Älyä pitkin käytäviä

Älyä pitkin käytäviä

ISS Palveluiden päätoimitiloissa testataan IoT-tekniikoita, jotka johtavat tulevaisuudessa tehokkaampaan kiinteistönhuoltoon

IoT, Internet of Things, on jo tätä päivää mutta vielä enemmän tulevaisuutta.

– Kohta meillä on hulvaton määrä dataa, jonka avulla kiinteistöjä voi johtaa järkevämmin ja tulevia tilanteita voi ennakoida paremmin, sanoo ISS Palveluiden Innovation Manager Harri Nikander.

ISS:n päätoimitiloissa Ultimes Business Gardenissa testataan parhaillaan useampiakin digitaalisia tekniikoita: älyä, jolla käsihygieniaa saadaan tehostettua ja sensoreita, joilla työskentelyolosuhteet voidaan optimoida.

– Yhä useammin liiketoimintamalleja ja prosesseja voidaan muuttaa tehokkaammiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi digiteknologian avulla. ISS Palvelut haluaa aktiivisesti kehittää kiinteistöpalvelujen suunnittelu-, tuotanto - ja tukiprosesseja, jotta voimme tarjota asiakkaillemme kustannustehokkuutta ja parempaa viihtyisyyttä. Näin varmistamme myös kilpailukykymme jatkossa, Nikander sanoo.

Hän korostaa, että uusien tuotteiden ja toimintamallien testaaminen on tärkeää, jotta hyväksi havaitut innovaatiot saadaan aikanaan myös laajempaan käyttöön.

– Vaikka arki on kiireistä, on tärkeää löytää aikaa tällekin työlle: meidän on löydettävä asiakkuuksistamme henkilöitä, joilla on intoa olla mukana uusien asioiden testauksessa ja rakentamassa siten meistä maailman parasta palveluorganisaatioita. Kun saamme käyttöön uusia testattuja toimintamalleja, olemme kilpailijoitamme askeleen edellä.

Älyllä kohti parempaa käsihygieniaa, sensoreilla kohti optimaalisia työskentelyoloja

Ultimes Business Gardenissa testataan parhaillaan uusia ratkaisuja, joissa hyödynnetään sensoreita ja älykkäitä laitteita. Yksi näistä on Gojon Smartlink-älyratkaisu: Gojon käsidesi- ja saippua-automaatit ilmoittavat automaattisesti ISS:n työntekijän kännykkään, kun täyttöaine on loppumassa tai jos laitteessa on vikaa. Tiedon avulla laitteet osataan täyttää oikea-aikaisesti ja korjata viiveettä.

Lisäksi Ultimes Business Gardenin WC-tiloihin ja hissiauloihin on ovensuille sijoitettu infrapunateknologiaan perustuvat pyöreät, valkoiset laitteet, jotka mittaavat kävijämäärää. Kun kävijämäärää verrataan hygienia-automaattien käyttömäärään, saadaan tietoa siitä, miten aktiivisesti käsihygieniasta huolehditaan ja osataan tarvittaessa kannustaa siitä huolehtimiseen erityisesti epidemiakausien aikana. Parhaimmillaan tällainen IoT-ratkaisu lisää työterveyttä ja vähentää sairauspoissaoloja.

Erilainen esimerkki ISS Palveluiden päätoimitiloissa parhaillaan testattavista älyratkaisuista ovat sensorit, jotka mittaavat toimiston lämpötilaa, CO²-pitoisuutta ja työpisteiden käyttöastetta. Sensorit ovat siirrettäviä ja pääasiassa pistorasioihin asennettavia. Niitä siirrellään ajoittain, jotta tietoa saadaan kattavasti.

– Sensoreista saatavan tiedon avulla pystymme luomaan optimaaliset työskentelyolosuhteet ISS:läisille ja parantamaan tilankäyttöä, Nikander sanoo ja jatkaa:

– Esineiden internet, IoT, on todella iso asia. Haluamme olla aktiivisesti mukana kehityksessä. Maailmassa on pian järjetön määrä laitteita verkon päässä. IoT-innovaatioiden avulla saamme ongelmat ratkaistua ennen kuin asiakas ehkä edes huomaa ongelmaa.