Ajankohtainen yhdenvertaisuus ISS:n perusarvona

Ajankohtainen yhdenvertaisuus ISS:n perusarvona

ISS haluaa olla edelläkävijä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ja moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin luomisessa. Tämä käy ilmi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, joka määrittelee yhdenvertaisuudelle puitteet. Suunnitelmalle on myös tarvetta, se kävi ilmi keväällä teetetystä yhdenvertaisuuskyselystä. Ajankohtaiseksi asian tekee myös seksuaaliseen häirintään keskittynyt #metoo-keskustelu, jota on käyty globaalisti sosiaalisessa mediassa, aina julkisuuden henkilöitä myöten.

Alkuvuodesta 2016, samoihin aikoihin yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa, syntyi työryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan yhdenvertaisuusasioista. Työryhmä toteutti keväällä 2017 ensimmäistä kertaa yhdenvertaisuuskyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa yhdenvertaisuusasioihin kohdistuvia epäkohtia yrityksessä.

– Kyselyn tulokset käytiin läpi toukokuun luottamusmiespäivillä. Kysely paljasti käytännön esimerkkejä tilanteista, joissa yhdenvertaisuus ei ole toteutunut. Organisaatiomme on niin iso, että esimerkkien kirjo on laaja, yhdenvertaisuustyöryhmän vetäjä ja ISS Palveluiden työsuhdelakimies Sami Laakso sanoo.

Hän poimii esiin muutamia yleisiä havaintoja tulosten yhteenvedosta:

– On surullista, miten monta mainintaa oli ulkomaalaisiin ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvasta vitsailusta, jollaista työporukassa saatetaan harrastaa ajattelematta, ettei äijätyylinen vitsailu pure kaikkiin ja saattaa loukata jotakuta. Lisäksi erilainen vähättely ja työntekijän epäasiallinen kohtelu esimerkiksi ihonvärin tai sukupuolen takia vaikuttaa kyselyn perusteella olevan valitettavan yleistä. Ikäsyrjintää puolestaan saatetaan kohdata rekrytointitilanteissa, ja moni kokee, että perheellisiä suositaan loma-aikatoiveissa.

Kysely on tarkoitus toteuttaa säännöllisesti vuosittain, jotta ongelmakohdat pystytään paikantamaan ja niihin voidaan puuttua. Tarkoituksena on työyhteisön yhdenvertaisuuden jatkuva parantaminen.

Monipuolisesti ja monimuotoisesti

Tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella tarkoitetaan kaikenlaisten henkilöön liittyvien erilaisuuksien kunnioittamista: sukupuolen, seksuaalisuuden, iän, etnisten taustojen, kielten, uskontojen, terveydentilan ja mielipiteiden moninaisuuden arvostamista. Monimuotoisuutta pidetään ISS Palveluissa voimavarana.

– Monimuotoisuusjohtaminen on meillä keskeinen asia. Sen avulla saadaan hyödynnettyä monipuolisesti erilaista osaamista ja voimavaroja. Moniarvoisuus ja avoimuus lisäävät tuloksellisuutta ja motivaatiota ja rikastuttavat koko työyhteisöä, Sami Laakso sanoo.

Meillä ei syrjitä

ISS:llä syrjintään suhtaudutaan nollatoleranssilla ja sitä pyritään torjumaan kaikilla osa-alueilla, on kyse sitten rekrytoinnista, työterveyshuollosta, työilmapiiristä, palkkauksesta, työssä oppimisesta, joustavista työaikajärjestelyistä tai henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Yhdenvertaisuussuunnitelmassa määritellään myös konkreettiset toimenpiteet, joihin ryhdytään, jos yhdenvertaisuus ei jollain osa-alueella toteudu.

– Jokaisella työntekijällä on oikeus puuttua syrjintään, ja jokaisen esimiehen velvollisuus on ottaa syrjintäepäilyihin kantaa ja huolehtia siitä, että asia selvitetään, painottaa Sami Laakso.

– Syrjintään liittyvää tietoa on syytä jakaa myös koko henkilöstölle ja tuoda esiin sitä, että syrjintä ja häirintä koskettavat koko työyhteisöä ja että niillä on paljon vaikutuksia työn tuottavuuteen ja koko porukan ilmapiiriin. Syrjintä voi olla myös tahatonta, ja tästäkin on hyvä käydä keskustelua; omasta mielestä hauska huulenheitto saattaa loukata toista, hän vielä muistuttaa.

Avoimuuteen kannustetaan

Yhdenvertaisuustyöryhmällä on suunnitelmissa myös uuden sähköpostikanavan perustaminen loppuvuonna 2017. Yhdenvertaisuus-postilaatikon tarkoitus on toimia matalan kynnyksen kanavana yhdenvertaisuusasioille, kysymyksille ja avoimelle palautteelle.

Lisäksi ISS:llä on otettu käyttöön ilmiantokäytäntö – speak up policy. Se tarkoittaa, että työntekijöillä on mahdollisuus ilmoittaa myös nimettömänä vakavasta ja asiattomasta käytöksestä ja muista arkaluontoisista ongelmista.
 


Toimi näin, jos koet tulleesi kohdelluksi epäasiallisesti

1. Kerro asiasta sinua epäasiallisesti kohtelevalle henkilölle:

 • Sano, ettet hyväksy hänen toimintaansa
 • Selitä, mikä toiminnassa on epäasiallista
 • Kerro, että viet asian esimiehellesi, jos epäasiallinen kohtelu jatkuu

2. Mikäli et voi tai uskalla ottaa yhteyttä kyseiseen henkilöön

 • Ilmoita asiasta esimiehellesi
 • Pyydä apua luottamusmieheltä tai työsuojeluvaltuutetulta
 • Ota tarvittaessa yhteyttä työterveyshuoltoon

3. Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu, vaikka olet ilmoittanut asiasta esimiehellesi --> ole yhteydessä esimiehen esimieheen

 

Esimies, muistathan velvollisuutesi

Kun havaitset tai kuulet epäasiallisesta kohtelusta:

 • Suhtaudu asiaan vakavasti ja ryhdy välittömästi toimiin
 • Selvitä erikseen osapuolten näkemykset asiasta
 • Jos kyseessä on epäasiallinen kohtelu, tee selväksi, että sen on loputtava heti
 • Pyri ratkaisemaan asia keskustellen ja sovitellen
 • Tee muistio puheeksiottolomakkeelle
 • Ohjaa henkilö tarvittaessa työterveyshuoltoon
 • Seuraa tilannetta ja varmista, että epäasiallinen kohtelu on päättynyt
 • Pyydä tarvittaessa apua omalta esimieheltäsi, henkilöstöpäälliköiltä, työsuojelupäälliköiltä tai -valtuutetuilta, luottamushenkilöiltä tai työterveyshuollolta


Teksti: Kaisa-Leena Laine