5 vinkkiä: Miten pitää huolta hyvästä sisäilmasta?

Sisäilma vaikuttaa valtavasti henkilöstön työterveyteen ja viihtyvyyteen. Ennakoivalla kiinteistönhuollolla on tärkeä rooli, ja jokainen työyhteisössä voi osaltaan vaikuttaa.

Sisäilman laatuun voidaan vaikuttaa esimerkiksi järkevillä tilaratkaisuilla, ennakoivalla teknisellä hallinnalla ja oikein mitoitetulla siivouksella. Kiinteistönhoidon ja -huollon suunnitelmallisuus, järjestelmien testaus ja jatkuva seuranta auttavat torjumaan sisäilmaongelmia.

1. Ammattitaitoinen siivous on avainasemassa, että sisäilma pysyy laadukkaana. Tilasuunnittelulla voidaan helpottaa ja tehostaa siivousta – ennen kaikkea jokainen kiinteistössä työskentelevä voi osaltaan helpottaa siivousta: työpisteellä säilytetään mahdollisimman vähän tavaraa ja päästetään siivooja tekemään työnsä.

2. Tiloja tulee käyttää vain niille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Jos tiloja käytetään muuhun kuin niille suunniteltuun käyttötarkoitukseen, voi ongelmia esiintyä myös sisäilman osalta. Kun käyttötarkoitus muuttuu, tulee rakenteet ja ilmanvaihto säätää uuden käyttötarkoituksen mukaan.

3. Talotekniikan automaatio- ja ilmanvaihtojärjestelmiä huolletaan ennakoivasti ja testataan säännöllisesti. Kun seuranta on jatkuvaa, poikkeamiin päästään puuttumaan ennen kuin sisäilmaongelmia ehtii syntyä. Olosuhteiden etähallintapalvelu on kiinteistöhuollolle tärkeä tuki.

4. Rakennuksen yleiskuntoa täytyy tarkkailla jatkuvasti, jotta mahdolliset ongelmat voidaan ehkäistä. Kosteuden riskipaikat täytyy tunnistaa ja tehdä ennakoivia toimenpiteitä koko kiinteistön elinkaarella.

5. Olosuhteiden seurantaa on tärkeää tehdä myös aistinvaraisesti ja kuunnella tarkalla korvalla käyttäjien palautetta.

Vinkkaa sisäilma-asioista kiinnostuneille: www.iss.fi/sisailma
Lataa opas täältä.