Vartijasta siivouksen tuote- ja tuloksellisuusjohtajaksi

Tässä juttusarjassa esittelemme ISS:n ammattilaisten urapolkuja. Tutustumme Veli-Pekka Kortelaiseen, joka aloitti ISS:llä vartijana ja työskentelee nyt siivouksen tuote- ja tuloksellisuusjohtajana.

Syksyllä 2003 Veli-Pekka Kortelainen aloitti turvallisuusalan tradenomin opinnot. Opiskelukavereiden joukossa oli entisiä poliiseja, vartijoita ja riskienhallintatehtävissä työskenteleviä ihmisiä.

Kortelainen tuli kouluun lukiotaustalla ja kaipasi siksi kokemusta turvallisuusalalta. Saman vuoden joulukuussa hän aloitti ISS:llä kauppakeskusvartijana opintojen ohessa.

– Valvoin kauppakeskuksen yleisiä tiloja ja myymälöitä, autoin kauppojen henkilökuntaa oheistehtävissä ja vastasin tilojen avaamisesta ja lukitsemisesta.

Kevääseen 2007 asti Kortelainen opiskeli ja teki vartijan töitä. Valmistuttuaan hän pääsi suosituksen avulla työhaastatteluun vuoroesimiehen tehtävään ja sai paikan. Työpaikka vaihtui toimistoon, ISS:n pääkaupunkiseudun paikallisvartiointiyksikköön.

Pian Kortelainen nimitettiin yksikön palvelupäälliköksi. Hän hyötyi tulosvastuullisessa roolissa tradenomin liiketoimintaosaamisesta ja pääsi käyttämään koulutustaustaansa myös asiantuntijana pitämissään turvallisuuskoulutuksissa.

Kaksi käännettä urapolulla

Kaksi käännettä on määritellyt Kortelaisen urakehitystä ISS:llä. Ensimmäinen niistä sattui vuonna 2010, kun Kortelainen oli edennyt Helsingin paikallisvartiointiyksikön aluepäälliköksi ja muutti Lahteen asumaan. Häntä pyydettiin Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kaakkois-Suomen yksikön aluepäälliköksi.

– Työ oli itsenäisempää kuin pääkaupunkiseudulla, sillä olin sen alueen turvallisuuspalveluosaaja ja raportoin aluejohtajalle. Työ maakunnassa teki todella hyvää ja näytti, miten erilaista on tehdä töitä isolla maantieteellisellä alueella.

Toisen käänteen laittoi liikkeelle aluejohtaja, joka kysyi Kortelaiselta, haluaisiko hän ottaa turvallisuuspalveluiden rinnalle johdettavakseen siivouspalveluita ja avainasiakkuuksia.

– Pidän tätä merkittävänä kädenojennuksena ISS:ltä. Olin tehnyt vuosikymmenen töitä turvallisuuspalveluissa ja sain mahdollisuuden johtaa myös muiden palveluiden liiketoimintaa ja hyödyntää osaamistani uusilla palvelualueilla.

Hyvästit vanhalle, tilaa uusille haasteille

Ensin turvallisuuspalveluiden rinnalle tuli muita palveluita, sitten turvallisuuspalvelut saivat väistyä työpöydältä kokonaan. Kortelainen haki Kaakkois-Suomen palvelujohtajan paikkaa, joka oli auennut pienten ja keskisuurten siivous- ja kiinteistöhuoltoasiakkaiden ISS Direct -liiketoimintayksikössä.

Hyvästit turvallisuuspalveluille olivat haaste Kortelaisen ajattelulle, sillä kenttätyöstä tullut kokemus, osaaminen ja koulutustausta painottuivat turvallisuusalalle. Samalla Kortelainen oppi tiimityön tärkeyden.

– Minulla ei ollut taustaa siivouksesta tai kiinteistöhuollosta. Johtamisote piti opetella niin, ettei minun tarvitse olla tuotteen asiantuntija, vaan ennen kaikkea hyvä johtaja. Ympärillä oli paljon ammattilaisia, joihin tukeutua.

Kortelaisen urakehitys on lähtenyt oma-aloitteisuudesta: hän on hakenut avoimia paikkoja aina vain haastavampiin tehtäviin.

Niin hän päätyi pääkaupunkiseudulle Siivous ja monipalvelut -liiketoimintayksikön aluepäälliköksi oppimaan siivouspalvelujohtamisesta entistä isommassa mittakaavassa, sitten ISS Directiin, tällä kertaa kehityspäälliköksi ja yksikön franchising-ketjun ketjupäälliköksi.

Tavoitteena kilpailukykyinen ja hyvä siivoustuote

Tänä päivänä siivouksen tuote- ja tuloksellisuusjohtajana Kortelainen vastaa ISS:n siivoustuotteesta. Tätäkin paikkaa Kortelainen haki, innostuneena entistä kokonaisvaltaisemmasta tehtävästä.

– Olemme tukiyksikössä olemassa liiketoimintayksiköitä varten. Kehitämme ISS:n siivoustuotetta niin, että se on kaupallisesti vahva ja että henkilöstömme pystyy tekemään työnsä tehokkaasti, turvallisesti ja ergonomisesti.

Kortelainen on kiitollinen, että uskalsi hypätä turvallisuusalalta siivouspalveluihin. Hän ei ole koskaan lokeroinut itseään liikaa, mikä on auttanut löytämään uusia askelia urapolulla.

Polkua on tukenut ISS:n tapa mahdollistaa kouluttautuminen työn ohella ja tehdä kehittyminen talon sisällä näkyväksi. Parhaillaan Kortelainen viimeistelee Executive MBA -koulutusta Jyväskylän yliopistoon.

– Olen antanut osaamiseni talon käyttöön, kouluttautunut ja osoittanut kiinnostusta oppia uutta. Harvoin aukeaa omalle kokemukselle räätälöityjä tehtäviä. Välillä täytyy uskaltaa loikata ja luottaa siihen, että jotain osaamista on valmiina ja loput voi oppia.

Tuote- ja tuloksellisuusjohtaja rakentaa siltoja, havaitsee parhaita käytäntöjä ja jalostaa niitä eteenpäin. Kortelainen saa työskennellä kotimaisissa ja kansainvälisissä työryhmissä ja tiimeissä – tai joukkueissa, kuten hän itse sanoo. Yhteisöllinen työskentelytapa ratkaisee ongelmia ja innovoi uutta.

– Sopivaa kunnianhimoa täytyy olla. On kiva työskennellä sellaisessa ilmapiirissä, jossa mennään koko ajan eteenpäin ja uskalletaan ottaa kehitysaskelia.

Veli-Pekan ura aikajanalla

2003: Vartija
2007: Tradenomin tutkinto
2007: Vuoroesimies
2008: Palvelupäällikkö
2010: Aluepäällikkö
2012: Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
2014: Kaakkois-Suomen palvelujohtaja
2017: Aluepäällikkö, siivous- ja monipalvelut
2018: Kehityspäällikkö ja ketjupäällikkö
2019: Johtamisen erikoisammattitutkinto
2020: Diploma in franchise management
2021: Siivouksen tuote- ja tuloksellisuusjohtaja

Löydä oma ISS-urapolkusi – katso avoimet työpaikat