ISS:läiset, nyt vaikutetaan työpaikkamme tulevaisuuteen!

ISS:läiset, nyt vaikutetaan työpaikkamme tulevaisuuteen!

Vuosittainen henkilöstötyytyväisyyskyselymme, Our People Survey, starttaa 10.9. OPS:ään vastaaminen on paitsi nopea ja helppo myös erittäin tehokas tapa vaikuttaa siihen, miten yhteistä työpaikkaamme kehitetään.

OPS-kyselyssä selvitetään globaalisti kaikkien ISS:läisten mielipiteitä siitä, mitkä asiat päivittäisessä työssämme ja työympäristössämme ovat hyvin ja mitä asioita meidän pitäisi kehittää. Me Suomen ISS:läiset esimerkiksi toivoimme viime vuonna avoimempaa viestintää ja vuorovaikutusta, tietoa urapolkumahdollisuuksista sekä tukea lähiesimiestyöhön ja sen kehittämiseen.

Näihin toiveisiin on vuoden aikana kehitetty ratkaisuja.

– Tämä töISSä-digilehtemme on tärkeä viestintäkanava kaikille ISS:läisille ja olemme vahvistamassa tätä edelleen rakentamalla digilehteen intranet-näkymän. Digilehdessä on myös linkki uuteen kaikille avoimeen MyLearning-sovellukseemme, joka tuo oppimismahdollisuudet ja omat koulutuksetjokaisen ISS:läisen lähelle, omaan älypuhelimeen tai tietokoneruudulle. Erilaisista urapoluista ja -mahdollisuuksista kerrotaan konkreettisesti myös lehden Ammattilaiset-juttusarjassa. Lisäksi lähiesimiestyön kehittämistä tukemaan on otettu käyttöön ISS:n johtamisen kehys, joka kertoo johtamisen eri osaamisalueet, toimitusjohtaja Jukka Jäämaa konkretisoi ja jatkaa:

– OPS-vastauksesi on minulle, koko ISS Suomelle ja myös globaalille konsernillemme erittäin tärkeä. Niiden perustella kehitämme yritystämme yhä paremmaksi työpaikaksi meille kaikille.

Kyselyyn voi vastata 10.9. alkaen aina lokakuun 1. päivään saakka. Kyselyn toteuttaa ulkopuolinen yritys, eikä vastauksia voida yhdistää niiden antajaan. Kaikista vastauksista muodostetaan yhteenveto, joka käsitellään johtoryhmässä. Jokainen tiimi, jossa on vähintään 5 vastaajaa, saa myös oman yhteenvetonsa tuloksista käsiteltäväksi.

– Visionamme on tulla maailman parhaaksi palveluyritykseksi ja sen toteuttamisessa jokainen ISS:läinen on avainasemassa. Teemme tärkeää työtä asiakaskohteissamme ja toivon, että jokainen myös henkilökohtaisesti kokee työnsä olevan merkityksellistä. Tästä saamme tietoa kysymyksellä ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit omaa työyhteisöäsi ISS:llä muille hyvänä paikkana työskennellä?” Tämän kysymyksen vastauksista lasketaan tulos, jota kutsumme henkilöstön Net Promoter Scoreksi. Kysymykseen vastataan asteikolla 0–10 ja jos saamme vastauksissa ysejä ja kymppejä, tiedämme, että henkilöstömme kokee työstään ja työpaikastaan ansaittua ylpeyttä, Jäämaa sanoo.

OPS:ään vastataan internetissä joko suoraan sähköpostiin saamasi linkin kautta tai osoitteessa, jonka saat kirjeessä esimieheltäsi.

Vastaa ja ole mukana luomassa maailman parasta palveluyritystä!

Lue esimerkkejä ISS:n koulutus- ja oppimismahdollisuuksista sekä erilaisista urapoluista:

Rohkein askelin palveluesimieheksi

Tekemällä oppien – Putkiasentaja Samu

JET-valmennuksessa koko paletti haltuun

Näytön paikka

Innostusta ja innovaatioita

"En voi kuvitella olevani muualla" Kun kesätyöt vievät mukanaan