Green Office inspiroi henkilöstöä arjen ekotekoihin

Green Office inspiroi henkilöstöä arjen ekotekoihin

Green Office on WWF:n ympäristöjärjestelmä, joka tarjoaa yrityksille käytännönläheisiä työkaluja ja apua hiilidioksidi- ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Päästöt ovat vähentyneet vuosi vuodelta. ISS on ollut jo usean vuoden ajan osa Suomen Green Office -verkostoa.

Green Office on toimistojen käyttöön suunniteltu käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä. Sen avulla yritykset voivat pienentää työpaikan ekologista jalanjälkeä sekä vähentää hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöjä ja näin saavuttaa kustannussäästöjä. Ohjelman voima piilee yhteisöllisyydessä: jokainen työntekijä pääsee vaikuttamaan työpaikkansa ekologiseen jalanjälkeen.

WWF Suomi käynnisti Green Office -ohjelman vuonna 2002. Suomen Green Office -verkostossa on mukana 403 toimistoa 150 eri organisaatiosta. Niissä työskentelee yhteensä noin 57 500 työntekijää. ISS on mukana joukossa.

Ultimeksessa kuluu paperia

ISS:n LEED-sertifioitu pääkonttori Ultimes Business Garden valmistui keväällä 2016. Henkilöstö haluttiin mukaan toimiston ympäristövastuullisuuden kehittämiseen, ja pääkonttorilla otettiinkin heti käyttöön Green Office -ohjelma. Ohjelma oli ISS:läisille tuttu jo entuudestaan, koska vanha pääkonttorikin oli ollut vuodesta 2011 mukana Green Office -verkostossa.

Ultimes Business Gardenissa seurattavat Green Office -indikaattorit ovat sähkönkulutus, tieliikenteen päästöt ja paperiostot. Sähkönkulutus vuonna 2016 oli 135 882 kWh, mutta päästölukema oli nolla, sillä käytössä on tuulisähkö. Tieliikenteen osalta päästöt olivat 157 tonnia hiilidioksidia. Paperia ostimme 379 500 arkkia, joka vastaa lähes neljää tenniskentän kokoista aluetta pientä harvennuspuuta.

Pääkonttorilla toimii innostunut Green Office -tiimi, joka haluaa löytää uusia keinoja toimistomme vastuullisuuden parantamiseksi ja henkilöstömme tietoisuuden kehittämiseksi. Pienillä arjen ekoteoilla ja vastuullisilla valinnoilla voimme jokainen vaikuttaa.

Luodaan yhdessä ekotehokasta huomista!

Kaikki Green Office -toimistot raportoivat valitsemansa indikaattorit eli kulutusluvut vuosittain WWF:lle. Tulokset ovat olleet vuosi vuodelta vaikuttavampia. Vuonna 2016 kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 4 440 tonnia edelliseen vuoteen verrattuna. Sama määrä päästöjä syntyisi, jos nelihenkinen perhe lentäisi Helsingistä Gran Canarialle ja takaisin joka päivä vuoden ajan.

Suurimmat säästöt saavutettiin toimistojen sähkönkulutuksen sekä lentoliikenteen aiheuttamissa päästöissä. Hyviin tuloksiin vaikutti ratkaisevasti vihreä sähkö. Vaikka sähkönkulutus kasvoi, sähkön aiheuttamat päästöt vähenivät, koska suuri osa Green Office -toimistoista on siirtynyt käyttämään vihreää eli esimerkiksi tuulivoimalla tuotettua sähköä.

Lue lisää WWF:n Green Officesta: www.greenoffice.fi