Työturvallisuuden asiantuntija, työntekijän edustaja

ISS:llä on kahdeksan alueellista työsuojeluvaltuutettua, jotka edustavat kaikkia ISS:läisiä palveluun katsomatta. Valtuutetut tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja edistävät työntekijöiden työturvallisuutta ja -hyvinvointia.

Työsuojeluvaltuutettuun voi ottaa yhteyttä aina, kun jokin työturvallisuuteen tai -terveyteen liittyvä asia mietityttää tai vaatii parannuksia. Näin ISS:n työsuojeluvaltuutettu Tanja Lindqvist tiivistää valtuutettujen tehtävän.

ISS:llä on kahdeksan alueellista työsuojeluvaltuutettua, jotka työntekijät ovat valinneet vaaleilla kolmivuotiselle kaudelle 2021–2023. Valtuutettujen kausi kestää yleensä kahdesta neljään vuotta. Toimihenkilöillä on lisäksi oman toimensa ohessa työsuojelua tekevät valtuutettunsa.

Lindqvist toimii ISS:n työsuojeluvaltuutettuna Lounais-Suomessa. Lisäksi hän on ISS:n valtakunnallinen ravintola-alan työsuojeluvaltuutettu. Takana on pitkä ura ISS:llä, sillä hän on työskennellyt ravintolapalveluissa tarjoilijana vuodesta 2004.

– Olen ollut kohteiden keittiöissä aina se niin sanottu turvallisuusihminen, ja siten myös kiinnostus työsuojeluvaltuutetun töitä kohtaan heräsi.

Lindqvistin kollega Saku Turtia vastaa Keski-Suomen alueesta. Turtia on kaksikosta tuore työsuojeluvaltuutettu, siinä missä Lindqvist on jo toisella kaudellaan.

– Opiskelin Lappeenrannassa aikuiskoulutuskeskuksessa kiinteistönhoitoalaa ja tulin ISS:lle oppisopimuksella töihin vuonna 2014. Myöhemmin päädyin sisäisellä siirrolla Tampereelle, Turtia kertoo.

Työsuojeluvaltuutettu ajaa työturvallisuutta kentällä

Lindqvist, Turtia ja kuusi muuta työsuojeluvaltuutettua opastavat, ohjaavat ja perehdyttävät turvallisia työskentelytapoja kentällä. He käyvät kohteissa, osallistuvat kutsusta tiimipalavereihin tai turvavartteihin ja puhuvat paljon puhelimessa esimiesten ja työntekijöiden kanssa.

Jokaisella työsuojeluvaltuutetulla on alueellaan lukuisia kohteita. Jos Lindqvist ja Turtia ovat menossa kohdevierailulle, he ottavat useimmiten yhteyttä lähialueen muiden kohteiden esimiehiin ja pyrkivät yhdistämään samalle reissulle monta käyntiä.

Aina työntekijä ei halua tai pysty käsittelemään työturvallisuuteen liittyvää asiaa suoraan esimiehen kanssa. Työsuojeluvaltuutettu voi tulla tueksi tai edistää asiaa työntekijän puolesta.

– Osallistumme esimiesten kanssa myös riskien arviointeihin, tapaturmatutkintoihin, kohdekierroksiin ja viranomaistarkastuksiin. Kohteessa saatamme tehdä esimerkiksi turvallisuuskierroksia, Lindqvist sanoo.

Tilanne voi olla vaikkapa tällainen: kiinteistönhoitajan pitää päästä paikkaan, jonne ei ole turvallista kulkuväylää. Työsuojeluvaltuutettu menee paikan päälle katsomaan ja miettimään sopivaa ratkaisua, tekee raportin ja vastuuttaa esimiehen järjestämään reitin sovitusti.

Työtavat ja -paikat tarkassa syynissä

Vaikka Lindqvistin työkokemus on ravintolapalveluista ja Turtian kiinteistöhuollosta, työsuojeluvaltuutettu edustaa alueellaan työntekijöitä kaikilta palvelualoilta. Siksi valtuutetun työhön pitää olla tietynlaista paloa.

– Edustamme kaikkia, joten työ on jatkuvaa uuden opiskelua ja selvittämistä. Toki meillä on työturvallisuuden asiantuntemus ja kattavat taustamateriaalit tukemaan työtä, Lindqvist sanoo.

Lindqvistin ja Turtian mielestä käytännön työssä on vain hyödyksi, ettei valtuutetulla ole välttämättä omakohtaista työkokemusta kaikilta aloilta.

– Pystyn katsomaan muiden työtä vähän uudesta näkökulmasta ja hyvällä tavalla kyseenalaistamaan rutinoituneita työtapoja, Turtia sanoo.

Eri alueiden työsuojeluvaltuutetut tekevät tiiviistä yhteistyötä keskenään, niin myös Lindqvist ja Turtia. Uusilla valtuutetuilla on aina työkummi, joka opastaa alkuun valtuutetun roolissa ja ensimmäisissä arvioinneissa.

Työturvallisuuskulttuuri vahvistuu pieni muutos kerrallaan

Aivan kaikki ISS:läiset eivät vielä tiedä, keitä työsuojeluvaltuutetut ovat tai milloin heidän puoleensa voi kääntyä. Työhön kuuluukin myös valtuutettujen näkyvyyden lisäämistä ja nolla tapaturmaa -ajattelun iskostamista ihmisten mieliin.

– Meiltä on helppo ottaa vastaan turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä viestejä, sillä on työtämme olla työturvallisuuden lähettiläitä. Olemme työntekijöiden kanssa samalla tasolla ja tehneet itsekin käytännön työtä, Lindqvist pohtii.

Palkitsevinta työsuojeluvaltuutetun työssä on Lindqvistin ja Turtian mielestä se, kun huomaa muutoksen – joko kohteessa tai ISS:läisten asenteessa.

– On todella hienoa, kun on tehnyt kohteessa havaintoja ja laittanut parannusehdotuksia eteenpäin, ja seuraavalla käynnillä asialle on tehty jotain, Turtia avaa.

– Työntekijä ei ole vaikkapa hirveästi tehnyt turvallisuushavaintoja, mutta kun olemme yhdessä keskustelleet jokaisen ISS:läisen merkityksestä työturvallisuuden rakentamisessa, hän alkaakin osallistua, Lindqvist lisää.

Lindqvist korostaakin ihan jokaisen ISS:läisen panosta. Työsuojeluvaltuutetut ovat aina työntekijöiden tukena, mutta työturvallisuuteen tarvitaan kaikkia.

ISS:n työsuojeluvaltuutetut >>