koko suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle. EK:n kaikille yrityksille ja työnantajille avoimessa #työplusperhe-kampanjassa haastetaan etsimään ja nostamaan esiin työn ja perheen yhteensovittamista tukevia ratkaisuja.

Käytännössä työ- ja perhe-elämää voidaan sovittaa yhteen esimerkiksi työvuoroja ja -aikoja suunniteltaessa. Työpaikoilla käytävä keskustelu perhemyönteisistä toimintatavoista ja niiden onnistuneisuudesta onkin yhteensovittamisen osalta avainasemassa ja yksilöiden tarpeita on pyrittävä ottamaan huomioon tilanteen mukaan.

ISS Suomi on sitoutunut toiminnassaan muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen numero 5, Sukupuolten tasa-arvo. Osa tavoitteen edistämistä on tarjota työntekijöille tasa-arvoinen sekä perheystävällinen työpaikka. Tarjoamme työntekijöillemme työelämänjoustoja ja erilaisia työmahdollisuuksia, jotka sopivat heidän elämäntilanteisiinsa. Lisäksi ISS:n toimihenkilöillä on joustava työaika. Kaikki ISS:läiset voivat myös alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti pitää palkallista vapaata ao. työehtosopimusten sairausajan palkkaa koskevien säädösten mukaisesti.

Konkreettinen esimerkki perheen ja työn yhdistämisestä on myös se, että osallistuimme viime marraskuussa Lapsi mukaan töihin -päivään useassa toimipisteessämme ja näytimme lapsille, mitä heille tärkeät aikuiset tekevät työkseen.

ISS:n päätoimipisteellä riitti nähtävää Lapsi mukaan töihin -päivässä.

Kannustamme myös muita yrityksiä ja työnantajia osallistumaan kampanjaan sekä edistämään työelämän perhemyönteisyyttä omista lähtökohdista käsin.

Lisätietoja kampanjasta löydät osoitteesta www.ek.fi/tyoplusperhe.