Esimiehet opissa

ISS on matkalla maailman parhaaksi palveluyritykseksi. Tällä matkalla eri rooleissa ja työuran eri vaiheissa toimivien ISS:läisten ammatillinen osaaminen – ja sen kehittäminen – on kaikki kaikessa. Nyt on käynnistymässä uusi IFS JET -valmennusryhmä, jossa painotetaan monipalvelujohtamisen osaamista.

Johtamisen erikoisammattitutkinto JET on tutkintotavoitteinen, esimiehille suunnattu valmennusohjelma, jonka tarkoitus on vahvistaa osallistujien tavoitteellisuutta esimiestyössä ja johtamisen näkökulmasta.

– Tämän nyt aloittavan IFS JET -ryhmän tavoitteena on IFS- eli kokonaispalveluratkaisujen johtamisen sisäistäminen ja syvempi ymmärrys. Opiskelijan on ymmärrettävä, mitä IFS tarkoittaa johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta ISS:lle, sanoo koulutuspäällikkö Elli Velling.

IFS-asiakkuudessa toimivan esimiehen täytyy osata tulkita eri alojen työehtosopimuksia ja ansaintalogiikkoja sekä ymmärrettävä, miten johdetaan ja käsitellään hyvin heterogeenista työntekijäporukkaa, jossa on edustettuina erilaiset kulttuuri-, ura- ja koulutustaustat.

– IFS-esimiehen työ onkin mitä suurimmassa määrin ihmisten johtamista, painottaa Elli.

Kokeneiden esimiesten koulutus

Nyt aloittavaan IFS JET -ryhmään on voinut hakea keväällä 2017. Koulutusohjelmaan on pyritty nimeämään henkilöitä kaikista eri liiketoimintayksiköistä ja palveluista. Valituilta on edellytetty sekä vankkaa työkokemusta että riittävän kattavaa ammatillista koulutusta. Kaikilla tulee olla pohjalla myös jokin aiempi esimieskoulutus.

– IFS JET -valmennuksessa aloittaa nyt 18 henkilöä, kaikista eri liiketoimintayksiköistä. Ryhmään saatiin valittua maantieteellisesti ja ammatillisesti monipuolinen edustus, kertoo Elli.

Valinnassa on otettu huomioon myös henkilön kiinnostus itsensä kehittämiseen uransa aikana sekä halu ja valmius sitoutua ohjelmaan 15 kuukaudeksi.

– JET tukee ISS:n urapolkuajattelua, ja koulutuksen avulla on tarkoitus tukea kunkin opiskelijan nykyistä ja tulevaa työuraa, Elli sanoo.

Kehityksen on näyttävä asiakastyössä

Yksi uusista JET-opiskelijoista on Sami Eriksson. Sami on aloittanut ISS:llä kolme vuotta sitten, ja viime joulusta saakka hän on työskennellyt ravintolapäällikkönä.

Mikä sai Samin hakemaan JET-valmennusryhmään?

– Haluan oppia lisää liiketoimintojen ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä laajentaa osaamistani ravintola-alaan liittyvän substanssiosaamisen ulkopuolelle, hän listaa.

Tärkeää on saada hyödyntää oppeja omassa työssä ja kehittyä uralla.

– Toivoisin saavani eväitä, joiden myötä työtehtävät veisivät vaikkapa asiakkuuspäällikön tehtäviin tai henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin pariin.

– Tärkeimpänä toivon, että uuden osaamisen myötä pystyn kehittämään omaa ja tiimini työtä niin, että kehitys näkyisi yhä parempana asiakastyytyväisyytenä, Sami kiteyttää.

JET Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto:
IFS-johtamisen valmennusohjelma tarjoaa

1. Monipuolisen koulutuskokonaisuuden johtamisen eri osa-alueissa
2. Vahvistusta IFS- eli kokonaispalveluratkaisuosaamiseen
3. Oman johtamisen suunnitelmallisen kehittämisen
4. Yksilöllisen opiskeluprosessin, jossa huomioidaan erilaiset osaamis- ja kehittymistarpeet
5. Yksilöllistä sparrausta ja ohjausta ohjelman aikana
6. Mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia oman talon sisällä
7. MIFin (Management Institute Finland) parhaiden valmentajien asiantuntemuksen ohjelman lähiopetusjaksoilla
8. Todistuksen johtamispätevyydestä

Valmennusohjelma toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jonka järjestäjänä toimi Vantaan ammattiopisto Varia. Ohjelmaa koostuu kahdeksasta moduulista, joihin sisältyy 11 lähivalmennuspäivää.