Case SSAB Raahe: työturvallisuus paranee ajattelemalla

Case SSAB Raahe: työturvallisuus paranee ajattelemalla

SSAB Raahe on erinomainen esimerkki siitä, miten ISS:n väki on saanut työturvallisuuden paranemaan harppauksittain lyhyessä ajassa. Ryhtiliike tehtiin viime huhtikuussa, kun viimeisin tapaturma sattui. Onnistuminen perustuu siihen, että koko porukka on ryhtiliikkeessä mukana.

SSAB Raahessa tehtiin viime vuonna rutkasti enemmän turvallisuushavaintoja kuin aiempina vuosina – työtapaturmat vähenivät samaa tahtia.

Teollisuus ja energia -liiketoimintayksikön johtajan Mika Martolan mukaan huima harppaus parempaan on koko tiimin ansiota.

– Tämä on asia, jota ei voi ulkoistaa. Jokaisen on varattava päivittäin tietty määrä hetkiä turvallisuuden ajattelemiseen, kuten riskien arvioimiseen tai turvallisuushavaintojen tekemiseen.

Martolan mukaan turvallisuus on myös asiakkaalle äärettömän tärkeä asia, joten sieltä tuli positiivista painetta. Onnistumisen ilo on kuitenkin ollut isoin eteenpäin kannustava voima ISS:läisille. Turvallisuuden eteen tehdyn työn tulokset ovat olleet heti konkreettisesti nähtävissä.

Asiakkuusjohtaja Niina Ranuan vetämän SSAB Raahe -tiimin tekemää turvallisuustyötä ovat olleet paitsi turvallisuushavainnot myös esimerkiksi oman työn riskiarvioinnit, jotka jokainen ISS:läinen Raahessa tekee ennen töidensä aloittamista. Lisäksi esimiehet ovat saaneet Lyncin kautta lyhyitä tietoiskuja valituista aiheista ja tuotannon työntekijöiden kanssa on järjestetty kuukausittaisia tapaamisia, joissa on käsitelty työturvallisuutta esimerkein ja muun muassa videoita katsomalla. Esimiehet ovat myös pitäneet tiimeittäin turvallisuusvartteja viikkopalavereiden yhteydessä.

Oleellista on sekin, että turvallisuushavainnot on aktiivisesti käsitelty ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytty. Aktiivisia havainnoijia on myös palkittu esimerkiksi virkistyssetelein ja lahjakortein.

Esimerkkejä ISS:läisten tekemistä turvallisuushavainnoista Raahessa:

  • suojainten tai työvaatteiden puutteellinen käyttö
  • ulkoalueiden liukkaus, kuoppaisuus
  • kylttien tai opasteiden virheellisyys tai viallisuus
  • autolla ajamiseen ja pysäköintiin liittyvät havainnot
  • sähköturvallisuuteen liittyvät havainnot, esim. pistorasiat
  • tavaroiden säilyttäminen remontin aikana tai käytävillä ja taukotiloissa

Lue myös: